جدیدترین فهرست نشریات معتبر حقوقی کشور

header3.png

 جدیدترین فهرست نشریات معتبر فقهی و حقوقی کشور 

کمیسیون نشریات علمی کشور (زیر نظر وزارت علوم) که متولی اعطایِ رتبه‌ به نشریات علمی کشور است، در گزارش شهریور ماه ۱۳۹۱ فهرست نشریات معتبر داخلی  و رتبه آنها را اعلام کرده است. اسامی مجلات فقه و حقوق که در این گزارش درج شده بودند، به قرار زیر است:    

آموزه های فقه مدنی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علمی پژوهشی

- آموزه های حقوق کیفری (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علمی پژوهشی

پژوهش حقوق (پژوهش حقوق و سیاست سابق دانشگاه علامه طباطبایی) علمی پژوهشی

پژوهشهای حقوقی (موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش) علمی ترویجی 

تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی) علمی پژوهشی

-  حقوق (حقوق و علوم سیاسی سابق دانشگاه تهران) علمی پژوهشی

حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) علمی پژوهشی 

حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق دانشگاه مفید) علمی پژوهشی

حقوق خصوصی (اندیشه‌های‌ حقوقی سابق پردیس قم دانشگاه تهران) علمی پژوهشی

حقوقی بین‌المللی (مرکز امور حقوقی بین‌المللی) علمی-ترویجی

حقوقی دادگستری (قوه قضاییه) علمی پژوهشی

-  دانش حقوق مدنی (دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه های دیگر) علمی- پژوهشی

دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق دانشگاه فردوسی مشهد) علمی پژوهشی

دیدگاههای حقوق قضایی (دانشگاه علوم قضایی با همکاری دانشگاههای دیگر) علمی پژوهشی

فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق دانشگاه فردوسی مشهد) علمی پژوهشی

فقه و حقوق اسلامی (ادبیات و علوم انسانی سابق دانشگاه تبریز) علمی پژوهشی

فقه و حقوق خانواده (دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران) علمی ترویجی

فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابق دانشگاه تهران) علمی پژوهشی

مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی سابق دانشگاه شیراز) علمی پژوهشی

- مطالعات حقوق تطبیقی (موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران) علمی پژوهشی

- مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دانشکده علوم انسانی سابق دانشگاه سمنان) علمی پژوهشی

 


مطالب مشابه :


از مدرسه قجری تا واحد علمی کاربردی

از مدرسه قجری تا واحد علمی کاربردی (وزیر دادگستری) دانشگاه جامع علمی کاربردی در
فهرست دانشگاه‌های ایران

دانشگاه شیراز [۳۱] (وابسته به وزارت دادگستری) دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی
شرايط ثبت نام داوطلبان ارشد بدون آزمون دانشگاه آزاد

گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علمی کاربردی سما شیراز برای
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

درخاتمه‌اضافه‌ مي‌نمايد كه‌واحد ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی
جدیدترین فهرست نشریات معتبر حقوقی کشور

ارائه مقالات مفید و کاربردی حقوقی و واحد خواهران) علمیدانشگاه شیراز) علمی
سوالات گرفته شده است ازhttp://www.crimelaw.ir

(مشاوران حقوقی دادگستری) دانشگاه علمی کاربردی مهاباد 2 . واحد رضاوند. سلام
برچسب :