میراث معماری مدرن

کنگره های سیام

 • کنگره بین المللی معماری مدرن: اولین تجمع معماران مدرن اروپایی
 • سیام از دید گیدیون :

1- کوشش و ابتکار و حمایت مالی از الن دو ماندرو

2- سامان دادن و حمایت از کار معماران مدرن در دفاع از طرح هایشان

 • اولین سیام در سال 1928 در سوئیس : راهکارهای عملی جهت همسو کردن معماری با واقعیت های اجتماعی
 • دومین سیام در سال1929 در آلمان: مسکن حد اقل، ارزان قیمت
 • از دستاوردهای این کنگره : ساماندهی ترسیم نقشه ها، تعیین یک مقیاس و قوانین ترسیم مشخص
 • سومین سیام 1930 در بلژیک: استفاده بهینه از زمین، آسمان خراش ها
 • چهارمین سیام 1933 در کشتی پاتری مسافرتی از مارسی تا آتن: منشور آتن: تحلیل 33 شهر، شهر کارکردی : ایجاد تعادل بین نیازهای فردی و جمعی، تسلط محوطه سازی بر ساختمان ها و فضای سبز برای عملکردهای زندگی و تفرح در شهر به خوبی روستا، توجه به شرایط آب وهوایی، عایق سازی و تهویه، جداسازی و رفع درهم تنیدگی و تشکیل 4 عملکرد اصلی شهری( زندکی، کار، تفریح، حمل ونقل)
 • پنجمین سیام در 1937 در پاریس: محل سکونت و تفریح
 • تعویق از 1939 به 1947 به علت جنگ جهانی دوم
 • ششمین سیام 1947 در انگلستان: تبادل افکار در مورد زیبایی شناسی معماری
 • آخرین دوره سیام دهم : 1956 در یوگسلاوی : محیط زندگی انسان

مینیمالیسم

 • 1960 سال شکوفایی و اوج هنر مینیمالیست
 • سبکی که ویژگی آن بی  پیراگی فوق العاده، شکل بندی های ساده هندسی ساده و بهره گیری از مواد و مصالح صنعتی
 • هنر مصنوع: غیاب هنرمند احساس می شود: انسانیت زدایی از جامعه صنعتی
 • ریشه در جنبش صنایع و حرف دارد
 • ادامه فلسفه فکری میس ون دروهه
 • هر چه کمتر بهتر
 • معماران به دنبال سازه شفاف، سیالیت، فقدان مرز بین فضاهای درون و بیرون با استفاده از دیوارهای غیر سازه ای ، پرهیز از تزئینات
 • فیلیپ جانسون خانه شیشه ای
 • تادائو آندو، لوکوربوزیه بودایی شده با گرایش مینیمالیستی

بروتالیسم

 • بروتالیسم در معماری: بسیاری معتقدند اولین بار بحث بروتالیسم توسط لوکوربوزیه مطرح شد. لوکوربوزیه مطرح کرد که ما باید مصالح را همانگونه که هستند به کار ببریم و خیلی مصالح را پرداخت یا صیقل نکنیم. یعنی سنگ باید ویژگی سنگ بودن را حفظ کند. در دهه 60 پیتر و آلیسون اسمیتسون، زن و شوهر انگلیسی، بحث بروتالیسم را به عنوان یک سبک مطرح کردند - در کارهای تادائوآندو که بتن را به شکل طبیعی در بدنه قرار داده و هیچگونه صیقلی به آن نداده، نوعی بروتالیسم را نمایش داده است. مجموعه سینما ملت اثر رضا دانشمیر هم در ایران نمونه خوبی از بروتالیسم است.

لوئی کان

تحت تاثیر آموزش های معماری سنتی

عدم گرایش به سمت معماری مدرن و سبک بین الملل

تاریخ به عنوان یکی از دغدغه های معماری

گرایش به سمت یبک های نئو کلاسیک

زبان معماری خود را لابه لای مفاهیم کلاسیک و معماری مدرن یافت

اشاره به نوعی راز ورمز گونگی

طراحی نور: معمار نور

معمار پست مدرنیسم

 

 


مطالب مشابه :


خلاصه مباحث کتاب شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن

* بیست و پنجمین سالگرد کنگره سیام * کنگره ی چهارم در سال 1933 در یک کشتی مسافری بین مارسی و
اتحادیه های بین المللی معماری، کنگره های سیام CIAM و UIA

Adi Memar - اتحادیه های بین المللی معماری، کنگره های سیام CIAM و UIA - وبلاگی برای تمام هنر دوستان - Adi
میراث معماری مدرن

کنگره های سیام. کنگره بین المللی معماری مدرن: اولین تجمع معماران مدرن اروپایی; سیام از دید
کیشو کوروکاوا(بزرگان معماری)

« سال 1959 بود، درست بعد از فروپاشی کنگره سیام، من اعلام کردم که دنیا از عصر ماشین به عصر زندگی
نقش دیدگاه مارکسیستی بر برنامه ریزی شهری

این توجه در کنگره سیام هم قابل مشاهده بود زیرا بسیاری از شرکت کنندگان از طرح های شهرسازی و
معماری پست مدرن 2

مدرن بود و بسیاری از اصول طراحی آن، منطبق با اصول مطرح شده در کنگره های سیام (clam) بود.
برنامه های توسعه شهری در جهان و ایران (قسمت اول)

به همین دلیل کنگره چهارم معماری مدرن (سیام)
کیشو کورو کاوا

« سال 1959 بود، درست بعد از فروپاشی کنگره سیام، من اعلام کردم که دنیا از عصر ماشین به عصر زندگی
لوکوربوزیه

منشور آتن ، این کنگره مهمترین کنگره سیام بود زندگی ، کار ، تفریح ، عبور و مرور .
یادمانهای مرمتی ( قطعنامه ها و منشورها )

از کنگره های ادواری سیام (ciam) بود که در سال 1972 میلادی در شهر رم پایتخت ایتالیا برگزار شد و
برچسب :