تدريس حروف الفباي فارسي در كلاس اول

بايد گفت در روش هاي تديس قديمي و قبل از كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم فارسي ،روش تدريس حروف الفبا به اين صورت بود كه ابتدا نشانه تدريس مي شد وبعد كلمه اي كه با حروف مورد نظر نوشته شده بود به دانش آموز با روش بخش كردن و صدا كشي آموزش داده مي شد. به طور مثال اگر دانش آموز فقط حروف " آ ا " و "ب " را خوانده بود ،فقط مي توانست كلمه هاي آب و بابا را كه با اين حروف نوشته مي شوند را بخواند و بنويسد.

اما در روش تدريس فعلي ابتدا كلمه هايي كه در آن ها حروف مورد نظر به كار رفته به دانش آموز نشان داده مي شود و بعد خود دانش آموز به طور فعال ، نشانه ي مورد نظر را در كلمه پيدا كرده و به او آموزش داده خواهد شد . به طور مثال براي تدريس نشانه ي "آ ا " اين جمله ها آمده است و نشانه ي مورد نظر با رنگ ديگر نوشته شده است .       آب    آبي    دريا   آبي  .....   نشانه ي مورد نظر ما به شكل هايي كه در زبان فارسي وجود دارد در كلمه ها آمده است و بچه ها بايد با تلفظ و تكرار كلمه و راهنمايي آموزگار آن ها را پيدا كرده و بدانند صداي " آ " چند شكل دارد . مواردي هست كه درخواست مي كنم به آن ها توجه كنيد :

1-      قبل از شروع تدريس ،شكل هايي كه مربوط به اين نشانه است را به صورت پازل آماده كنيد .

2-      حتما بچه ها را به صورت گروهي تقسيم بندي كنيد كه در كلاس اول هر چه تعدادشان كمتر باشد ،مثلا دو يا سه نفري ،بهتر است .

3-      پازل ها را بين بچه ها تقسيم كنيد و آن ها را راهنمايي كنيد تا بتوانند شكل مورد نظر را آماده كنند.

4-      حالا از آن ها بخواهيد در مورد شكلي كه به دست آورده اند با يكديگر مشورت كنند.

5-      يك نفر از هر گروه گفته هايي كه بين اعضاي هر گروه رد و بدل شده را براي بچه هاي ديگر كلاس بازگو نمايد.

6-      كلمات كليدي را به خاطر بسپاريد و سعي كنيد كه اين كلمات حتما توسط بچه ها گفته شود . مثلا  :" بگو عزيزم ، در شكل چه چيزهايي به رنگ آبي مي بيني ؟ " جواب خواهد داد : " دريا و ..."

7-      هم پايان و هم آغاز بودن يك جفت كلمه را در نگاره ها با بچه ها تمرين كرده ايد و الان مي توانيد در اين مورد هم از آن ها سؤال كنيد كه چه كلماتي شنيديد كه هم پايان و هم آغاز هستند  .مثل بابا و دريا كه هم پايان هستند و روي صداي آخر تأكيد نماييد ويا آب و آبي هم آغاز هستند و روي صداي اول تأكيد نماييد .تفاوت نگاره ها با نشان ها در اين است كه شما بايد به هنگام تأكيد صداي مورد نظر به شكل آن هم اشاره كنيد.

8-      اصلا لذت اكتشاف را از كودكان نگيريد .فورا اشاره نكنيد كه "آ" دو شكل دارد و بعد آن را معرفي كنيد .بلكه با نشان دادن كارت تصاويرو معرفي شكل مورد نظر ،آن ها را به اين موضوع متمركز نماييد كه ببينند ،نشانه ي مورد نظر به چه اشكالي نوشته شده است .مثال :

- " بچه ها ! به كلمه ي " آب " توجه كنيد و بگوييد در اول اين كلمه چه صدايي را بيان مي كنيد ؟"

جواب :  " آ " .... 

-         خب ! خوب به شكل صداي اول نگاه كنيد و شكلش را به خاطر بسپاريد .

-         حالا به من بگوييد  در كلمه ي دريا در آخر آن چه صدايي را بيان مي كنيد ؟

-         صداي " ا " ...

-         ببينيد در اين جا صداي  " آ " به چه شكلي آمده است ؟ وقتي در اول كلمه آمده يك شكل دارد و وقتي در آخر و وسط كلمه آمده شكلي ديگر دارد . مي توانيد به من بگوييد  شما در كلمه ها صداي " آ " را به چند شكل ديديد ؟

-          بجه ها خودشان با دقت  و جست و جو جواب خوهند داد :به دو شكل ... اگر در دفعه هاي اول موفق نشديد ، باز هم جواب را خودتان نگوييد با راهنمايي كردن بچه ها سعي كنيد خودشان به جواب برسند .

حالا نوبت شماست كه اين دو شكل را پاي تابلو نوشته و با زبان كودكانه و شعر آن ها را به بچه ها معرفي كنيد .....آ آ  چند شكل داره ؟ - دو شكل داره  ، دو شكل داره . با اشاره به " آ" اول .......    – به اين ميگن " آ " اول ...كجا مياد ؟   اول مياد هميشه به غير از اين نميشه ، تو جدول الفبا هر كي به جاي خويشه و الي آخر .

9-      حتما كتاب بنويسيم در كلاس و حضور خودتان توسط بچه ها انجام شود . به نحوه ي نوشتن بچه ها دقت كنيد و اشكالاتشات را به آن ها بگوييد .وقتي تمرين بنويسيم  در خانه انجام مي شود شما به اشتباهات دانش آموز پي نخواهيد برد .

10-    وقتي مي بينيد كه بچه ها چه قدر تشنه ي آموختن هستند و چگونه توانستيد ، ابتداي خواندن و نوشتن را به آن ها بياموزيد ، اصلاًخسته نخواهيد بود و از آموختن لذت خواهيد برد . موفق باشيد.

 


مطالب مشابه :


حروف الفبای انگلیسی شکلک فانتزی

حروف الفبای انگلیسی شکلک فانتزی الفبای انگلیسی فانتزی الفبای انگلیسی گلی
نقاشی با حروف الفبای فارسی - خلاقیت در کلاس

شکل سازی با الفبای فارسی, تدریس حروف الفبای فارسی به کمک تعمیرگاه خودرو | فانتزی
تدريس حروف الفباي فارسي در كلاس اول

برچسب‌ها: زنگ فارسی, روش تدریس, تدریس حروف الفبای فارسی, فعالیت های
طرح واره هایی برای کلاس اول ابتدایی در تدریس حروف الفبای فارسی

طرح واره هایی برای کلاس اول ابتدایی در تدریس حروف الفبای فارسی. در این طرح می توانیم حروف
حروف انگلیسی زیبا

حروف انگلیسی عکس فانتزی; چت روم فارسی |
جدول حروف الفبا

جدول حروف الفبای زبان فارسی پایه اول دبستان اَ َ
تصاویر فانتزی

تصاویر فانتزی دیکشنری انگلیسی به فارسی آموزش حروف
شعر الفبا برای آموزش الفبای فارسی پایه اول ابتدایی

برچسب‌ها: شعر الفبا برای آموزش الفبای فارسی پایه اول
تزیینات کلاس درس با تابلوهای ابتکاری

تابلو؛ سیارات و ستاره های فانتزی در اطراف این با تابلوی حروف الفبای فارسی یا
برچسب :