سبک شعرفراق پدر- ترکی

سبک شعرفراق پدر- ترکی

 دور بابا قبرون اوسته گلمیش.....آغلیان قیزلاروی دیندییر

یاندورور هجرون شراری.......باقری قان قیزلاروی دیندییر

آغلاروق-هرگجه گونوز ئولمگوه

آغلاروق- بیز سنون جوان ئولمگوه(2)

گوزل بابام --- مهربان بابا

.....

نیلیوم یوخدی راه چاره....قلبیمی سیخدی رنج ومحنت

التماس ایله کردگاره.......باشه چاتسون غم ومصیبت

آغلادیم - روزگاریم ایوای دیدیم

یاره لی - گلعزاریمه لایلای دیدیم

گوزل بابام--- مهربان بابام

دالنودوکپی برداری فقط باذکرصلوات به روح

مرحوم محمدشریفی درآبادبلامانع میباشد

دریافت سبک 


مطالب مشابه :


در فراق پدر

در فراق پدر. از پس پرده برون حجّت ثانی عشر است. یا که در غرّه مَه قرص قمر جلوه گر
در فراق پدر

در فراق پدر فلک آخر به ما جوروجفاکرد خواهم که در رثای پدر نوحه سر
دانلود آلبوم در فراق پدر و مادر

مجلس ترحيم - دانلود آلبوم در فراق پدر و مادر - دانلود مجالس ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت
اشعار در مورد غم از دست دادن پدر شعر مصیبت از دست دادن پدر، شعر ترحیم و اعلامیه

چهارده خورشید تابان - اشعار در مورد غم از دست دادن پدر شعر مصیبت از دست دادن پدر، شعر ترحیم و
سبک شعرفراق پدر- ترکی

وبسایت آوای فراق - سبک شعرفراق پدر ترحیم بانوای برادروحیدشریفی ØŒ اشعارترکی در فراق پدر.
در فراق مادر

عشق و زندگي - در فراق مادر مونســان رفتند و من اُنســی ندارم جز پـــــدر.
فراق پدر

من و خدای خوبم - فراق پدر - از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند
اشعارزیبای ترکی درسوگ پدر

وبسایت آوای فراق موضوعات مرتبط: اشعارترکی در فراق پدر ØŒ بهترین اشعارفارسی وترکی مجالس
مناسبت مجلس ختم در فراق پدر

اشعار ، فکاهی و مراثی - مناسبت مجلس ختم در فراق پدر - سرودن اشعار به دو زبان فارسی و ترکی و به
شعر پدر در فراق دختر

دکتر مهزاد مهرزاد صدقیانی - شعر پدر در فراق دختر - - دکتر مهزاد مهرزاد صدقیانی
برچسب :