نحوه برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

مفهوم کارگاه آموزشی :

شیوه ای از آموزش است که غالباً یک دوره کوتاه از آموزش رادربر می گیرد .کارگاه آموزشی بر تبادل اطلاعات بین تعداد کمی از شرکت کنندگان تأکید دارد .

 

 

ویژگی :

از ویژگی های اصلی کارگاه آموزشی می توان به توأم بودن بخش های نظری با فعالیت های عملی اشاره نمود که نتیجه آن اشتغال فعال و کامل هریک از شرکت کنندگان می باشد .

 

 

اهداف :

 اهداف برنامه ریزی واجرای کارگاه آموزشی را می توان در قالب موارد ذیل عنوان کرد :

  ارتقای دانش و ایجاد مهارت در زمینه ای خاص در مدت زمان کوتاه .

          آموزش مباحث علمی متنوع و مورد نیاز شرکت کنندگان .

  ارتقای آگاهی و توانایی خانواده ها در جهت اعتلای زندگی بهتر با شناخت بیشتر و رفتار آگاهانه تر .

          پیشگیری یا  حل معضلات و مشکلات اجتماعی وفرهنگی جامعه .

          تبلیغ و گسترش ارزشهای دینی و اسلامی در جامعه .

 

 

ویژگی ها و تأثیرات کارگاههای آموزشی :

 

          دانش افزایی ، مهارت آموزی و تغییر نگرش شرکت کنندگان .

          یافتن راه حل مناسب برای تبلیغ ارزشها از طریق همکاری ، بحث و گفتگو .

          تبادل نظر و تجارب فی مابین مخاطبین .

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ریزی کارگاه آموزشی

 

از آنجایی که هر کارگاه آموزشی معمولاً یک دوره مشخص و مستقل از آموزش را شامل می شود ، برگزاری کارگاه آموزشی به صورت اثر بخش ، مستلزم رعایت اصول علمی و طی کردن مراحل برنامه ریزی است .

 

   -  کلیه فعالیتهای قبل از برگزاری هرکارگاه آموزشی تحت دو عنوان ذیل دسته بندی می گردد :

                     برنامه ریزی آموزشی

                     برنامه ریزی درسی

       

        مراحل برنامه ریزی آموزشی

هر دوره آموزشی از جمله آموزش کارگاهی ، سه مرحله کلی را در بر می گیرد که در نمودار زیر مشخص گردیده است .

 

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

طراحی

اجراء

ارزشیابی

<?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

 

 

 

 

 

 


نمودار مراحل اصلی فرایند آموزش

 

 

- طراحی :

 

طراحی برنامه کارگاه آموزشی مستلزم تصمیم گیری و انجام اقدامات مناسب در خصوص عناصر آموزشی و نحوه ارتباط عناصر با یکدیگر است . اقدامات مربوط به عناصر برنامه درسی و آموزشی یک کارگاه به اختصار عبارتند از :

                      تشخیص نیازها ( نیاز سنجی )

نیاز سنجی آموزش ، مقدم بر انتخاب هدفهای آموزش است . زیرا نوع آموزش بر حسب نیازهای شرکت کنندگان در دوره مشخص می شود .

                      تعیین هدف ( هدف ، محور هر گونه برنامه ریزی را تشکیل می دهد )

                      انتخاب و سازماندهی محتوا .

 

 

- اجراء :

دراین مرحله آنچه از قبل تصمیم گیری و طراحی شده و بصورت طرح درس دوره آموزشی و جدول زمان بندی کارگاه در آمده به اجرا در می آید .

 

 

- شرایط و امکانات لازم برای اجراء :

 

1 برگزاری کارگاه در فضای مناسب :

- فضای اصلی کارگاه آموزشی باید اتاق بزرگ و یا سالنی دارای یک میز به شکل  U (مستطیل یا بیضی شکل ) باشد که شرکت کنندگان و در رأس آن مجری اصلی یا مدیر جلسات به همراه دستیاران کارگاه بر روی صندلیهای خود ، کنار میز قرار گیرند .

- در صورت امکان در اتاقهای جنبی کارگاه و یا در اطراف محل نشست جمعی ، به تعداد گروهها میز کوچک و به تعداد افراد هر گروه ، صندلی چیده شده و هریک از گروهها با شماره ای مشخص و اسامی اعضای هر گروه با نصب بر روی دیوار و یا روی میز مشخص شود .

لازم است در ظلع مقابل روبروی شرکت کنندگان ( پشت سر مدرس ) یک پرده نمایش با یک  دستگاه اورهد ، و در صورت لزوم در کنار آن یک وایت برد و تعدادی ماژیک وایت برد قرار داده شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         نحوه نشستن شرکت کنندگان در بحث گروهی /  به تعداد 25 نفر

 

2 – مشخص ساختن سرپرست و مسئول هر گروه :

لازم است در آغاز کارگاه نام سرپرست هر گروه مشخص باشد ، در غیر اینصورت یک نفر مسئول و یا سرپرست توسط اعضای هر گروه تعیین می شود . علاوه بر آن هر گروه به تعیین یک منشی برای ثبت حاصل نظرا ت ، فعالیتها و یا تصمیمات اتخاذ شده می پردازد ، البته همان سرپرست نیز می تواند نقش سخنگو را نیز داشته باشد ، اما بهتراست فرصت برای مشارکت تعداد بیشتری از افراد برای ارائه حاصل نظرات گروه ،  حضور و فعالیت  بیشتر مهیا گردد.

