تست سبک تفکر

پرسشنامه زیر هیچ جواب درست یا نادرستی ندارد. این پرسشنامه ابزاری است که به شما کمک می کند تا شیوه های تفکر، پرسیدن و تصمیم گیری مورد علاقه تان را بشناسید تا بتوانید بیشترین استفاده را از آن ببرید.
مهم این است که جواب های شما تا حد امکان دقیقا بر اساس رفتار واقعی تان باشد، نه بر اساس اینکه فکر می کنید باید چگونه رفتار نمایید.
در این پرسشنامه هر سئوال از یک جمله که پنج عبارت کامل کننده در ادامه آن آمده ، تشکیل شده است. به عبارت های کامل کننده به شیوه زیر امتیاز دهید :
5 برای عبارتی که بیشتر از همه در مورد شما صدق می کند و 1 برای موردی که کمتر از همه در مورد شما صادق است. هر سئوال باید دارای یک 5 ، یک 4 ، یک 3 ، یک 2 ، یک 1 ، باشد. حتی در صورتی که دو یا تعداد بیشتری از عبارت های کامل کننده به یک اندازه در مورد رفتار شما درست بودند ، باز هم آنها را با رتبه مشخص کنید.

1- هنگامی که بین افراد اختلاف عقیده وجود دارد، من از جانبی طرفدرای می کنم که :
- اختلاف را تشخیص داده و آن را نشان می دهد.
- به بهترین نحو آرمانها و ارزش های مربوطه را بیان می کند.
- به بهترین نحو نظریات شخصی و تجربه مرا منعکس می سازد.
- با بیشترین منطق و انسجام با موقعیت برخورد می کند.
- استدلال را با بیشترین قدرت و ایجاز بیان می کند.

2- وقتی در یک پروژه گروهی آغاز به کار می کنم ، چیزی که برای من بیشترین اهمیت را دارد عبارت است از:
- درک اهداف و اهمیت پروژه.
- کشف اهداف و ارزش های افراد در گروه.
- تعیین اینکه چگونه می خواهیم پروژه را به انجام برسانیم.
- درک اینکه چگونه پروژه می تواند برای گروه مفید باشد.
- سازماندهی کردن و به جریان انداختن پروژه.

3- به طور کلی ایده های جدید وقتی برای من جالب و جذاب می شوند که :
- با فعالیت های فعلی و آینده مرتبط باشد.
- بتوان آنها را در موقعیت ها و شرایط واقعی و عینی به کار برد.
- شامل تجزیه و تحلیل دقیق و متمرکزی باشند.
- با ایده های شناخته شده ام شباهت داشته باشند.
- با سایر ایده ها تفاوت (تقابل) داشته باشد.

4- برای من جدول ها و نمودارهای موجود در یک کتاب معمولا :
- اگر دقیق باشند ، مفیدتر از متن هستند.
- مفید هستند ، اگر واقعیات مهم را به وضوح نشان دهند.
- مفید هستند ، اگر مطابق متن باشند و در متن درباره آنها توضیح داده شده باشد.
- مفید هستند ، اگر سئوال هایی را درباره متن ایجاد کنند.
- دارای فایده بیشتر یا کم تری نسبت به مطالب دیگر نیستند.

5- اگر از من خواسته شود که تحقیقی بکنم، احتمالا با این کار شروع خواهم کرد:
- تلاش می کنم پروژه را در چارچوبی وسیع بگنجانم.
- تصمیم گیری در این مورد که آیا قادرم آنرا به تنهایی انجام دهم یا به کمک دیگران نیاز خواهم داشت.
- گمانه زنی در مورد نتایج احتمالی.
- تعیین اینکه آیا باید پروژه انجام شود یا نه.
- سعی می کنم مشکل را فرموله نموده و تحت قاعده درآورم.

6- اگر قصد داشته باشم در مورد یک مساله محلی برای همسایه ها اطلاعات جمع آوری کنم، ترجیح می دهم:
- با تک تک آنها ملاقات کرده و از آنها سئوالات اختصاصی بپرسم.
- در یک ملاقات عمومی از همه آنها بخواهم تا نظریاتشان را بیان کنند.
- با آنها در گروه های کوچک مصاحبه کرده و از آنها سئوالات عمومی بپرسم.
- به طور غیر رسمی با افراد اصلی دیدار کرده و نظراتشان را جویا شوم.
- از آنها بخواهم تا هر گونه اطلاعات مربوط به موضوع را در اختیارم قرار دهند.

7- به اعتقاد من احتمالا چیزی درست است که :
- در برابر مخالفت ایستادگی کرده باشد.
- با باورهای دیگر من هماهنگ باشد.
- نشان داده باشد در عمل درست است.
- از نظر منطقی و علمی درست باشد.
- بتوان شخصا آن را با واقعیت عینی اثبات کرد.

