شته سبز گندم Sitobion avena

شته سبز گندم

Sitobion avena

(Hom;Aphididae)

این شته در سال های 1372 . 1373 در استان های تهران و گلستان بالاترین تراکم را داشته است.این شته به برگ ، ساقه و خوشه های سبز غلات حمله کرده و خسارت آن معمولا کمی است.

sarah_6.jpg

مناطق انتشار

این شته در تمام کشور های منطقه پالئا و نئوآرکتیک ، آفریقای مرکزی و کشور های حوزه مدیترانه یافت می شود. در ایران از نواحی همدان ، کرمانشاه ، تهران ، اهواز ، نوشهر و خلخال و شیراز جمع آوری و گزارش شده است.

گیاهان میزبان

در ایران تا کنون از روی گندم ، جو ، چاودار ، یولاف و سایر گندمیان وحشی گزارش شده است.

خسارت

این شته زمانی که بوته های گیاه میزبان سبز و شاداب هستند از برگ ها تغذیه می کند و هنگامی که خوشه ها تشکیل می گردد ، برگ ها را ترک کرده و لابلای سنبلچه ها مستقر و شروع به تغذیه می نماید.این نوع تغذیه موجب کاهش وزن هزار دانه و چروکیدگی دانه ها می شود.این حشره ناقل ویروس موزاییک جو و زردی است.

sitobion_avenae_large.jpg

زیست شناسی

این حشره تمام دوره زندگی خود را روی گرامینه ها سپری می کند. تا کنون فرم جنسی ان از ایران جمع آوری نشده است.در فصل رویش به طریق بکر زایی تولید مثل نموده و از میزبانی به میزبان دیگر انتقال می یابند ولی در ایتالیا مشاهده شده است که هر شته ماده ظرف 15 روز 20 پوره سن یک تولید می کند و بدین ترتیب تمام طول فصل زراعی را بطریق زنده زایی زاد و ولد می کنند.ماده های جنسی در اواخر تابستان ظاهر می گردند و هر یک تعداد محدودی تخم روی غلات زراعی و گیاهان هرز می گذارند.این تخم ها به همین ترتیب زمستان گذرانی کرده و در بهار تولید شته های موسس یا ماده هایی می کنند که مجدد بصورت بکرزایی تولید مثل می نمایند.

کنترل

جمعیت این حشره در ایران حالت طغیانی ندارد لذا به مبارزه شیمیایی نیاز ندارد.


مطالب مشابه :


آفات مهم گندم

کشاورزی و فضای سبز در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای سبز مهم گندم . سن گندم ، شته
آفات, بیماریها و علفهای هرز فضای سبز شیراز و راههای کنترل آنها.

بیماریها و علفهای هرز فضای سبز شیراز در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای سبز شته ها
پروژه آفات و بیماری های مهم درخت بید

پروژه آفات و بیماری های مهم هرز موجود در فضای سبز و روش‌های کنترل شته بید
بیماریهای مهم درختان میوه

کشاورزی و فضای سبز در های مهم و خطرناک درختان مکنده مثل شته‌ها، زنجره‌ها
شته سبز گندم Sitobion avena

شته سبز گندم Sitobion avena آفات مهم زراعی دانلود کتاب های فضای سبز.
آفات و بیماری ها و علفهای هرز عمده باغات پسته استان قزوین:

و فضای سبز در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای واوی-شته های پیچیده
آفات مهم گیاهی

مجله جامع کشاورزی و فضای سبز - آفات مهم های مختلف کشاورزی و فضای سبز در -شته سبز:
آفات و بیماری های شایع فضای سبز اصفهان

آفات و بیماری های شایع فضای سبز مهم فضای سبز شهر اصفهان در فضای سبز شهر عمدتاً
شته سبز سيب Aphis pomi

شته سبز سيب Aphis pomi آفات مهم زراعی دانلود کتاب های فضای سبز.
آفات و بیماریهای گل رز

کشاورزی و فضای سبز در در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای سبز شود این شته مهم
برچسب :