تاریخ حذف اضافه نیمسال اول 88

حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 88-89 از تاریخ 1388/07/30 لغایت 1388/08/07 از طریق سیستم جامع گلستان انجام خواهد شد.

حذف و اضافه زمان بندی شده است و هر دانشجو در زمان خاصی می تواند حذف و اضافه خود را انجام دهد.

برای اطلاع از زمان حذف و اضافه به منوی کاربری خود در سایت جامع گلستان به نشانی

https://reg2.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm

مراجعه کنید و مراحل زیر را دنبال کنید تا از زمان اختصاص یافته به شما در سایت گلستان اطلاع پیدا کنید:

ثبت نام –> عملیات ثبت نام –> ثبت نام اصلی


مطالب مشابه :


ایسنا:

وبگاه رئیس دانشگاه پیام نور مرکز همدان سیستم جامع دانشگاهی گلستان; سريع به سايت گلستان.
برنامه های کلاسی

پژوهشگری پیام نور همدان. سیستم جامع گلستان جهاد دانشگاهی
تعریف مدیریت- مدیریت چیست؟

انجمن مدیریت دولتی پیام نور همدان سیستم جامع دانشگاهی گلستان; مسائلی نظیر سیستم‌های
پیتر دراکر

انجمن مدیریت دولتی پیام نور همدان هم دانشگاهی; سیستم جامع دانشگاهی گلستان;
بنزوفنون

سیستم گلستان; سیستم جامع دانشگاهی گلستان; دانشگاه پیام نور همدان;
انتخاب واحد

» دسترسی سریعتر به حساب کاربری خود در سیستم گلستان (گروه نفت همدان از 10شهریور)
تاریخ حذف اضافه نیمسال اول 88

1388/08/07 از طریق سیستم جامع گلستان خود در سایت جامع گلستان به های دانشگاهی.
برچسب :