آموزش ساخت چهارپایه چوبی - دکوراسیون - نقشه تخت چوبی

بردوک - آزاده تجویدی: گلدان پر از گلی را در نظر بگیرید که کنار دیوار٬ روی یک چهارپایه کوچک قرار گرفته باشد. یک چهارپایه چوبی ٬ کاربرد های متنوعی در دکوراسیون اتاق می تواند داشته باشد. قبلا برایتان نحوه بافتن  روکش برای چهارپایه٬ با قلاب بافی رنگی را آموزش داده بودیم. این بار ساختن خود چهارپایه چوبی آموزش می دهیم.

چهارپایه چوبی

چهارپایه چوبیوسایل لازم

  •     تخته چوب
  •     چکش
  •     میخ
  •     چسب چوب

مراحل ساخت


1.توجه داشته باشید اندازه ها به اینچ هستند. ( تبدیل آن ها به سانتیمتر دقت کار را پایین می آورد٬ برای همین تصمیم گرفتم مثل سایت اصلی به اینچ اینجا بگذارم.

نقشه تخت چوبی

نقشه تخت چوبی2.این چهارپایه ساده را می توانید به رنگ دلخواه خود رنگ کنید و برای روی آن با قلاب بافی روکش های رنگارنگ ببافید.

ساخت چهار پایه چوبی

ساخت چهار پایه چوبی,