نتایج سرشماری سال 90

نتایج اولیه سرشماری سال 90 اعلام شد  


jsoi7liiqzw68ds9in0k.jpg

 

رئیس مرکز آمار ایران نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 کل کشور را اعلام کرد و گفت: بر این اساس، جمعیت کشور بالغ بر 74 میلیون و 961 هزار و 702 نفر است.
عادل آذر در نشستی خبری نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 کل کشور را اعلام کرد و گفت: درصد عدم همکاری در نرم بین المللی در سرشماری ها یک درصد است اما این میزان در کشورمان 5 در هزار بوده است.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه پاسخگویان عمدتا زنان خانه دار بودند که حدود 15 تا 20 دقیقه برای پاسخ به پرسشنامه وقت صرف کردند، تصریح کرد: رئیس ستاد سرشماری هر استان، استاندار و در شهرستان ها فرماندار بود.

به گفته وی، مدت زمان انجام این سرشماری که از تاریخ 2 تا24 آبان به طول انجامید 24 روز بود که 21 روز آن برای انجام سرشماری و سه روز آن برای سرشماری غایبین تمدید شد.

آذر تصریح کرد: سرشماری سال 90 از دو سال پیش در مرکز آمار یعنی از سال 88 آغاز شده است که شامل مرحله طراحی، آزمایش، سازماندهی و اجرا و استخراج و پردازش بوده است.

رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ادامه داد: در مرحله اجرا و استخراج و پردازش دو کار نظارت فنی و کیفی و بازشماری صورت می گیرد .

وی خاطر نشان کرد: نتایج نهایی و قطعی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در قالب نشریات سرشماری در خردادماه سال 91 منتشر خواهد شد.

آذر با تاکید بر اینکه اخذ کد پستی و کد ملی برای اولین بار در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن صورت گرفته است، افزود: در اعلام نتایج گرایشات، سلایق و انگیزه ها بر اساس سوگندی که یاد کرده ایم، اعلام نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: روند جمعیتی در سرشماری سال 90 با پیش بینی های مرکز آمار همخوانی ندارد. بر اساس این سرشماری، جمعیت سال 90 به صورت رند 75 میلیون نفر و به طور دقیق 74 میلیون و 961 هزار و 702 نفر است که با توجه به تمدید مهلت برای سرشماری خانوارهای غایب پیش بینی می شود در نتایج نهایی این تعداد یک درصد افزایش یابد.

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه به جز این رقم سایر اعداد تغییری نخواهد کرد و قطعی است، گفت: نسبت مرد (درصد مردان کشور به جمعیت) 51 درصد و زنان 49 درصد است. در سرشماری سال 85 نیز این اعداد همین گونه بوده است در سرشماری سال 85 جمعیت کشور بالغ بر 70 میلیون و 495 هزار و 782 نفر بوده است.

آذر درصد جمعیت شهری کشور را بر اساس سرشماری سال 90 ، 71 درصد اعلام کرد و افزود: این درصد در سرشماری سال 85 بالغ بر 68 درصد بوده است.

وی افزود: همچنین جمعیت روستایی کشور در سرشماری 90 به کل جمعیت 29 درصد بوده است که این رقم در سرشماری سال 85 ، 32 درصد بود.

سخنگوی سرشماری 90 با اشاره به اینکه نسبت جنسیتی جمعیت کشور بر اساس سرشماری سال 90 به سال 85 تغییری نکرده است افزود: بر اساس این سرشماری در مقابل هر 100 زن 103 مرد وجود دارد که این رقم بر اساس نرم بین المللی و طبیعی است.

به گفته آذر متوسط نرخ رشد جمعیت سالانه در سال 90 معادل 1.3 درصد بوده است که این رقم در سرشماری سال 85 معادل 1.6 درصد بوده است این در حالی است که پیش بینی مرکز آمار رقم 1.47 درصد بوده است بنابراین پیش بینی مرکز آمار محقق نشد.

رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن بعد خانوار ایرانی ( تعداد نفرات در هر خانوار ایرانی )را بر اساس سرشماری 90 را معادل 3.6 نفر اعلام کرد و افزود: این رقم مطابق پیش بینی مرکز آمار بوده است این در حالی است که بعد خانوار بر اساس سرشماری سال 85 معادل 4 نفر و در سرشماری سال 75 معادل 4.4 نفر بوده است.

