تجربه هاي مديران و معاونان

تجربه هاي مديران و معاونان كمك به معلمان براي كاهش افت تحصيلي:

      ۱-    تكريم معلم و ارزش گذاري به عقايد آنان

2-    تشويق معلمان به شركت در گروههاي آموزشي منطقه

3-    هماهنگ كردن روش كار معلمان با يكديگر تا با يك روش صحيح دانش‌آموزان را هدايت كنند.

4-    توجه به مشكلات معلمان (حتي اگر در حد يك گوش كردن ساده باشد)

5-    تهيه و تدارك امكانات موردنياز معلمان تا حدممكن

6-     طرح برنامه‌ كاري يكساله باتوجه به امكانات آموزشي

7-    اختصاص دو يا سه شورا به آموزش روشهاي تدريس توسط افراد متخصص

8-    غني كردن كتابخانه مدرسه با كتابهايي كه به روش تدريس و روش كار معلمان ارتباط دارد.

9-    تجهيز آزمايشگاه مدرسه و فراهم كردن شرايط همكاري مسئول تكنولوژي و دبيران علوم و رياضي

10-  اطلاع رساني به موقع به معلمان درخصوص بخشنامه‌هاي اداري

11-  تهيه پرونده خاص هر دانش آموز و مطلع نمودن دبيران از محتويات برگزيده و مرتبط آن جهت شناخت بهتر دانش‌آموزان

12-  برگزاري كلاسهاي ضمن خدمت در مدرسه و بهره‌گيري از استادان راهنما به منظور بهينه‌سازي روشهاي تدريس دبيران

13-  ايجاد رقابت سالم و شناسايي معلمان خلاق و علاقه‌مند و دادن جايزه به آنان

14-  ترتيب دادن ملاقات حضوري بين معلمان و اولياي دانش‌آموزان

15-  توجه به مشكلات معلمان و ايجاد امنيت شغلي در محيط كار و جلب اعتماد آنان به پيشرفت كار

16- آگاه سازي معلمان و همكاران از جديدترين تحولات علمي و آموزشي از طريق ظرفيت شوراي معلمان

17-  استفاده از مجلات رشد معلم و رشد تكنولوژي در شورا و تشويق همكاران به مطالعه آنها از طريق برگزاري مسابقه درمدرسه و اهداي جوايز به آنان

18-  بازديد از كلاس همكاران و بيان نكات مثبت كارشان در شورا و يا زنگ تفريح براي بقيه همكاران و درخواست تدريس از معلمي كه تدريس برتر داشته براي بقيه همكاران در شورا

19-  بازديد گروهي معلمان از كلاسهاي همكاران هنگام تدريس

20-  برگزاري اردوهاي تفريحي و زيارتي با شركت همكاران و خانواده‌ آنان

 

  

 كمك به دانش‌آموزان براي كاهش افت تحصيلي:

مديران مدارس تجارب خود را در جهت ايجاد انگيزه و تلاش در دانش‌آموزان براي كاهش افت تحصيلي به شرح زير عنوان نموده اند:

 

الف- شخصيت دادن به دانش آموزان به منظور ايجاد و رشد انگيزه تحصيلي آنان:

-         مشاركت دادن دانش آموزان در اموري كه توانايي انجام آنرا دارند.

-         ايجاد ارتباط منطقي با آنان

-         اجازه طرح سؤال از طريق برگزاري جلسات پرسش و پاسخ

-         شناسايي علايق، توانايي‌ها و استعدادهاي ويژه دانش‌آموزان

-         حذف تبعيض وايجاد فرصت يكسان براي رشد آنان

-         تشكيل نمايشگاههايي از كارهاي دستي و علمي دانش آموزان

-         تشكيل گروههاي علمي، هنري و ورزشي باتوجه به علايق و توانايي‌هاي آنان و ارايه در جلسات عمومي

 

ب- به كارگيري تشويق (تدابير انگيزشي):

-         دادن جوايز متناسب در مراسم آغازين

-         ايجاد انگيزش به رقابت باديگر همكلاسان و اهداء‌ جوايز مناسب

-         تهيه كارتها و تقديرنامه و معرفي شاگردان موفق از طريق معلمان

-         تقدير دانش آموزان نسبت به پيشرفتشان در كلاس

-         برگزاري ارزشيابي‌هاي مستمر و مطلع نمودن اولياء از ميزان پيشرفت يا افت تحصيلي

 

ج توجه ويژه به دانش‌آموزان پايه اول هر دوره آموزشي

 

د- آموزش روشهاي صحيح مطالعه به دانش آموزان:

-         مرور يا بررسي رئوس مطالب تدريس شده

-         پاسخ به پرسشهاي درس

-         خواندن دقيق متن درسي و استخراج پرسش از متن درس

-         دوره كردن دروس جلسات قبل

 

هـ - كاهش موانع يادگيري از طريق:

-         توجه به نيازهاي عاطفي و رواني دانش آموزان

-         شناسايي مشكلات جمعي، خانوادگي، اجتماعي و كمك به رفع آنها در حد امكانات مدرسه (بهره‌گيري از اولياي پزشك‌- دندان‌پزشك- روانشناس مشاور و ...)

