طراحی وساخت سیستم هوشمند توقف اضطراری دستگاه تراش وفرز

فرید ملک احمدی(مجری) -محمد مهدوی (کارشناس ارشدبرق)–-مجید هاشم زاده(کارشناس ارشد مکانیک)
محل کار : دانشجوی مکانیک گرایش ساخت وتولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
آدرس پست الکترونیک:FARID_MALEKAHMADI@YAHOO.COM


چکیده
هدف اصلی در این پروژه بالا بردن ضریب ایمنی دستگاه های تراش وفرز می باشد. در این طرح با ساخت سیستم هوشمندی مناسب که متشکل از تعداد معینی سنسورهای نوری(مادون قرمز) می باشد اهذاف زیر را دنبال نموده بدون آنکه برای اپراتور در هنگام کار مزاحمتی ایجادکندو در سایرپارامترهای  ماشینکاری تأثیری منفی داشته باشدو نیزاز هزینه اجرای کمی در برابر عملکرد مفیدش برخوردار می باشد و براحتی(ویا با تغییراتی جزئی) برروی تمام دستگاه های تراش وفرز و.... قابل نصب می باشد .
1_توقف دستگاه تراش در صورت وجود مانع (دست اپراتور و....) درمحدوده کار سه نظام(جهار نظام).
2_توقف دستگاه تراش در صورت نزدیک شدن بیش از حد سوپرت یا ابزارنصب شده برروی آن به سه نظام(جهار نظام).
3_جلوگیری ازحرکت اسپیندل(سه نظام ـ جهار نظام)دستگاه تراش درصورت وجودآچار برروی آن(درموقع فراموش کردن برداشتن آن).
4_توقف دستگاه فرزدر صورت وجود مانع (دست اپراتور و....)درمحدوده کار اسپیندل(تیغچه فرز).
5_توقف دستگاه فرزدرصورت نزدیک شدن بیش ازحد میزدستگاه به اسپیندل( تیغچه فرز).

دانلود

منبع:http://tamir.blogfa.com

 


مطالب مشابه :


زبان تخصصی رشته ساخت و تولید

زبان تخصصی رشته ساخت و دانلود کتاب دانلود مطلب با ذکر نام وبلاگ مهندسی ساخت و تولید
<< کتاب زبان فنی رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید >>

ساخت و تولید - << کتاب زبان فنی رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید جزوات کارشناسی ارشد دانلود
دانلود جزوه ابزار شناسی و ماشینکاری (کارشناسی ارشد ساخت و تولید)

(کارشناسی ارشد ساخت و تولید) اعتراض و نظرات، دانلود زبان تخصصی دانشگاه آزاد
درصدهای دروس کنکور ارشد ساخت و تولید

درصدهای دروس کنکور ارشد ساخت و تولید زبان عمومی و تخصصی : دانلود نرم افزار های
تولید ناب

وبلاگ تخصصی ساخت و تولید و برنامه نویسی به زبان کنکور ارشد ساخت و تولید دانلود
CMM ها

وبلاگ تخصصی ساخت و تولید و برنامه نویسی به زبان های matlab و pascal و همچنین طراحی مکانیکی
ماشین های خان کشی

وبلاگ تخصصی ساخت و تولید و برنامه نویسی به زبان کنکور ارشد ساخت و تولید دانلود
راهنمای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید

دانلود اهنگ موارد درسی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید زبان عمومی و تخصصی :
طراحی وساخت سیستم هوشمند توقف اضطراری دستگاه تراش وفرز

وبلاگ تخصصی ساخت و تولید –-مجید هاشم زاده(کارشناس ارشد مکانیک) دانلود .
برچسب :