3 – آماده بودن مواد ، وسایل و تجهیزات لازم :

در آغاز کارگاه لازم است به تعداد شرکت کنندگان بسته آموزشی (( در صورت امکان با چاپ آرم مخصوص همایش  بر روی آن ))  تهیه شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد .

بسته آموزشی شامل اقلام ذیل می باشد :

-          جدول زمانبندی کارگاه

-          برگه های سفید برای یادداشت

-          خودکار

-          کتاب و جزوات درسی مربوطه

البته ممکن است برخی از جزوات ، فرمها و یا نمونه های مورد نظر ، در طول اجرای برنامه در زمان مناسب دراختیار شرکت کنندگان قرار داده شود .

نکته-  لازم است قبل از شروع کارگاه از امکانات موجود و مورد نیاز یک بازدید کلی بعمل آید تا در حین برگزاری گارگاه مشکل کمبود امکانات پیش نیاید .

مواردی از مراحل و اقدامات اساسی در مرحله اجراء

 

      تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید

      افتتاحیه  :

          افتتاحیه  کارگاه آموزشی که معمولاً با حضور یکی از مقامات و مسئولین مرکز برگزار کننده صورت می گیرد . دراین بخش ضمن عرض خیر مقدم  به شرکت کنندگان و تشکر از دست اندرکاران طراحی و برگزاری کارگاه ، اهداف ، اهمیت و ضرورت کارگاه مورد اشاره قرار می گیرد .

      معرفی برنامه :

     دراین قسمت مجری یا یکی از مسئولین برگزار کننده ضمن بیان هدفهای کارگاه ، محتوا ، عناوین اصلی ، منبع و کتاب مورد استفاده در کارگاه ( در صورت استفاده از یک کتاب مشخص و یا جزوات مورد استفاده)  و همچنین نوع ارزشیابی از شرکت کنندگان و کارگاهها را برای افراد بیان می کند و در صورتی که قرار باشد در پایان به شرکت کنندگان نمره یا امتیازی داده شود ، لازم است نوع انتظارات ، نوع ارزشیابی ها و نحوه محاسبه برای افراد مشخص گردد .  همچنین می توان در آغاز کارگاه یک ارزشیابی ورودی از شرکت کنندگان گرفته شود ، که این اقدام با دو هدف عمده می تواند صورت بگیرد :

1.  تعیین سطح ورودی شرکت کنندگان به منظور استفاده از برنامه ای  متناسب با سطح آنها

2.پایه ای برای سنجش میزان پیشرفت شرکت کنندگان در ادامه ، به ویژه در پایان کارگاه

       معرفی شرکت کنندگان :

شرکت کنندگان را می توان به دو صورت معرفی نمود :

1.در آغاز کارگاه معرفی هریک از افراد توسط خودشان

2.معرفی افراد از طریق کارتهایی که مشخصات هریک بر روی آن مشص شده

    اشاره مختصر به روش کار گاهی ، کارگروهی ، وظایف مسئول و اعضای گروه ( البته بهتر است بیان این نکات قبل از اولین کار گروهی باشد )

      رعایت نظم و زمان در پرداختن به مباحث اصلی در سخنرانی       

             خودداری از وارد شدن به بحثهای فرعی و حاشیه ای و همچنین عدم طرح پرسشها و مطالبی که با هدفهای کارگاه ارتباط لازم را نداشته باشد .

    کنترل زمان سخنرانیها و پرسش و پاسخ به منظور پیشگیری از اتلاف وقت کار و بحث گروهی ، در غیر اینصورت تحقق حتی بخشی از هدفهای اصلی کارگاه با مشکل مواجه خواهد شد .

      رعایت زمان تنفس و پذیرایی

 باید زمان مناسب برای استراحت در نظر گرفته شود  در غیر اینصورت ایجاد نوعی یکنواختی و فقدان تنوع لازم در برنامه به ایجاد خستگی و کاهش انگیزه در شرکت کنندگان منجر خواهد شد .

( نمونه موارد فوق الذکر در  فرم شماره 1 )

      ارزشیابی از کارگاه ( نظر سنجی از شرکت کنندگان )


مطالب مشابه :


فرم نظر سنجی کارگاه ریاضی

گروه آموزشی ریاضی شهرستان تویسرکان فرم نظر سنجی کارگاه ریاضی 1. نمونه سوالت رياضي اقاي
فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی قالب آماده و نمونه گروه آموزشی حرفه و فن بهارستان1;
نحوه برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی

مفهوم کارگاه آموزشی : و یا نمونه های مورد نظر ، در طول و نظر سنجی و پیشنهاد
نظر سنجی در مورد کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

برای دریافت فرم نظر سنجی روی لینک زیر کارگاه آموزشی استان نمونه سوال پایه هشتم
گزارش دی ماه 89

1- تکمیل گزارش کارگاه آموزشی 5/10/89 و فرم نظر سنجی نمونه سوال و کارگاه آموزشی و نظر سنجی
نیاز سنجی آموزشی

نیاز سنجی آموزشی ریزی در نظر نمونه فر م ها فرم نیاز سنجی
نمونه فرم طرح درس سالانه

نمونه فرم طرح درس سالانه نظر سنجی از اولیای دانش معرفی کارگاه های آموزشی.
طرح ها و بـرنامه هاي گروه درسی پایه سوم ابتدایی استان آذربایجان شرقی

برگزاری کارگاه آموزشی تهیه نمونه 3.بهبود کیفیت شاخص های آموزشی و پرورشی. نظر سنجی
دانلود کارنامه ماهانه آموزشی

نظر سنجی از معرفی کارگاه های آموزشی. برای دانلود نمونه فرم کارنامه ماهانه آموزشی
برچسب :