همایش استانی بررسی محتوای علوم هشتم

همایش استانی علوم تجربی پایه هشتم با مشارکت اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، اداره آموزش وپرورش تبادکان ، بنیادفرهنگی رضوی و دبیرستان دخترانه امام رضا (ع) واحد 12 باحضور مولفین کتاب علوم تجربی هشتم

Files/Archive/608/hamayeshnew.pdf


مطالب مشابه :


تاریخچه مرکز آموزشی نوین توس

مرکز آموزشی نوین توس در منطقه محروم تبادکان ،جاده ورئیس اداره آموزش وپرورش
تعطیلی مدارس خراسان رضوی

کدکن، زبرخان، فریمان، میان جلگه، نواحی 7 گانه مشهد و تبادکان اداره آموزش وپرورش
همایش استانی بررسی محتوای علوم هشتم

مشارکت اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، اداره آموزش وپرورش تبادکان آموزش علوم با
مطلب جالب ریاضی

اداره آموزش وپرورش پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش. گروه آموزشی الهیات تبادکان.
نقد وبررسی کتاب ریاضی هشتم

آخر بهمن 93 به دبیرخانه فراخوان واقع در گروه های آموزشی وتکنولوژی اداره آموزش وپرورش
فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی کارکنان اموزش وپرورش استان اداره اموزش وپرورش پرورش منطقه تبادکان
کارگاهآموزشی تحلیل وضعیت آموزشی جغرافیای 2

این وبلاگ توسط گروه آموزشی جغرافیای اداره کل آموزش وپرورش و مناطق تبادکان
معرفی مراکزمشاوره وخدمات روان شناختی آموزش وپرورش شهرستان مشهد ویژه دانشجویان مشاوره(تمرین عملی مشا

معرفی مراکزمشاوره وخدمات روان شناختی آموزش وپرورش تبادکان آ.پ اداره كل آموزش وپرورش
آموزش ساخت وبلاگ

اداره آموزش وپرورش ناحیه 6. گروه آموزشی الهیات تبادکان.
گردهمايي سرگروه هاي استان

گروه ادبیات فارسی تبادکان; اداره آموزش وپرورش آموزشی اداره کل آموزش و پرورش
برچسب :