چند نمونه از شتابنگاشت زلزله (بم - ناغان - طبس)

منبع : ایران سازه

چند نمونه از شتابنگاشت زلزله

(بم - ناغان - طبس)

دانلود

از آدرس های زیر می توانید رکورد زلزله طبس رو داشته باشید .
احتمالا بشه گام زمانی 0.005 هم پیدا کنید.

http://peer.berkeley.edu/smcat/search.html

http://peer.berkeley.edu/nga/earthquakes.htmlمطالب مشابه :


چند نمونه از شتابنگاشت زلزله (بم - ناغان - طبس)

چند نمونه از شتابنگاشت زلزله (بم از آدرس های زیر می توانید رکورد زلزله طبس رو داشته
دانلود رایگان شتاب نگاشت های زلزله بم با فرمت شبیه به سایت PEER

منبع : ایران سازه. دانلود رایگان شتاب نگاشت های زلزله بم با فرمت شبیه به سایت peer
دانلود نرم افزار پردازش داده های شتاب نگارها SeismoSignal v4.1.2

دانلود نرم افزار پردازش داده های شتاب نگاشت پاسخ شتاب زلزله منجيل يا بم رو از
شتابنگاشتهای زلزله

دانلود سه مولفه شتابنگاشت زلزله های: بم
زلزله بم

همچنین ژرفای کانونی زلزله بم بر اساس مشاهده نگاشت بم بیشینه شتاب زلزله بم با
گزارش علمی از زلزله بم

گزارش علمی از زلزله بم نزديكترين نگاشت لرزه اي بدست آمده در بيشينه شتاب پس از
فلات ‌ايران ‌زير ‌‌چتر زلزله‌نگارها‌

به لرزه‌نگاشت‌ها محل فرمانداري بم واقع بود. اين شتاب‌نگار هم به زلزله بم)
زلزله بم

همچنین ژرفای کانونی زلزله بم بر اساس مشاهده نگاشت بم بیشینه شتاب زلزله بم با
بکارگیری آموزه های زلزله بم در ایمن سازی شبکه برق کشور

بکارگیری آموزه های زلزله بم در زلزله زده بم نگاشت بدست بیشینه شتاب عمودی زلزله
برچسب :