جملات تشویقی

فرشته بهشتی

خیلی قشنگ نوشتی

دل منم شده شاد

حالاشدی باسواد

ای کودک مودب

مشقت شده مرتب

خیلی زرنگ وتیزه

کودک من تمیزه

مراکردی سرافراز

ای کودک خیلی ناز

ازهمه هستی بهتر

قشنگی چون کبوتر

ای کودک ایرانی

باهوش وخوش بیانی

تلاش بکن تودائم

زنده باشی وسالم

این موضوع رامی دانی؟

زرنگ وپرتوانی

ای هدیه خدایی

ازتنبلی جدایی

فرشته بهشتی

امروزسریع نوشتی

ای کودک خوش نویس

اول بخوان بعدبنویس

ای کودک بهشتی

کامل دقیق نوشتی

همیشه خنده روباش

هستی دقیق پرتلاش

پی برده ام به رازی

زیباجمله می سازی

عقیده ی من اینه

کودک خوب همینه

همیشه اینطوربمون

خلاقی ومهربون

ماهی نوشت تودریا

صدآفرين مرحبا

آسمان پرستاره

مشقت نظیرنداره

ای کودک ایرانی

داناوپرتوانی

به دیکته ات می نازم

پسرخوب ونازم

نون وپنیروپسته

مشقت به دل نشسته

ای پسرنازنین

بهت می گم آفرین

بارون میادریزریز

اول بخوان بعدبنویس


مطالب مشابه :


جملات تشویقی طرح توصیفی

آموزش ابتدایی - جملات تشویقی طرح توصیفی - دبستان شهید سید داود موسوی کنگاور - آموزش ابتدایی
جملات تشویقی

سوم دبستان - جملات تشویقی - قابل استفاده معلم ها و دانش کودکانه;
جملات تشویقی برای دانش آموزان4

افشان - جملات تشویقی برای دانش آموزان4 کودکانه ***** ايجاد مشاوره تبيان. موفقيت
جملات زیبا برای تشویق دانش آموزان.....

کودکانه جملات تشویقی . 1-آفرین بر همت و پشتکار تو 2 - آفرین بر این سلیقه. 3
شعر کودکانه مذهبی

طرح كلاسی - شعر کودکانه مذهبی - محتویات آموزشی - طرح جملات تشویقی
جملات تشویقی طرح توصیفی

آموزش ابتدایی برای معلمان - جملات تشویقی طرح توصیفی - اول تا ششم دبستان داستان های کودکانه.
شعر کودکانه تابستان

طرح كلاسی - شعر کودکانه تابستان - محتویات آموزشی - طرح جملات تشویقی
مجموعه چیستان های کودکانه

طرح كلاسی - مجموعه چیستان های کودکانه - محتویات آموزشی - طرح جملات تشویقی
برچسب :