سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده

 

 

دکتر فیصل عامری

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

 

 

 

 

دکتر فیصل عامری

 

 

 

چکیده

هدف از این مقاله٬ بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می باشد.

در این راستا٬ مقاله پس از توضیح و تحلیل مقوله تکنولوژی٬ انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود٬ به این نتیجه می رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه های اساسی مالک تکنولوژی را در مبادرات به سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشکیل می دهند:

ـ تامین و تضمین کنترل بر تکنولوژی.

ـ نبود و یا ضعف قانون حامی تکنولوژی در کشور میزبان.

ـ دشوار بودن تنظیم و تدوین قراردادهای مربوط به انتقال تکنولوژی.

ـ وجود موانع گمرکی و تعرفه ای و وفور و فراوانی مواد اولیه و نیرویه کار ارزان.

افزون بر آنها٬ این تحقیق به این نتیجه می رسد که اصولاً شرکت مالک تکنولوژی تحت هیچ شرایطی حاضر به واگذاری و یا انتقال تکنولوژی خویش نمی شود٬ مگر اینکه کالای موصوف کهنه و از پیش افتاده باشد.

متاسفانه٬ به رغم اشتغال زایی و جلب سرمایه های مالی به کشور میزبان که ممکن است سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دنبال داشته باشد٬ از نظر نقش آن در جذب تکنولوژی مناسب و ارزان (و یا حداقل به قیمتی منصفانه) بسیار ناچیز بوده و همان گونه که تجارب برخی از کشورهای رشد یابنده نشان داده اند در خیلی از موارد همین تکنولوژی کهنه و از پیش پا افتاده به قیمتی هزار بار گرانتر از ارزش واقعی اش به این کشورها فروخته شده است.

البته این نتیجه گیری نباید به معنای مخالفت با این نوع از سرمایه گذاری خارجی تلقی شود. برعکس٬ نگارنده ضمن اعتقاد به ضرورت ترغیب و تشویق سرمایه گذاری خارجی٬ بر این باور است که این گونه سرمایه گذاری های خارجی ضمن مفید بودنشان دارای آثار و عواقب منفی هستند که چنانچه نتوان هشیارانه و معقول در این زمینه برنامه ریزی نمود٬ نهایتاً منجر به وابستگی تکنولوژیکی و اقتصادی خواهد شد. مضاف بر آن٬ ذکر این نکته ضروری است که ورود تکنولوژی خارجی حلال مشکلات نمی تواند باشد و با توجه به موارد یاد شده بالا٬ به تنهائی نمی تواند استقلال تکنولوژیک و در نهایت خودکفایی صنعتی را تامین کند. برای این منظور باید به تلاشها و برنامه های کوتاه و دراز مدت داخلی رونق داد و در این ارتباط از تجارب چین و دیگر کشورهای تازه صنعتی شده در زمینه برگزاری٬ مثلاً برنامه های تحقیق و توسعه٬ ایجاد هماهنگی بین این برنامه ها٬ برقراری راههای آموزشی٬ تجربی و تحقیقاتی بین واحدهای تولیدی و دانشگاها و هم چنین حمایت از صنایع داخلی در برابر تولیدات خارجی استفاده نمود.

 

                                                                                                       دانلود مقاله


مطالب مشابه :


جزوه درس حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه جناب آقای دکتر زارع

مدیریت تکنولوژی - جزوه درس حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه جناب آقای دکتر زارع
بررسی فرایند انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - بررسی فرایند انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال
انتقال بين المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن تحقيق و توسعه

اقتصاد؛ سیاست و حقوق ؛ روابط بین الملل. - انتقال بين المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن
گرايشهاي مختلف كارشناس ارشد و دكتري مديريت فناوري

مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی حقوق مالکیت، تکنولوژی، تجارت توسعه ;
ارایه مربوط به درس حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه جناب آقای دکتر زارع

مدیریت تکنولوژی - ارایه مربوط به درس حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه جناب آقای
برگزاری کلاسهای آمادگی برای دکتری مدیریت تکنولوزی و سمینار

برگزاری سمینار مدیریت انتقال تکنولوژی و مدیریت نوآوری تکنولوژی و مدیریت تحقیق و توسعه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی . و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده دکتر فیصل عامری
معرفی رشته مدیریت تکنولوژی و گرایش‌های آن

سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به مدیریت
سوابق علمي حسن صفرلو

مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی - سوابق علمي حسن صفرلو - جهت ارائه مشاوره و فایل هزینه
مقالات مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی - مقالات مدیریت تکنولوژی - جهت ارائه مشاوره و فایل هزینه
برچسب :