جملات عرفانی و فلسفی

  به آدم تنبل یه کار بگو هزار پند و اندرز گوش کن !
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

همانطور که گل سرخ رو با خارش دوست داری دیگران رو هم با عیوب آنها ، دوست بدار
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

نخستین نشانه فساد ترک صداقت است . . . «میشل دو مونتی»
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند. (دکتر شریعتی)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

این روزا آدما قیمت هر چیز رو می دونن ولی ارزش هر چیز رو نمی دونن . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

سراب، تنها تشنگان را می‌دواند سیراب که باشی حقه‌اش از جا تکانت نخواهد داد . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد . . . (هانری دونومتر)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم ، نه به مبل عالی (بنیامین فرانکلین)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

انسان ها به ناگهان شکسته نمی شوند این ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

فلسفه الاکلنک ، اثبات بزرگیِ کسی است که فرو میشیند تا دیگری پرواز را تجربه کند . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

عاشق آنکسی باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار می کند . . . (دانته)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه یعنی دو قدم ازت عقب تر هست و تو دو قدم از اون جلوتر
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . . . (شوپنهاور)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

دهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن زیرا بدین وسیله دست کم حیثیت و پرستیژت دست نخورده باقی خواهد ماند ! (جرج فون)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

در میان دو کس دشمنی میفکن، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی . . . (سعدی)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

مدیری که تنها به سود می اندیشد، مانند تنیس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است . . . (ایچک آدیزس)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

وقتی همه با من هم عقیده میشوند تازه احساس میکنم که اشتباه کرده ام (اسکار وایلد)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است (ژان ژاک روسو)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

گذار جهان هر چه باشد، تو همیشه لبخند بزن تا جهان تو را خندان نماید (کنفوسیوس)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان (دکتر علی شریعتی)
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

  وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را به دست آورده ای . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

امواج زندگی را با آغوش باز پذیرا باش حتی اگر تو را به قعر دریا ببرد آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی مرده است . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

شکسته های دلت را به بازار خدا ببر خدا ، خود بهای شکسته دلان است . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

دوستان پاک چوبهای خیسی هستند که با آتش زندگی نه میسوزند و نه خاکستر می شوند . . .
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ماها نیازی به کتاب‌های «تعبیر خواب» نداریم یا ترس‌های‌مان را خواب می‌بینیم یا نداشته‌های‌مان را . . . !
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت چون اگه خودتو بگیری میندازنت . . . !

 


مطالب مشابه :


درجات اختلافهای زناشویی

مطالب قشنگ ، جالب و به روز - درجات اختلافهای زناشویی - - مطالب قشنگ ، جالب و به روز
جملات عاشقانه قشنگ

عاشقانه ها - جملات عاشقانه قشنگ - عکس ها و مطالب عاشقانه
مطالب قشنگ و دوستانه

مطالب قشنگ و دوستانه *هر کسی یه روزی میاد یه روزی میره، یکی با دلش میره، یکی با پاهاش، ولی
جملات عرفانی و فلسفی

مطالب قشنگ - مطالب آموزنده ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را به دست آورده ای
زیباترین آبشار ایران + تصاویر

مطالب قشنگ ، جالب و به روز - زیباترین آبشار ایران + تصاویر - - مطالب قشنگ ، جالب و به روز
برچسب :