جمله های كوتاه و زیبا در مورد نماز

نماز جنگ با طاغوت است  
نمار راه اولیای خداست
نماز راه مستقیم انسان هاست 
نماز درس شكر گزاری است
نماز جنگ با شیطان است
نماز راس همه ی عبادات است
نماز نردبان ترقی است

نماز میزان سنجش است
نماز اوج اخلاص مومن است
نماز آرا مش دهنده ی دلهاست
نمار طهارت روح است

نماز لوح نیازمندی به خالق است
نماز عزت دهنده ی مومن است 
نمار كلید بهشت است
نماز زیباترین جلوه نیایش است
نماز موجب خشنودی خداست

نماز وسیله ی جهت یابی مومن است
نماز بهترین ذكر است
نماز كامل ترین وصف است
نماز سرچشمه ی خوبی هاست
نماز عطر جان بخش مومن است 

نماز حماسه ای الهی است
نماز كلاس خداشنا سی است
نماز بهترین راه خودكاوی است
نماز بهترین راه تكامل است
نمازاتصال به محبوب است

نماز سلاح مومن است
نماز معراج مومن است
نماز احیاگر دین است
نماز احیاگر ارزش هاست
نماز تكرار نیست معراج است

نماز الفبای زندگی است
نماز نشا نه ی قدرت اسلام است
نماز حق ا... است  
نماز بی نیازی از مخلوق خداست
نماز ستون دین است 

نماز دزی در برابر حملات شیطان است  
نماز انسان را از سركشی باز می دارد
نماز عامل تحرك و پویایی است..
نماز روشنی چشم مومن است

نمار زینت عبادات است
نماز پیو ند دهنده ی مخلوق به خداست
نمازكمال ادب است
نماز از فحشا و منكر باز می دارد
نماز اوج نواضع است

نماز خلوتگاه عارفان است
نماز دل را صفا می دهد
نماز كدو رت ها را می زداید
نماز توكل انسان را زیاد می كند
نماز پرواز روح است

نماز گیرنده ی الطاف الهی است
نماز موجب ریزش فیض است
نماز بریدن از خود است
نماز مظهر وارستگی است
نماز نگهدارنده ی دین است

نماز پرچم اسلام است
نماز تعهد به خداست
نماز افق ساز زندگی است
نماز امر به معروف و نهی از منكر است  
نماز اصلاح كننده فرد و اجتما ع است

نماز نشاط آور است
نماز تولد است
نماز زایل كننده پریشانی است
نماز جرات آفرین است
نماز اولین سوال در قیامت است
نماز سرود وحدانیت است
نماز جلوه حق پرستی است
نماز وصل عاشقانه است

نماز معامله با خداست
نماز مدال مسلمانی است
نمار عطیه الهی است
نماز مایه ی فخر بشر است

نمار حضور در محضر است
نماز فرهنگ ساز است
نماز آشنا ترین رفیق مومن است
نماز بیدار كننده هر غافلی است
نمازامید مومن است

نماز هستی مومن است
نماز ذكر در بهشت است
نماز همه ی خواسته حق است
نماز تسلا بخش انسان در بحران است

نماز خروش دریای درون است
نماز فریاد رهایی موجود است
نماز فریاد رهایی از زمین است
نماز فریاد تنهایی در زمان است

نماز ناله زندانی در خاك است
نماز شعر بلند رهایی است
نماز شكوفایی شوق پرواز است
نماز راز گفتن است

نماز پلی است از خاك تا افلاك
نماز پیوستن قطره به دریاست
نماز پنجره ای از برهوت یه ملكوت
نماز پنجره ای است به تماشاگه راز

نماز گسستن طوق علایق است
نماز شكفتن اندیشه است و سبز شدن ریشه
نماز سرمایه ی وصال محبوب است
نماز وصیت انبیای الهی است

نماز ملاك قبولی اعمال است
نماز بهشت خلوت انسان است
نمار نوسازی معنوی است
نماز عالی ترین مظهر عبودیت است

نماز راه همه ی انبیاست 
نماز مبارزه با هوی و هوس است
نماز مبارزه با خواسته های غیر عقلی است
نماز اوج خشوع است


مطالب مشابه :


زیباترین انشا نماز+مقاله کوتاه در مورد نماز +زیباترین جملات در مورد نماز

زیباترین انشا نماز+مقاله کوتاه در مورد نماز موضوع انشا نماز. که بهترین روش تبلیغ نماز
ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز 2 ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز انشا:سبک شمردن نماز باشد.بهترین نماز
انشا در مورد نماز

انشا در مورد نماز; و آنچه گفته آمد همه برای این بود که عرض گردد نماز بهترین و تضمینی‌ترین
متن ادبی"برای انشای نماز"

احادیث در مورد مسجد از زبان امام صادق کودک نمازخوان،بهترین عکس رویترز نقش نماز در
انشایی در مورد نماز

ما برای آوردن دلیل در مورد نماز به هیچ کتابی جز قرآن بزرگ لازم نیست رجوع کنیم.
ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ انشاء زیبا در مورد نماز موضوع انشا:چگونه می توان در به بهترین
مقاله ی در مورد نماز

مقاله ی در مورد نماز نماز نزدیکترین و بهترین حالتی است که بنده می تواند با خدای خود
نـماز

اولیـن چیزی که در قیامت مورد بررسی قرار می گیره "نـماز" و. بهترین تا در غنی انشا نماز
جمله های كوتاه و زیبا در مورد نماز

جمله های كوتاه و زیبا در مورد نماز. نماز بهترین ذكر موضوع انشا: زیبایی های نماز.
برچسب :