حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2، مدیریت جهانگردی

منبع: ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت     مولف:لیدا فرخو

فصل اول : 1-1-16 ، 1-1-18 ، 1-2-14 ، 1-1-14، (19-13)؛بخش 1-5 حذف شوند.

 فصل دوم : کاملا حذف شود.

فصل ششم : 6-2- ؛ 6-3 ؛ 6-4 ؛ 6-5 حذف شود.

 کل جزوه بردارها و مقادیر ویژه تدریس شود.


مطالب مشابه :


حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1، مدیریت جهانگردی

منبع: ریاضیات پایه مولف: لیدا فرخو فصل اول: اثبات ها حذف شود.تمرینات با عنوان "ثابت کنید
حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2، مدیریت جهانگردی

حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مولف:لیدا فرخو فصل
حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2، مدیریت جهانگردی

حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مولف:لیدا فرخو فصل
آخرین کتب رسیده جهت فروش

ریاضیات پایه: لیدا فرخو: 1562: 2900: اصول علم اقتصاد 2(اقتصاد کلان) مهدی
لیست کتابهای آمار در کتابخانه پیام نور سنندج

فرخو ، لیدا. ریاضیات پایه ومقدمات آمار ،برای گسترش علوم پایه. 1380. 77
آخرین کتاب فروشی

1- ریاضیات پایه نویسنده 2-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت نویسنده.لیدا فرخو چاپ 89
--معرفی پرفسور جهانشاه میرزابیگی؟

ریاضیات پایه پدیدآورنده: جهانشاه میرزابیگی، لیدا فرخو، محمد جلوداری ممقانی (مترجم)
آخرین کتب رسیده جهت فروش

لیدا فرخو: پیام ریاضیات پایه: فرخو: پیام
حذفیات درس ریاضی پایه پیام نور

حذفیات درس ریاضی پایه پیام ریاضیات
آخرین کتب رسیده جهت فروش

ریاضیات و کاربرد آن در راهنماوبانک سوالات ریاضیات پایه: لیدا فرخو:
برچسب :