8- وقتی در اوقات فراغت خود مقاله ای از یک مجله را می خوانم، موضوع این مقاله احتمالا :
- در مورد چگونگی حل یک مشکل شخصی یا اجتماعی است.
- در مورد یک موضوع بحث انگیز سیاسی است.
- در مورد گزارشی از یک تحقیق علمی یا تاریخی است.
- در مورد یک شخص یا رویداد جالب و خنده دار است.
- در مورد گزارشی واقعی از تجربه جالب یک فرد است.

9- هنگامی که یک گزارش ارزشیابی را در محل کار می خوانم، جنبه ای که احتمالا بیشتر از هر چیز به آن توجه می کنم عبارت است از :
- رابطه نتایج به دست آمده با تجربه خودم.
- اینکه پیشنهادات داده شده عملی هستند یا نه.
- اعتبار یافته ها بر اساس داده های موجود.
- درک نویسنده از اهداف و غایت ها.
- استنتاج هایی که از داده ها و اطلاعات به عمل آمده است.

10- وقتی قرار است کاری یا وظیفه ای را انجام دهم، اولین چیزی که می خواهم بدانم عبارت است از :
- اینکه بهترین شیوه برای انجام آن کار کدام است.
- اینکه چه کسی و در چه زمانی می خواهد آن کار را انجام دهد.
- اینکه چرا این کار ارزش انجام دادن را دارد.
- اینکه این کار بر کارهای دیگر که باید انجام شوند چه تاثیری ممکن است بگذارد.
- اولین فایده این کار چیست؟

11- من معمولا بیشترین آگاهی را در مورد چگونگی انجام یک چیز جدید از طریق زیر کسب می کنم :
- با درک چگونگی ارتباط آن با چیزهای دیگری که می شناسم.
- با شروع کردن تمرین آن چیز در اولین فرصت ممکن.
- با گوش دادن به نظرات مختلف درباره چگونگی انجام آن.
- با کمک خواستن از کسی که چگونگی انجام آن را به من نشان دهد.
- تجزیه و تحلیل چگونگی انجام دادن آن با بهترین شیوه.

12- اگر قرار باشد از من آزمون یا امتحانی گرفته شود، ترجیح می دهم به روش زیر آزمایش شوم:
- مجموعه ای از سئوالات عینی در مورد موضوع.
- مناظره و بحث با افراد دیگر که مورد آزمون قرار می گیرند.
- از طریق ارائه شفاهی و بصری دانسته هایم .
- از طریق ارائه یک گزارش معمولی در خصوص اینکه چگونه چیزی را که فرا گرفته ام به کار بسته ام.
- از طریق ارائه گزارشی مکتوب شامل پیشینه، نظریه و روش در مورد موضوع .

13- افرادی که توانایی های شان بیشتر از همه مورد احترام من است، احتمالا از:
- فیلسوفان و دولتمردان هستند.
- نویسندگان و مربیان هستند.
- رهبران تجاری و دولتی هستند.
- اقتصاد دانان و مهندسان هستند.
- کشاورزان و روزنامه نگاران هستند.

14- بطور کلی، نظریه ای را مفید می دانم که :
- با نظریات و ایده های دیگری که فرا گرفته ام مرتبط به نظر برسد.
- چیزها را با یک شیوه جدید برایم توضیح دهد.
- به طور منظم تعدادی از موقعیت های مربوط به هم را تشریح کند.
- بتواند تجربه و مشاهدات من را روشن سازد.
- دارای کاربرد عملی و عینی باشد.

15- هنگامی که مقاله ای درباره یک موضوع بحث انگیز می خوانم، ترجیح می دهم که این مقاله:
- مزایای انتخاب یک دیدگاه را به من نشان دهد.
- تمام واقعیت های موجود در بحث را مطرح سازد.
- طرح کلی مسائل مربوطه را به طور منطقی ارائه کند.
- ارزش های مورد تایید نویسنده را مشخص نماید.
- هر دو جانب مساله را مورد تاکید قرار داده و تضاد را روشن سازد.

16- اگر کتابی خارج از حیطه رشته خود بخوانم، مهم ترین دلیل این کار احتمالا عبارت است از :
- علاقه به ارتقای دانش حرفه ای.
- مفید بودن این کار بنا به گفته فردی که مورد احترام من است.
- تمایل به گسترش دانش عمومی.
- تمایل به خارج شدن از رشته خودم و داشتن تنوع.
- کنجکاوی برای یادگیری بیشتر درباره موضوع خاص.

