قباله ازدواج امیرکبیر

اين مرمت شامل اقداماتي چون ضدعفوني کردن اثر، اسيدزدايي، استحکام بخشي، موزون سازي رنگي، ايجاد لايه‌هاي پشتيباني و تثبيت نهايي اثر بوده است.
سند ازدواج اميرکبير که تاريخ 22 ربيع الاول سال 1265 قمري ذيل آن خوانده مي‌شود، با خط نستعليق روي کاغذي به ابعاد 5/131 در 5/93 سانتي متر نوشته شده و پيرامون آن با طلا، شنگرف و لاجورد تذهيب شده است.

38889_708.jpg
ميرزا تقي خان اميرکبير که در فاصله سالهاي 1264 تا 1268 هجري قمري صدراعظم ناصرالدين شاه قاجار بود در سال 1265 خواهر شاه را به عقد ازدواج خود درآورد تا از اين طريق پيوند مستحکمتري را با خانواده سلطنتي برقرار کند. با اين وجود، اين وصلت سياسي سودي به حال امير نداشت و او در پي توطئه‌چيني گروهي از درباريان که مهدعليا مادر همسرش نيز جزو آنان بود، ابتدا از صدارت عزل شد و سپس به قتل رسيد.

طبق مفاد سند ازدواج اميرکبير، ملک زاده خانم يگانه خواهر تني ناصرالدين شاه قاجار با مهريه يک جلد قرآن و «هشت هزار تومان نقد اشرفي ناصرالدين شاهي که هر شاهي هيجده نخود وزن دارد» به عقد اتابک اعظم ميرزاتقي خان درآمده است. در ذيل اين سند، مهر اميرکبير با عبارت "الملک الحق المبين. عبده محمدتقي" ديده مي‌شود. همچنين دو شاهد ازدواج که مهر خود را ذيل عقدنامه زده‌اند عبارتند از «محمود بن محمد علي» و «ابوالقاسم حسني الحسيني».

به نقل از:http://www.tabnak.ir


مطالب مشابه :


متن خطبه ازدواج موقت

بابا ادیان - متن خطبه ازدواج موقت - - بابا
مِـهرنامه یا قباله ازدواج

مِـهرنامه یا قباله ازدواج بیست و چهارم است در حوزه اسناد غير ديواني، عقدنامه
متن شروط ضمن عقد

متن شروط ضمن عقد ازدواج که قانونگذار پیش بینی نموده و در سند شروط ضمن عقد در عقدنامه
دانلود فرم های نحوه تنظیم دادخواست (نمونه فرم)

هدف از ایجاد وبگاه دفتر رسمی ازدواج 348 تهران، سهولت دسترسی مراجعان دفترخانه و عقدنامه های
شروط ضمن عقد در عقدنامه های قدیمی

هدف از ایجاد وبگاه دفتر رسمی ازدواج 348 تهران، سهولت دسترسی شروط ضمن عقد در عقدنامه
دارایی زن و شوهر بعد از طلاق چگونه تقسیم می‌شود؟

ازدواج و طلاق در متن رسمی ‌عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر
حذف نام همسر قبلی ازشناسنامه

هدف از ایجاد وبگاه دفتر رسمی ازدواج 348 تهران، سهولت همسر و عقدنامه جدیدتان می
قباله ازدواج امیرکبیر

هدف از ایجاد وبگاه دفتر رسمی ازدواج 348 همچنين دو شاهد ازدواج که مهر خود را ذيل عقدنامه
ازدواج؟ حرفش رو نزن

ازدواج و تشکیل خانواده مقوله ای است که در تمام مکاتب اخلاقی شروط ضمن عقد در عقدنامه های
برچسب :