وی ادامه داد: کاهش 4 دهم درصدی بعد خانوار در سال 90 نسبت به سال 85 طی 5 سال اتفاق افتاده است اما کاهش 4 دهم درصدی بعد خانوار در سال 85 نسبت به سرشماری سال 75 طی 10 سال اتفاق افتاده است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: خطای پوششی در سرشماری امسال حداکثر یک درصد و خطای محتوایی نیز حداکثر یک درصد است.

آذر در بخش دیگری از سخنان خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بر اساس سرشماری سال 90 میزان برخورداری از خانوارها از اینترنت ، خط فقر، متوسط درآمد خانوار و غیره مشخص می شود یا خیر گفت: خط فقر و ضریب جینی از طرح هزینه- درآمد به دست می آید که متولی آن مرکز آمار نیست بلکه وزارت رفاه است.

وی با بیان اینکه سرانه درآمد - هزینه از طرح سرشماری به دست نمی آید افزود: اما میزان برخورداری از موبایل، اینترنت، تلفن و نسبت باسوادی در نتایج نهایی در سال 91 اعلام خواهد شد.

آذر ادامه داد: در سرشماری سال 90 حدود 70 قلم اطلاعات فردی و حدود 80 قلم اطلاعات آبادی ها اخذ شده است.

رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن تعداد خانوارها بر اساس سرشماری امسال را 20 میلیون و 703 هزار و 953 خانوار اعلام کرد و افزود: 3.4 درصد خانوارها قبل از زمان تمدید غایب بودند که تلاش می کنیم این میزان به کمتر از یک درصد برسد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نتایج به دست آمده از سرشماری سال 90 کمکی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواهد کرد یا خیر گفت: سرشماری سال 90، نوع اطلاعات جمع آوری شده و ماهیت و روش اطلاعات هیچ گونه ارتباطی به قانون هدفمندی یارانه ها پیدا نمی کند.  سرشماری سال 90 را به مثابه یک بانک اطلاعاتی دانست.
01-01.jpg

رییس مرکز آمار ایران تشریح کرد

جزئیات نتایج سرشماری سال 90

 بیشترین رشد جمعیت در بوشهر، کمترین در اردبیل
 افزایش شمار خانوارهای یک و دو نفره
 نسبت جمعیت مردان به زنان 102 به 100
 میانگین سنی ایرانیان حدود 30 سال
 ريیس مرکز آمار ایران جزئیات نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 کشور را تشریح کرد. کاهش نرخ رشد جمعیت از 62/1درصد در سال 85 به 29/1درصد در سال 90، افزایش سن امید به زندگی در زنان نسبت به مردان، کاهش بعد خانوارها حتی در مناطق روستایی، افزایش شهرنشینی، سیر روند جمعیتی کشور به سمت میانسالی و ساخت 25 درصد واحدهای مسکونی طی 5 سال اخیر از جمله مهم‌ترین نتایجی بود که عادل آذر دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد. به گفته وی 65 درصد واحدهای مسکونی در سال 90 زیر100متر بودند که نشانگر گرایش مردم به خرید واحدهای کوچک است. همچنین جمعیت نهایی کشور در این سرشماری 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر اعلام شده که از این تعداد 6/49 درصد زن و 4/50 درصد مرد است.

به ازای هر 102 مرد 100 زن

در حال حاضر نسبت جمعیت زن به مرد از 106 نفر در سال 55 به 102 نفر در سال 90 رسیده، ادامه داد: یعنی اینکه در سال 90 به ازای هر 102 مرد 100 زن داریم. ريیس مرکز آمار ایران تعداد خانوار سرشماری شده کشور را 21 میلیون و 185 هزار و 647 خانوار اعلام کرد و گفت:‌ در سال 85 تعداد خانوارهای کشور 17 میلیون و 501 هزار و 771 خانوار بود. به گفته وي در سال 55 در هر خانوار به صورت متوسط 5 نفر زندگی می‌کردند که این تعداد در سال 85 به 4 نفر و در سال 90 به 3/55 نفر کاهش یافت.

1/5 فرزند برای هر خانوار

این به آن معنا است که هر خانوار ایرانی حاضر است درسال 90 ، 1/5 فرزند داشته باشد. این در حالی است که در سال 85 هر خانوار 2 فرزند داشت.
افزایش خانوارهای تک نفره
ريیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه در سال 85 میزان خانوارهای یک نفره کشور 2/5 درصد بود، از افزایش آن به 1/7 درصد در سال 90خبر داد و بیان داشت: همچنین خانوارهای دو نفره نیز از 15/3 سال 85 به 18/4 در سال 90 رسید. سرپرست خانواری مردان در سال 85، 5/90 درصد بود که در سال 90 به 9/87 درصد کاهش یافت.