17- هنگامی که نخستین بار با یک مساله فنی برخورد می کنم، به احتمال زیاد:
- سعی می کنم آن را به یک مساله یا نظریه کلی تر مرتبط سازم.
- راههایی را برای حل سریع مساله جست و جو می کنم.
- تعدادی از شیوه های متضاد را برای حل مساله در نظر می گیرم.
- راههایی را جست و جو می کنم که ممکن است دیگران از طریق آنها مساله را حل کرده باشند.
- بهترین شیوه را برای حل مساله پیدا می کنم.

18- بطور کلی، بیش از هر چیز مایلم :
- روش های موجود را که کارساز هستند پیدا کرده و از آنها به بهترین نحو ممکن استفاده نمایم.
- در مورد اینکه چگونه روش های غیر مشابه ممکن است با هم به کار روند، تامل می کنم.
- روش های جدید و بهتر را کشف نمایم.
- راههایی را بیابم که از طریق آنها بتوان روش های موجود را با یک شیوه جدید و بهتر به کار بست.
- بدانم چگونه شیوه های موجود باید عملی شوند.

برای مشاهده سیستم امتیازبندی روی دستور ادامه مطلب کلیک کنید.

نحوه محاسبه امتیازها و نتیجه گیری:
امتیاز هایی را که به هر یک از گزینه ها داده اید به نحو ذیل با هم جمع نمایید:
امتیازهای گزینه اول از هر سئوال را با هم جمع کنید .
امتیازهای گزینه دوم از هر سئوال را با هم جمع کنید .
امتیازهای گزینه سوم از هر سئوال را با هم جمع کنید.
امتیازهای گزینه چهارم از هر سئوال را با هم جمع کنید.
امتیازهای گزینه پنجم از هر سئوال را با هم جمع کنید.
پس از محاسبه امتیازات فوق، پنج عدد به دست می آورید که هر کدام مربوطه به یک گزینه است (گزینه اول تا پنجم). جمع امتیازهای هر گزینه بیانگر میزان گرایش شما به یک سبک فکری است که در زیر شرح داده شده است.
- جمع امتیازهای گزینه اول بیانگر میزان گرایش شما به سبک ترکیب گرایی است.
- جمع امتیازهای گزینه دوم بیانگر میزان گرایش شما به سبک آرما نگرایی است.
- جمع امتیازهای گزینه سوم بیانگر میزان گرایش شما به سبک عمگرایی است .
- جمع امتیازهای گزینه چهارم بیانگر میزان گرایش شما به سبک تحلیل گرایی است .
- جمع امتیازهای گزینه پنجم بیانگر میزان گرایش شما به سبک واقعیت گرایی است .
حداکثر امتیاز هر گزینه 90 می باشد که بیانگر اوج گرایش به آن سبک است و جمع کل امتیاز باید برابر 270 گردد.
ترکیب گرا : مبارزه با دیدگاههای پذیرفته شده .
ایده آلیست : توجه به ارزش ها .
عملگرا : اهل عمل .
تحلیل گرا : توجه به جزئیات .
واقعیت گرا : توجه به واقعیت های عینی .

برگرفته از: کتاب خلاقیت، جوهره کارآفرینی/ جلیل صمدآقایی


مطالب مشابه :


انواع سبک های تفکر

انواع سبک های تفکر. 1)تفکر مستقل یا مطلق: تفکری است فارغ و رها شده از ذهنیت گرایی، منابع تجربی
سبک های تفکر

Saveh-Psychology - سبک های تفکر - وبلاگ دانشجويان كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد
سبک تفکر

سبک تفکر. به ۵ حیطه تقسیم میگردد: 1. برچسب‌ها: سبک تفکر, تفکر, پنج حیطه سبک تفکر, سبک های
سبک های ارتباطی

تفکر و سبک زندگی - سبک های ارتباطی - تفکر و سبک زندگی. تفکر و سبک
تفکر و سبک زندگی

تفکر و سبک زندگی - تفکر و سبک زندگی - تفکر و سبک طرح درس های کتاب تفکر و سبک زندگی » پایه
طمع و کمال طلبی

تفکر و سبک زندگی کمال طلبی یعنی انسان تلاش کرده و با استفاده از روش های مناسب به کمال برسد.
سبک تفکر و یادگیری

بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها. دکتر اصغر شریفی، فاطمه
فیلم های تفکر و سبک زندگی

پایه هشتم - فیلم های تفکر و سبک زندگی - بروز ترین نمونه سوالات ،مطالب کمک اموزشی و - پایه هشتم
سبک های تفکر در مدرسه

بخوان به نام پروردگارت که تورا آفرید - سبک های تفکر در مدرسه - زنگ مدرسه بهترین زنگ دنیا
تست سبک تفکر

تست سبک تفکر. این پرسشنامه ابزاری است که به شما کمک می کند تا شیوه های تفکر، پرسیدن و
برچسب :