آی کیوی خود را بسنجید "بچه های خضری خوب دقت کنن"

زمانیکه دانشجو بودم این سؤالاتو از بچه ها می پرسیدم اکثراً اشتباه جواب میدادن؛

زمانیکه معلّم بودم هم همینطور...

خوب دقّت کنین...

اگه در عرض 20ثانیه به این چهارتا سؤال درست جواب بدین؛ از هوش قابل قبولی برخوردارین...

251.png

1 - شخصی در روی کرۀ ماه درحال دویدن است،

بعد از مدتی پایش به تکه سنگی برخورد کرده وبه زمین میافتد؛حال

الف: او پس از برخورد به زمین، میتواند بلند شود

ب: او پس از برخوردبه زمین، نمیتواند بلند شود

2 - چهارمین روز هفته کدام است؟

الف: چهارشنبه

ب: چارشنبه

3 - زردۀ تخم مرغ...

الف: سفید است

ب: سفید هست

4 - یه خروس میره دقیقاً بین دو تا خونه تخم میذاره حالا شما بگین این تخم مرغ مال کیه؟ 

الف: همسایۀ سمت چپ

ب: همسایۀ سمت راست

ج : همسایۀ روبرو

211.gif

البته اگه این سؤالات، شفاهی پرسیده بشن احتمال شنیدن جواب اشتباه چند برابر میشه...گفته باشم


مطالب مشابه :


تقدیم به فرزندانِ رمضانیِ خضری...

خضـــری دشت بیــاض شهــــرآرزوهــــا - تقدیم به فرزندانِ رمضانیِ خضری - - خبرنامه خضری.
گذری بر چند خبر پائیزی از خضری دشت بیاض و بخش نیمبلوک . . .

خضـــری دشت بیــاض خبرنامه خضری. شهرداری خضری دشت
آی کیوی خود را بسنجید "بچه های خضری خوب دقت کنن"

خبرنامه خضری. اداره ثبت احوال خضری دشت بیاض. بسکاباد(رحمانی نژاد) بسکاباد(بسکابادی)
درخشش ستاره ای دیگر از خضری دشت بیاض بر سکوی قهرمانی . . .

خبرنامه خضری. شهرداری خضری دشت (داور بین المللی کشتی) در خضری دشت بیاض کمتر کسی
برچسب :