اسامی پذیرفته شدگان کنکور 90

اسامی پذیرفته شدگان رشته های برترزیر گروه تجربی

آموزشگاه آفرینش در کنکور 90

ردیف

نام و نام خا نوادگی

رشته

نام دانشگاه

1

مریم دومهری

پزشــکی

دانشگاه تهران

روزانه

2

الهام شریفی

پزشــکی

شهید بهشتی تهران

روزانه

3

آرزو تقوی

پزشــکی

شیراز

روزانه

4

بهاره دلیلی

پزشــکی

اصفهان

روزانه

5

شبنم قربانپور

پزشــکی

ساری

روزانه

6

شقایق وندادی

پزشــکی

ساری

روزانه

7

نگارحیدری

پزشــکی

ساری

روزانه

8

فائزه آیینی

پزشــکی

ساری

روزانه

9

فاطمه درواری

پزشــکی

ساری

روزانه

10

زهرا زاهدی

پزشــکی

ساری

روزانه

11

نغمه سجادی

پزشــکی

ساری

روزانه

12

فریده لنگری

پزشــکی

ساری

روزانه

13

محدثه صادقیان

پزشــکی

ساری

روزانه

14

بهاره آزادمنش

پزشــکی

ساری

روزانه

15

زهرا عزیزی

پزشــکی

ساری

روزانه

16

مریم نبوی

پزشــکی

ساری

روزانه

17

فاطمه رضایی عبدا لملکی

پزشــکی

ساری

روزانه

18

ارغوان ملک شاهی

پزشــکی

رشت

روزانه

19

هانیه طالبی

پزشــکی

همدان

روزانه

20

سحر رضایی

پزشــکی

شاهرود

روزانه

21

گلناز جدی

پزشــکی

گرگان

روزانه

22

شیما افضلی

پزشــکی

گرگان

روزانه

23

زهرا الله قلی پور عمران

دندانپزشکی

ساری

روزانه

24

مریم مصفا

دندانپزشکی

بابل

روزانه

25

سحر خورشیدی

دندانپزشکی

بابل

روزانه

26

عادله یوسفی

دندانپزشکی

بابل

روزانه

27

فاطمه مجیبی

داروسازی

ساری

روزانه

28

یاسمن رضایی

دامپزشکی

تهران

روزانه

29

زهرا ساداتی

دامپزشکی

مشهد

روزانه

30

عاطفه صا ئمی

دامپزشکی

مشهد

روزانه

31

یاسمن عبادی

پزشــکی

تهران

آزاد

32

مهدیه داوودی

پزشــکی

تهران

آزاد

33

فهیمه خورشیدی

پزشــکی

تهران

آزاد

34

نازنین صفایی

پزشــکی

تنکابن

آزاد

35

نجمه اسکندری

پزشــکی

تنکابن

آزاد

36

ساناز باقری

پزشــکی

شاهرود

آزاد

37

مریم حیدری

پزشــکی

شاهرود

آزاد

38

سرور اصفهانی

داروسازی

تهران

آزاد

39

سحر ولی الهی

فیزیوتراپی

تهران

روزانه

40

احترام حسین زاده

رادیولوژی

تهران

روزانه

41

الهام سعادتمند

رادیولوژی

ساری

روزانه

42

فاطمه کاظمی

رادیولوژی

ساری

روزانه

43

درسا هادوی

رادیولوژی

بابل

روزانه

44

سوگند فرخی

علوم دارویی

تهران

روزانه

45

مارال رجبی

روانشناسی بالینی

مشهد

روزانه

46

فاطمه رستمیان

روانشناسی بالینی

سمنان

روزانه

47

فروغ شهریاری

هوشبری

ساری

روزانه

48

گوهر وهابی

هوشبری

ساری

روزانه

49

مائده غلامی

هوشبری

ساری

روزانه

50

راحمه قبادی

پروتز دندان

گرگان

روزانه

51

مهرانه نجفی

علوم آزمایشگاهی

ساری

روزانه

52

آمنه ساداتی

علوم آزمایشگاهی

ساری

روزانه

53

دل آرا محبی

علوم آزمایشگاهی

ساری

روزانه

54

فروغ صادقیان

علوم آزمایشگاهی

ساری

روزانه

55

شمیم میرمحمدی

مامایی

مشهد

روزانه

56

مبینا فرزانه

مامایی

رشت

روزانه

57

فاطمه غفاری

مامایی

ساری

روزانه

58

سپیده یدالله نژاد

پرستاری

تهران

روزانه

59

پانیذ پروازی نیا

پرستاری

ساری

روزانه

60

خدیجه شعبان پور

پرستاری

ساری

روزانه

61

الهام زارع

پرستاری

ساری

روزانه

62

بنفشه قربانی

پرستاری

ساری

روزانه

63

مونا علی نژاد

پرستاری

بابل

روزانه

64

رقیه پورعرب مقدم

پرستاری

بابل

روزانه

65

نادیا ساداتی

پرستاری

اراک

روزانه

66

مریم قندهاری

تکنولوژی پرتوشناسی

ساری