-         آموزش خانواده در زمينه مسائل عاطفي و چگونگي حل مسائل و مشكلات تحصيلي فرزندانشان

-         به كارگيري معلمان راهنما و مشاور در جهت شناخت و حل مشكلات دانش آموزان

-         ايجاد زمينه كار انفرادي با شاگردان ضعيف‌ توسط معلم و يا دانش‌آموزان مستعد

 

و- كمك به دانش‌آموزان ضعيف تر كلاس از طريق:

- ترغيب معلمان به شناسايي دانش‌آموزان و تشكيل كلاسهاي جبراني

- متعادل ساختن شاگردان كلاسهاي متفاوت هر پايه

- كمك به كسب اعتماد به نفس در دانش‌آموزان از طريق ايجاد فرصت پيش مطالعه

- ياري شاگرد به شاگرد از طريق تشكيل گروههاي درسي

 

ز- ايجاد زمينه‌هاي رشد و يادگيري مؤثر:

-         بها دادن به كارهاي گروهي

-         برگزاري كنفرانس علمي در مدرسه

-         تشويق دانش آموزان به شركت در المپيادها

-         غني كردن برنامه‌هاي بازديد (به ويژه مراكز علمي)

-         دادن پلي‌كپي‌هايي تحت عنوان مروري بر آموخته‌ها

-         تشكيل كلاسهاي فوق برنامه براي دروسي كه به آموزش بيشتر نيازمند هستند

-         تشويق دانش آموزان به دقيق ديدن، دقيق شنيدن و عميق فكر كردن

-         ترغيب شاگردان به رعايت قوانين و مقررات و ايجاد نظم در مدرسه

-         آموزش چگونگي استفاده از كتاب و كتابخانه، كامپيوتر، كارگاه و آزمايشگاه

-         آموزش چگونگي يادداشت برداري از كلاس، كتاب و سخنراني‌ها

-         تشويق دانش‌آموزان به تحقيق و تهيه گزارش از كارهاي تحقيقي

 

 ارتقاي رضايت شغلي معلمان:

الف- شاخصهاي مادي:

-         تشكيل صندوق قرض الحسنه و پرداخت وامهاي ضروري

-         توجه به ساعات استراحت معلمان و ايجاد امكانات و فضاي مناسب

-         تهيه امكانات موردنياز معلم در كلاس و مدرسه

-         رعايت عدالت در توزيع امكانات بين معلمان

-         تخصيص محلي به عنوان مهد كودك جهت مراقبت از فرزندان شيرخوار معلمان

-         ترتيب دادن سفرهاي تفريحي و زيارتي براي معلمان و كاركنان

-         همكاري در جهت تهيه مواد غذايي و مايحتاج عمومي از طريق ارگانهاي مربوط( وزارت بازرگاني شركتهاي تعاوني فرهنگيان و ...) با همكاري سرايدار مدرسه

-         همكاري با معلمان جهت ثبت‌نام فرزندان و اخذ تخفيف ويژه و تقدير از فرزندان ممتاز آنان

 

ب- شاخصهاي معنوي و روحي :

-         توجه به عوامل معنوي و روحي معلمان درخصوص اهميت اولين برخورد مدير

-         برقراري ارتباط حسنه و صميمانه

-         احترام به همكاران از لفظ تا عمل

-         حفظ اسرار و ايفاي نقش مشاور در جهت رفع مشكلات

-         احترام به پيشكسوتان حرفه معلمي، تقدير از بازنشستگان و درخواست از آنان جهت نقل خاطرات در مراسم صبحگاهي و مناسبت‌هاي مختلف

-         شنونده خوبي براي حرفهاي معلمان بودن

-         ارسال كارت تبريك به مناسبتهاي مختلف براي معلمان و خانواده آنانمطالب مشابه :


تقدیر دانش آموزی

خود با تکيه بر آراي دانش آموزان توانسته متن لوح تقدیر از دانش منتخب / ممتاز
دانش آموزان ممتاز

دانش آموزان ممتاز نامه سرگشاده جمعی از معلمین به رئیس متن تقديرنامه.
تجربه هاي مديران و معاونان

تا با يك روش صحيح دانشآموزان را و تقديرنامه و معرفي استخراج پرسش از متن
گزیده ای از تجربیات مدیران

تا با يك روش صحيح دانشآموزان را و تقديرنامه و معرفي استخراج پرسش از متن
تجربه هاي مديران و معاونان

تا با يك روش صحيح دانشآموزان را و تقديرنامه و معرفي استخراج پرسش از متن
مقاله ای درباره طرح فعال سازی شورای دبیران

تري به دانش آموزان عرضه در متن صورتجلسه سئوال از دانش آموزان مي
آشنايي با سوابق دكتر علي اصغر فاني

دريافت تقديرنامه از معاون رئيس طرح دوره تابستاني براي دانش آموزان متن نامه
مشاهیر لر را بیشتر بشناسیم: دکتر علی اکبر سیف پدر روانشناسی تربیتی ایران

يك سالة تربيت سرپرست سپاه دانش از سوي مؤسسة تقديرنامه تفكر در دانش آموزان و
زندگينامه علمي دكتر علي اكبر سيف

ولی در باطن از فرط حقارت به دامانم دو صد پیرایه بستند (فروغ) مشاوره
برچسب :