زنان و مردان تنها

وی اعلام کرد:‌ در سال 90، 60 درصد مردان و 61 درصد زنان دارای همسر بودند. در سال گذشته 4/7 درصد زنان علت تنهایی خود را فوت همسرشان اعلام کردند، همچنین در سال گذشته 0/7 درصد مردان بی همسر به دلیل طلاق و 4/1 درصد زنان بی همسر به همین دلیل بوده اند . با این حال سن ازدواج مردان از 26/2 سال در سال 85 به 26/7 سال در سال 90 افزایش یافت و در مورد زنان نیز از 23/3 سال در سال 85 به 23/4 سال در سال 90 افزایش یافت.

رکوردهای استانی رشد جمعیت

به گفته وی ، بزرگ‌ترین استان از لحاظ جمعیتی استان تهران با بیش از 12میلیون نفر شناخته شد، کوچک‌ترین استان نیز ایلام با 557 هزار و 599 نفر مشخص شد. آذر، رشد جمعیت کشور در سرشماری سال 90 را 29/1درصد اعلام کرد و با بیان اینکه این رشد سال 85 62/1 درصد بود، گفت:‌ این موضوع نشان می‌دهد که رشد جمعیتی کشور در 5 سال اخیر به شدت کاهش یافته است، با این حال کمترین رشد در بین استان‌ها نیز در اردبیل با 33/0 درصد، ایلام با 43/0درصد و سپس لرستان با 44/0 درصد است.
رییس مرکز آمار ایران همچنین استان‌های بوشهر با 3/11 درصد و البرز با 3/04 درصد رشد جمعیت را دو استان برتر در خصوص نرخ رشد جمعیت اعلام کرد.

ایران یک کشور شهرنشین

وی افزود: روند شهرنشینی از سال 1335 تا سال 90 برعکس روستانشینی شده است و می‌توان گفت ایران بعد از سال 59 یک کشور شهرنشین شده و تعداد شهرهای کشور نیز از 210 شهر در سال 1335 به 1331 شهر در سال 90 رسیده است. به گفته وی، هم اکنون 8 کلانشهر با جمعیت بالای یک میلیون نفر شامل کرج، تهران، اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز، مشهد و قم وجود دارد.
آذر همچنین تراکم جمعیت کشور را افزایشی اعلام کرد و گفت: در سال 85 به ازای هر کیلومتر مربع 43 نفر زندگی می‌کرد که این عدد در سال 90 به 46 نفر در هر کیلومتر مربع رسیده است. وی با اشاره به میانگین سنی جمعیت کشوربه تفکیک جنس گفت: در سال 85 میانگین سنی مرد و زن 27/97 سال بود که در سال 90 به 29.86 سال رسید و زنان نیز از 27/95 سال در سال 85 به 30/03 سال افزایش یافت که رقمی قابل تامل است.

افزایش امید به زندگی زنان

آذر با اشاره به وضعیت امید به زندگی در کشور گفت: امید به زندگی در مردان در سال 85، 71/1 سال بود که در سال 90 به 72/1 سال رسید، همچنین امید به زندگی زنان در سال 85، 73/1 سال بود که در سال 90 به 74/6 سال افزایش یافت و به صورت کلی این موضوع نشان می‌دهد که 2/5 سال امید به زندگی زنان در کشور افزایش یافته است که از مردان اوضاع بهتری دارند.
تغییرات جمعیت در گروه‌های سنی
وی با اشاره به اینکه در سال 65، 5/45 درصد جمعیت کشور از صفر تا 14 سال بودند، این میزان را در سال 90 ، 4/23 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 85 جمعیت صفر تا 14 ساله‌ها به میزان 25/1 درصد کشور بود که در سال 90 به 4/23 درصد کاهش یافت. ريیس مرکز آمار ایران با اشاره به جمعیت 15 تا 64 سال کشور گفت:‌ جمعیت این رده سنی از 7/69 درصد سال 85 به 9/70 درصد در سال 90 افزایش یافت. جمعیت 65 سال به بالاتر در سال 85، 2/5 درصد بود که در سال 90 با افزایش به 7/5 درصد رسید که البته در سال 65 به میزان 3 درصد کل جمعیت کشور بوده است.