روزانه

67

مائده مفید نخعی

کاردرمانی

سمنان

روزانه

68

فاطمه عباسی

کارشناس اتاق عمــل

ساری

روزانه

69

المیرا محمودی

کارشناس اتاق عمــل

ساری

روزانه

70

آذین خوش قیافه

مهندسی ژنتیک

کرمان

روزانه

71

مریم تسلیمیان

 مهندسی صنایع غذایی

ساری

روزانه

72

مژگان زائری

مهندسی صنایع غذایی

بابل

روزانه

73

شبنم فولاد

مهندسی گیاه پزشکی

ساری

روزانه

74

بهاره عاقلیان

مهندسی گیاه پزشکی

شاهرود

روزانه

75

فاطمه میرزایی

مهندسی شیــلات

ساری

روزانه

76

حدیثه ماجانی

مهندسی بهداشت محیط

ساری

روزانه

77

هانیه افراپلی

مهندسی بهداشت حرفه ای

شاهرود

روزانه

78

پریما مجتهدی

مهندسی فضای سبز

مشهد

روزانه

79

ناستیا معماری

مهندسی منابع طبیعی

ساری

روزانه

80

مهلا باقری

مهندسی منابع طبیعی

گرگان

روزانه

81

مرضیه غلامی

مهندسی منابع طبیعی

گرگان

روزانه

82

عاطفه حسنی

مهندسی کشاورزی

ساری

روزانه

83

شکیبا یعقوبی

مهندسی کشاورزی

ساری

روزانه

84

الهام محمدی

مهندسی کشاورزی

ساری

روزانه

85

فاطمه باقرزادگان

مهندسی کشاورزی

ساری

روزانه

86

نگار بابایی نیا

مهندسی کشاورزی

ساری

روزانه

87

مبینا میرزاپور

مهندسی کشاورزی

گرگان

روزانه

88

فاخته فرهنگی

مدیریت صنعتی

شهید بهشتی - تهران

روزانه

89

آرزو اسکندری

مدیریت صنعتی

بابلسر

روزانه

90

آناهیتا شفیعی

مدیریت صنعتی

بابلسر

روزانه

91

معصومه کشیری

میکروبیولوژی

تهران

روزانه

92

سمانه حاجیان

زیست شناسی

بابلسر

روزانه

93

زهرا صالحی

میکروبیولوژی

گرگان

روزانه

94

نرگس خادمیان

زیست شناسی

بابلسر

روزانه

95

فاطمه نوری

زیست شناسی

بابلسر

روزانه

96

مهسا رسولی

زیست شناسی

گنبد

روزانه

97

آنسه رزاقیان

حسـابداری

بابلسر

روزانه

98

سلاله مسلمی

اقتصــاد

بابلسر

روزانه

99

نیوشا نفیسی

زبان روسی

بابلسر

روزانه

100

عاطفه متولی

مهندسی شیلات

ساری

شبانه

101

صدیقه هادیان

مهندسی منابع طبیعی

ساری

شبانه

102

صدیقه دهقان

مهندسی منابع طبیعی

ساری

شبانه

103

محبوبه شاهرخی فر

مهندسی گیاه پزشکی

شاهرود

شبانه

104

نیلوفر زاهدی پور

مهندسی خاک شنناسی

ساری

شبانه

105

ساحل علیزاده

مهندسی کشاورزی

ساری

شبانه

106

شهربانو فلاح

علوم اقتصادی

بابلسر

شبانه

107

مهسا اسلامی

زیست شناسی

بابلسر

شبانه

108

نیلوفر حسن زاده

شیــمی

رشت

شبانه

109

مروارید احمدیان مقدم

میکروبیولوژی

اهواز

شبانه
اسامی پذیرفته شدگان رشته های برترزیرگروه ریاضی

آموزشگاه آفرینش در کنکور 90

ردیف

نام و نام خا نوادگی

رشته

نام دانشگاه

1

سمیرا ملکی

مهندسی برق

بابل

روزانه

2

الهه کارگر

مهندسی مخابرات

بابل

روزانه

3

کیانا روحی

مهندسی مکانیک

رشت

روزانه

4

سپیده غلامی

مهندسی مکانیک

رشت

روزانه

5

مینو موسوی

مهندسی عمران

بابل

روزانه

6

فریماه  ذبیحی

مهندسی عمران

بابل

روزانه

7

الهام بنی اسد

مهندسی عمران

بابل

روزانه

8

شهربانو اشرفی

مهندسی عمران

بابلسر

روزانه

9

مسرت محمدی

مهندسی عمران

بابلسر

روزانه

10

کوثر فهیمی

مهندسی عمران

بابلسر

روزانه

11

نغمه رزاقی

مهندسی عمران

گرگان

روزانه

12

شهلا امینی

مهندسی عمران

تبریز

روزانه

13

فرشته پاشا

مهندسی عمران

اردبیل

روزانه

14

تارا صادقیان

مهندسی معماری

تهران

روزانه

15

مهسا عابدی

مهندسی معماری

بابل

روزانه

16

زهرا ترکمان

مهندسی معماری

