اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم،

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم،

به جای آن که انگشت اشاره ای را به سمت او بگيرم،

در کنارش انگشت هایم را در رنگ فرو می بردم و نقاشی می کردم.

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم،

به فکر ارتباط بیشتری با او می شدم.

 بیشتر از آن که به ساعتم نگاه کنم، به او نگاه مي كردم.

سعي مي كردم درباره اش كمتر بدانم، اما بیشتر به  او توجه کنم.

به جای آموزش اصول راه رفتن،

راه رفتن را با او تمرین می کردم.

از جدی بازی کردن دست برمی داشتم،

و بازي را جدي مي گرفتم.

بيشتر در آغوشش مي گرفتم،

و کمتر او را به زور می کشیدم.

کمتر سخت می گرفتم،

و بیشتر تاییدش می کردم.

 اول احترام به خود را  در او می ساختم

و بعد خانه و کاشانه اش را،

بیشتر از آن چه که عشق به قدرت را بیاموزم،

قدرت عشق را یاد می دادم.

و بیش از آن که به نقد او بپردازم،

 به نقش خود می پرداختم ... .


مطالب مشابه :


دانشکده های فنی حرفه ای سراسر کشور

هنرستان آیت الله طالقانی شهر نجف آباد هنرستان آیت الله طالقانی شهر نجف کوی دانشگاه ص پ
موقعیت جغرافیایی شهرستان نجف آباد و اطراف آن

شهر الکترونیک نجف آباد دانشگاه آزاد فرزند آیت الله شهید پرور نجف آباد با
سرود بهترین مادر

شهر الکترونیک نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد حسن آیت از شهید پرور نجف آباد با
معنویت به چه قیمتی؟ (نوجوان های پاک ایرانی در حرم امن الهی)

شهر الکترونیک نجف آباد دانشگاه آزاد فرزند آیت الله شهید پرور نجف آباد با
اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم،

بازدید علمی از دبیرستان شاهد امام علی (ع) نجف آباد. کانون قرآن و عترت دانشگاه شهید آیت .
شهید سید حسن آیت

شهید سید حسن آیت تیر ۱۳۱۷ در نجف آباد اصفهان در خانواده در دانشگاه مقارن با
برچسب :