جمعیت ایران رو به میانسالی

آذر پیک جمعیت جوان و نوجوان کشور را سال 65 اعلام کرد و افزود: جمعیت کشور به سمت میانسالی می‌رود. وی گیلان را پیرترین استان به لحاظ افراد بالای 65 سال اعلام کرد و سیستان و بلوچستان را جوان‌ترین استان کشور دانست.آذر افزود: اگر سیاست‌های کنترل جمعیتی اجرا نمی‌شد موج دوم افزایش جمعیت را با شدت بیشتری داشتیم. وی با اعلام اینکه هم اکنون در روستاهای کشور نیز بعد خانوار به زیر 4 و به 3/73 نفر رسیده است، گفت: در شهرها هم ا کنون در هر خانوار 3/5 نفر ساکن هستند.

افزایش شمار افغان‌ها

آذر با اشاره به اینکه جمعیت افغان‌ها در ایران به‌رغم سیاست‌های کنترلی از یک میلیون و 211 هزار و 171 نفر سال 85 به یک میلیون و 452 هزار و 513 نفر رسیده است، تعداد عراقی‌های ساکن در ایران را نیز 55 هزار نفر اعلام کرد و گفت:‌ این تعداد در سال 85 به میزان 44 هزار نفر بوده است.

رشد جمعیت با سواد

ريیس مرکز آمار ایران با اشاره به افزایش تفاوت زن و مرد گفت: در سال 90 به میزان 2/93 درصد جمعیت کشور باسواد بودند. در سال 55 فقط 310 هزار نفر از جمعیت کشور دارای تحصیلات عالی و حوزوی بودند که این میزان در سال 90 به 5 میلیون و 474 هزار نفر افزایش یافت که به نسبت 3 میلیون و 769 هزار نفر سال 85 رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.
وی 2/17 درصد جمعیت مردان کشور را دارای تحصیلات عالی و 4/17 درصد زنان کشور را دارای تحصیلات دانشگاهی اعلام کرد و با بیان اینکه زنان در این بخش از مردان پیشی گرفته‌اند، گفت: بالاترین جمعیت رشته تحصیلی کشور با بیش از3 میلیون نفر در حوزه‌های علوم اجتماعی، ‌بازرگانی و حقوق است که 6/28 درصد جمعیت تحصیل‌کرده‌ها را شامل می‌شود. پس از آن رشته مهندسی تولید و ساخت با 28 درصد بیشترین جمعیت فارغ‌التحصیلان یا در حال تحصیل کشور را تشکیل می‌دهند.

آمار مهاجرت

آذر در مورد مهاجرت به شهرها گفت:‌ از سال 85 تا 90، 3 میلیون و 259 هزار نفر مهاجرت شهر به شهر و 755 هزار نفر از شهر به آبادی و 655 هزار نیز از آبادی به شهر انجام شد. وی با اعلام اینکه در سال 90 به میزان 6/42 درصد خانوارها دارای خودروی سبک بودند، این میزان را در سال 85 به میزان 06/33 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 90، 4/33 درصد خانوارهای دارای رایانه‌ بودند که این میزان در سال 85، 31/22 درصد بوده است.

اعلام نرخ بیکاری هفته آینده

ريیس مرکز آمار ایران در ادامه در خصوص وضعیت بررسی های اشتغالی و بیکاری کشور در سرشماری انجام شده گفت: موضوع بیکاری به صورت جداگانه و ویژه بررسی می‌شود و مرکز آمار سعی می‌کند نتایج قطعی بررسی‌ها را بدون تردید و با اصالت آماری ارائه کند. نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی از مسوولیت‌هایی تلقی می‌شود که مرکز آمار ایران مسوول انتشار آمار در این بخش‌ها است.
آذر از اجرای طرح‌های ویژه و بررسی‌های دقیق از طریق به کارگیری آمارگیران حرفه‌ای خبر داد و گفت: تا هفته آینده نرخ بیکاری استان‌ها در بهار 91 را اعلام خواهیم کرد و این نتایج هم اکنون در حال نهایی شدن است.

3 اختلاف آماری با بانک مرکزی

آذر با اشاره به اینکه در انتشار آمار تحت تاثیر هیچ نهاد، دولت، یا سلیقه ای قرار نمی‌گیریم، بیان داشت: در خصوص نرخ تورم نیز تا اردیبهشت 90 این نرخ را اعلام کرده بودیم که پس از آن، با توجه به اختلافات آماری با بانک مرکزی، تصمیم گرفته شد تا زمان رسیدن به یک روند کارشناسی قطعی، نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی ارائه شود. وی با اشاره به اینکه این مسوولیت نیز تا پایان سال از طریق مرکز آمار ایران دنبال خواهد شد، تنوع اقلام در سبد کالاها، محاسبه تورم شهرها و روستاها و سال پایه را 3 موضوعی برشمرد که باعث دستیابی به نتایج گوناگون از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص تورم شده است.آذر افزود: بنا شده تا پايان سال 91 اين شاخص‌ها نهايي شود و سري زماني مركز آمار ملاك عمل قرار گيرد.