بابل

روزانه

17

بهتا بدلی

مهندسی معماری

بابل

روزانه

18

نیوشا سالاری

مهندسی شهرسازی

مشهد

روزانه

19

مریم فامیلیان

مهندسی شهرسازی

بابلسر

روزانه

20

الهام بخشی

مهندسی شهرسازی

بابلسر

روزانه

21

زهرا شعبانی

مهندسی شهرسازی

بابلسر

روزانه

22

نیلوفر سمیاری

مهندسی شهرسازی

بابلسر

روزانه

23

بنفشه عالیشاه

مهندسی صنایع

تهران

روزانه

24

نیلوفر اکبریان

مهندسی صنایع

مشهد

روزانه

25

مهسا ملکی

مهندسی صنایع

بابل

روزانه

26

لاله فرجی

مهندسی صنایع

بابل

روزانه

27

کوثر اسماعیلی

مهندسی پزشکی

همدان

روزانه

28

عاطفه رضایی

مهندسی کامپیوتر IT-

بابلسر

روزانه

29

مرضیه جعفری

مهندسی کامپیوتر IT-

بابلسر

روزانه

30

حسنا خلیلی

مهندسی کامپیوتر IT-

بابلسر

روزانه

31

سمانه اسماعیلی

مهندسی کامپیوتر

بابلسر

روزانه

32

الهه اتقایی

مهندسی کامپیوتر

ارومیه

روزانه

33

مینا افشار

مهندسی شیمی

بابلسر

روزانه

34

منیره قربانی

مهندسی شیمی

بابلسر

روزانه

35

مریم اسماعیلی

فیزیک هسته ای

بابلسر

روزانه

36

فریناز شریفی

فیزیک

بیرجند

روزانه

37

سمیرا محمدپور

حسابداری

بابلسر

روزانه

38

عارفه سوادکوهی

اقتصاد

بابلسر

روزانه

39

پگاه مهدوی

اقتصاد

بابلسر

روزانه

40

الهام مهدوی

اقتصاد

بابلسر

روزانه

41

مژگان مهدی پور

اقتصادکشاورزی

ساری

روزانه

42

زهره اکبری

آمار

بابلسر

روزانه

43

معصومه معصومی

آمار

بابلسر

روزانه

44

محبوبه میرزایی

مهندسی عمران

بابل

شبانه

45

فاطمه حسین پور

فیزیک جامع

بابلسر

شبانه

46

فاطمه سلیمانی

ریاضی کاربردی

بابلسر

شبانه

47

پریسا حسینیان

ریاضی کاربردی

بهشهر

شبانه

48

ساجده حسینی

ریاضی کاربردی

بهشهر

شبانهتعداد زیادی از دانش آموزان این آموزشگاه ، در دانشگاه های غیر انتفاعی و آزاد  و پیام نور پذیرفته شده اند که به علت کثرت از ذکر نام آنان خودداری شده است. به همه ی این عزیزان تبریک گفته و برایشان توفیق روزافزون آرزومندیم.

ساری ؛  میدان شهرداری ، خیابان مازیار ، کوچه ی مازیار 2

 تلفن :2225832-2226729

www.afarinesh77.blogfa.com

 


مطالب مشابه :


دانشگاه های شاهرود

دانشگاه های شاهرود. دانشگاه جامع علمی کاربردی شماره 1 (آفرینش) شاهرود;
ویکی پدیا شاهرود ((کلی))

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود; دانشگاه آزاد دانشگاه جامع علمی کاربردی شماره 1 (آفرینش) شاهرود
نمرات کاربرد فناوری اطلاعات رشته روابط عمومی کاردانی 2 علمی کاربردی بیارجمند نیمسال دوم 91-92

کاردانی 2 علمی کاربردی it6 دانشگاه آفرینش. دانشگاه آفرینش شاهرود it4
اسامی پذیرفته شدگان کنکور 90

آموزشگاه علمی دخترانه آفرینش نام دانشگاه. 1. مریم شاهرود. روزانه. 21
برنامه 9 ترم پيام نور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود. دانشگاه جامع علمی کاربردی علی آباد دانشگاه پيام نور
شرايط ثبت نام داوطلبان ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد

روزنامه آفرینش; علمی کاربردی حسابداری و اسلامی شاهرود است. **دانشگاه آزاد
پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد(کاردانی پیوسته و ناپیوسته)

پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد سایت دانشگاه علمی کاربردی. روزنامه آفرینش( دانشگاه آزاد)
اصلاحیه دفترچه شماره2 کنکور 90(1)

ادرس مؤسسه غيرانتفاعي برايند شاهرود سایت دانشگاه علمی کاربردی. روزنامه آفرینش
برچسب :