فهرست روستاهای استان فارس

 

فهرست روستاهایاستان فارس' ایران

روستاهای نورآباد ممسنی

 • کرم آباد
 • منصورابادعلیا
 • شیراسپاری
 • گلگون
 • جونگان
 • سراب بهرام
 • عالیوند
 • گچگران
 • منصورابادسفلا
 • سراب سیاه
 • شهرک دهنو
 • دزک
 • خومه زار
 • دهگپ محمودي
 • بلوطك
 • دهنو مرکزی

روستاهای سروستان

 • کوهنجان
 • کنو
 • دهنو
 • رکن‌آباد
 • طالب بیگی
 • شوریجه
 • هزار دره

روستاهای کربال

جدوان(گدوون)فتوح آباد کربال ملک آباد کمجان کورکی

روستاهای خرامه

 • خیرآباد توللی
 • معزاباد جابری-
 • کوه خیاره-
 • هلال‌آباد-
 • جهان‌آباد(دیودان)-
 • شمس‌آباد-
 • مظفری
 • سلامت اباد
 • معزاباد گورگیر
 • بنجیر حسین اباد
 • قشلاق.درنیان
 • اسماعیل اباد
 • حسن اباد
 • قوام اباد
 • سفلی
 • رشیداباد
 • سلطان اباد
 • دهقانان
 • گرمنجان
 • شهرک ایثار
 • کمجان
 • سیاهزار
 • خارستان
 • حاجی اباد

روستاهای لامرد

 • احشام
 • دهنوفاضلی
 • شیخ عامر
 • شیرینو
 • کتک
 • دهنو حاج هدایت

قطب الدین

بیت العباس

 

لاورخشت

روستای نوسنجان رامجرد

روستاهای شهرستان مرودشت

 • مراگلو (مارال گلده)
 • انجیره (شهر فاروق)
 • مهرآباد
 • کناره
 • بزمیان (شهر فاروق)
 • کته (شهر فاروق)
 • راهنویه (شهر فاروق)
 • عباس‌آباد (شهر فاروق)
 • کره‌ای (شهر فاروق)
 • شهر فاروق
 • مقصودآباد
 • حسن آباد(شهر فاروق)
 • شهرک آب انار (شهر فاروق)
 • گوگی (شهر فاروق)
 • مراد آباد (شهر فاروق)
 • مهدی آباد(شهرفاروق)
 • اسماعیل آباد(شهرفاروق)
 • روزیان(شهر فاروق)
 • سعادت آباد(شهرفاروق)
 • کندازی(چهل چشمه)
 • میان قلعه
 • اسفدران (رامجرد)
 • فخرآباد (رامجرد)
 • قاسم آباد (رامجرد)
 • کوشکک (مرکز بخش رامجرد)
 • زرگران (رامجرد)
 • شهرک طالقانی (رامجرد)
 • بورکی (رامجرد)
 • چمنی (رامجرد)
 • نصر آباد (رامجرد)
 • کوه سبز (رامجرد)

روستاهای فسا (بخش ششده و قره بلاغ)

 • قادرآباد
 • اسکندری
 • ششده
 • دولت آباد
 • عباس آباد
 • اکبرآباد
 • سروک سفلی
 • سروک علیا
 • نظام آباد
 • وکیل آباد
 • امیرحاجیلو
 • قاسم آباد سفلی
 • قاسم آباد علیا
 • عطااللهی
 • دیندارلو
 • بیگ اینالو
 • دوگان
 • حسین آبادجرغه
 • زنگنه
 • داراکویه

روستاهای شهرستان نی ریز‍‍

 • تم شولی
 • تل ساربانی
 • چاه سوارآقا
 • چاه سرخ
 • چاه گز
 • کوشکک
 • خواجه جمالی
 • جهان آباد
 • حسن آباد
 • دهمرد
 • ده زیر
 • پیچکان
 • تنگ حنا
 • بسترم
 • طشک
 • گزین

روستاهای داراب

 • تیزاب
 • بختاجرد
 • اسلام‌آباد
 • شمس‌آباد
 • دنگان
 • براب
 • نوایگان-
 • لایزنگان-
 • قلعه بیابان-
 • فتح اباد-
 • دهدشتی(تنگ طه)-
 • رکن اباد -

روستاهای زرین دشت

 • روستای فرج بیگی
 • روستای درهشور
 • گلکویه
 • مزایجان
 • دهنو
 • دبیران
 • دروا
 • خسویه
 • میانده
 • تاج اباد
 • خلیل‌آباد
 • ساچون -حیدرآباد
 • قلعه کدویه
 • زیراب
 • چاه سبز
 • گلوگاه
 • حاج طاهره
 • چاه زبر
 • بندشت
 • شیخ چرخی
 • پنچاه

روستاهای صحرای باغ

 • زروان
 • هرمود
 • دشتی
 • خلور
 • دهمیان
 • باغ
 • عمادده

روستاهای سده

 • دژکرد(اسلامیه-شرفی-رییسان-چرکس و...)
 • آسپاس
 • حاجی آباد
 • رحمت آباد
 • مهجان
 • دهنو
 • و...

روستاهای بوانات

 • مزایجان
 • بادبر
 • عاصمی
 • مرشدی
 • جوی سفید
 • قنات ملک
 • سروستان
 • چنارسوخته
 • چیر
 • جعفر آبادعليا
 • جعفر آبادسفلي
 • فخر آباد
 • توجردی
 • حسامی
 • جمال آباد
 • ریزکان
 • منج
 • امامزاده شاه میر حمزه
 • چنارو
 • باغ صفا
 • سيمكان
 • محمود آباد
 • قاضي آباد


مطالب مشابه :


دشت بهار خوزستان کجا بود ؟

کوه شه در شمال و رشته کوه گچی در جنوب مشرف به صحرای خوزستان تا غرب روستای گزین روستای
کوه شهرک تامیین آب روستای حسام آباد

وبلاگ حسام آباد ابرج - کوه شهرک تامیین آب روستای حسام آباد - تقدیم به حسام آبادی های عزیز
اسکان و تشکیل روستاهای هفتکل

تیره های بور بور و شکرلو و طایفه ایگدر در روستای برم و امیرلو درروستاهای گزین
شعر به زبان ترکی <<یاز گلدی>>

روستای قره داش شهرستان ماهنشان - شعر به زبان ترکی <<یاز ذووق ایله گَزین چؤل لری ای اهل
داستانهای اهالی روستای هرزویل (قسمت اول)

تیشه بر اندیشه - داستانهای اهالی روستای هرزویل (قسمت اول) (گزین گو یی ها) رگباری از
با اجرای رتبه بندی ،فرهنگیان افزایش حقوق بیشتری خواهندداشت.

عکس دانش آموزان روستای گزین سومار در سال 53. جنگ و شهادت وجوانی جواد رستمی صالح فرخی
روستا های فراشبند

گزین = روستاهای داراب == فیض اباد -دولت اباد -بهادران- درنگانه -سعادت اباد-بریسکان - روستای
روستای خودم زنوزق

وبلاگ تخصصی صنایع غذایی - روستای خودم زنوزق - مهندس امین بایرامی
فهرست روستاهای استان فارس

گزین ; روستاهای روستای فرج بیگی ; روستای درهشور ; گلکویه ; مزایجان ; دهنو ; دبیران ; دروا ;
معرفی آباده طشک- دوران قبل از اسلام

در اطراف شهر کنونی آباده طشک، روستای طشک، جزین « دو دروازه دارد شهر گزین یکی در جلو
برچسب :