یک چهارم خانه های کشور نوسازند

ريیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه 11 میلیون خانوار در سال 85 مالک واحد مسکونی محسوب می‌شدند، گفت: یک میلیون و 585 هزار نفر در سال 90 در منازل رایگان زندگی می‌کردند (منزل پدری)، با این حال تعداد مالکان نیز به 11 میلیون و 875 هزار نفر افزایش یافت. وی با اعلام اینکه 5/99 درصد جمعیت کشور در واحدهای استاندارد و معمولی آپارتمانی ساکن هستند، جمعیت ساکن آپارتمان را 30 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 90 حدود 95 درصد به صورت تک خانواری و حدود 4 درصد نیز به صورت دو خانواری زندگی می‌کردند که این موضوع نشان می‌دهد در ایران خانواده‌‌ها در حال تفکیک هستند.
ريیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه به اندازه 2 سال ساخت و ساز واحد مسکونی خالی در کشور داریم ، افزود: در سال 85 به میزان 15 میلیون و 859 هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشت، که تا سال 90 به میزان 19 میلیون و 954 هزار و 708 واحد مسکونی در کشور ایجاد شد، با این حال تهران دارای 327 هزار واحد مسکونی خالی است.
وی تعداد کل واحدهای مسکونی خالی کشور را یک میلیون و 663 هزار و 412 واحد اعلام کرد و افزود: 65 درصد کل واحدهای مسکونی کشور در سرشماری انجام شده 100 متر و به پایین است که این موضوع نشان دهنده گرایش به سمت ساخت خانه‌های کوچک در کشور است. وی این مطلب را نیز افزود که 25 درصد واحدهای مسکونی کشور بعد از سال 85 ساخته شده‌اند که نشان می‌دهد یک چهارم واحدهای مسکونی کشور نوساز هستند.

شناسایی واحدهای خالی با تحقیقات محلی

رییس مرکز آمار ایران در پاسخ به دنیای اقتصاد در خصوص چگونگی شناسایی واحدهای خالی در کشور تصریح کرد: فهرست خانه‌های مسکونی ابتدا تهیه می‌شود و سپس مامور سرشماری براساس آن فهرست به منازل مسکونی مراجعه می‌کند که تا 3 مرتبه مراجعه می‌شود و پس از چند بار مراجعه که کسی پاسخگو نباشد از همسایگان تحقیق محلی می‌شود که چرا صاحب این خانه حضور ندارد و سپس ماموران متوجه می‌شوند که واحد مسکونی خالی از سکنه بوده است. وي افزود: روش آمارگیری ما بسیار دقیق است.


08-02.jpg

 


مطالب مشابه :


نتایج سرشماری سال 90

عادل آذر در نشستی خبری نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 کل کشور را اعلام کرد و گفت
نتایج سرشماری سال 90

عادل آذر در نشستی خبری نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 کل کشور را اعلام کرد و گفت
نتایج سرشماری سال 90 اعلام شد .

( یک معلم ) - نتایج سرشماری سال 90 اعلام شد . -
نتایج سرشماری سال 90 بالاخره اعلام شد

زواره نيوز - نتایج سرشماری سال 90 بالاخره اعلام شد - زواره شهری تاریخی درحاشیه
جزئيات آمار سرشماري سال 1390 آذربايجان شرقي

وی جمعیت استان در سرشماری سال 90 را 3 میلیون و 724 هزار و 620 نفر اعلام کرد و اظهار کرد:
گیلان سرشماری عمومی سال 90

گردشگری - گیلان سرشماری عمومی سال 90 - اللهم صل علی محمد و آل محمد
جزئیات نتایج سرشماری سال 90 در تهران

اسلامشهر نیوز - جزئیات نتایج سرشماری سال 90 در تهران - پایگاه خبری و تحلیلی
جمعیت شهرستان های کشور-سرشماری سال 90

استان جیرفت - جمعیت شهرستان های کشور-سرشماری سال 90 -
برچسب :