ادا درآوردن پرشان

پرشان اداي بابا محمودش رو در مي‌ياره.

پرشان كه روز به روز در حال بزرگ‌تر و شيطون‌تر شدنه، با شنيدن صداي سرفه‌هاي بابا محمود، ياد گرفته صداي سرفه كردن رو  در بياره و موجب خنده اطرافيان بشه. با شنيدن صداي خنده هم خوشحال مي‌شه و اين كار رو تكرار مي‌كنه.

جالب اين‌جاست كه بعضي وقت‌ها هم كه توجه كمتري بهش مي شه، از خودش صداي سرفه در مي‌آره و منتظره تا بهش بخنديم و اون هم شروع كنه به سرفه كردن. بعضي وقت‌ها اونقدر اين كار رو تكرار مي‌كنه كه گلوش مي‌گيره و صورتش حسابي سرخ مي‌شه ...


مطالب مشابه :


فرهنگ نام و نام‌گزيني سازمان ثبت احوال كشور

سيسموني نوزاد chicco سرويس تخت و كمد چيلك سرويس تخت و كمد كپل
پرشان پسر و نوروز 91

سيسموني نوزاد chicco سرويس تخت و كمد چيلك سرويس تخت و كمد كپل
دو تا عكس از پسر ناز ما

سيسموني نوزاد chicco سرويس تخت و كمد چيلك سرويس تخت و كمد كپل
انتخاب نام نوزاد

را با ژستي روشنفكرانه به پدر و مادر نوزاد واگذار كرده و آن را حق سرويس تخت و كمد
پرشان پسر زيباي ما در 2.5 سالگي

سيسموني نوزاد chicco سرويس تخت و كمد چيلك سرويس تخت و كمد كپل
پرشان جون و تولد دو سالگي

سيسموني نوزاد chicco سرويس تخت و كمد چيلك سرويس تخت و كمد كپل
پرشان پسر غذا مي‌خوره

سيسموني نوزاد chicco سرويس تخت و كمد چيلك سرويس تخت و كمد كپل
ادا درآوردن پرشان

سيسموني نوزاد chicco سرويس تخت و كمد چيلك سرويس تخت و كمد كپل
پيشنهاداتي براي انتخاب نام كودك (برگرفته از ني‌ني سايت)

اسامي دقت كنيد و اگر شك داريد قبل از تولد نوزاد با سازمان ثبت احوال سرويس تخت و كمد
صبحانه خوردن پرشان

سيسموني نوزاد chicco سرويس تخت و كمد چيلك سرويس تخت و كمد كپل
برچسب :