جلسه ی 10 : بافت تخمدان , لوله رحمی , غده پروستات و بیضه

        بافت تخمدان ترسیم شده توسط استاد اسلامی فارسانی

                         بافت تخمدان ترسیم شده توسط استاد اسلامی فارسانی

                           بافت تخودان ( بزرگنمایی ۴)

                                            بافت تخمدان ( بزرگنمایی ۴)

                          بافت تخمدان ( بزرگنمایی ۱۰)

                                         بافت تخمدان ( بزرگنمایی ۱۰)

                       بافت تخمدان ( بزرگنمایی۴۰ )

                                         بافت تخمدان ( بزرگنمایی۴۰ ) 

 

                  بافت لوله رحمی ترسیم شده توسط استاد اسلامی فارسانی

                          بافت لوله رحمی ترسیم شده توسط استاد اسلامی فارسانی

                             بافت لوله رحمی ( بزرگنمایی ۴)

                                          بافت لوله رحمی ( بزرگنمایی ۴)

 

                         بافت لوله رحمی ( بزرگنمایی ۱۰)

                                      بافت لوله رحمی ( بزرگنمایی ۱۰) 

                           بافت لوله رحمی ( بزرگنمایی ۴۰)

                                          بافت لوله رحمی ( بزرگنمایی ۴۰)

           بافت غده پروستات ترسیم شده توسط استاد اسلامی فارسانی

                          بافت غده پروستات ترسیم شده توسط استاد اسلامی فارسانی

                           بافت غده پروستات ( بزرگنمایی ۴)

                                         بافت غده پروستات ( بزرگنمایی ۴)

                         بافت غده پروستات ( بزرگنمایی ۱۰)

                                       بافت غده پروستات ( بزرگنمایی ۱۰)

                      بافت غده پروستات ( بزرگنمایی ۴۰)

                                  بافت غده پروستات ( بزرگنمایی ۴۰)

            بافت بیضه ترسیم شده توسط استاد اسلامی فارسانی

                        بافت بیضه ترسیم شده توسط استاد اسلامی فارسانی

 ** با تشکر از آقای حسین زراعتکار و امیر ابوالفضل گوچین که در این بخش به ما کمک های فراوانی کرده اند **

به زودی عکس های بافت بیضه در سایت گذاشته خواهد شد


مطالب مشابه :


دانشگاه آزاد اسلامی بافت در یک نگاه

کارگروه روابط عمومی و رسانه - دانشگاه آزاد اسلامی بافت در یک نگاه - ستاد سی امین سالگرد تاسیس
بافت شناسی

دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج - بافت شناسی - دکترای حرفه ای ورودی مهر88
جادوي معماري بافت قديم بوشهر؛سمفوني رنگ ها :

دانشگاه ازاد نوراباد ممسنی - جادوي معماري بافت قديم بوشهر؛سمفوني رنگ ها : - وبلاگ روستای
مهندسي بافت

مقالات - مهندسي بافت | دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد www.azmoon.net
آندومتریوز؛ رشد بافت رحم در خارج آن

دانشگاه ازاد نوراباد ممسنی - آندومتریوز؛ رشد بافت رحم در خارج آن - وبلاگ روستای حسین اباد
جلسه ی 10 : بافت تخمدان , لوله رحمی , غده پروستات و بیضه

علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی قم - جلسه ی 10 : بافت تخمدان , لوله رحمی , غده پروستات و
برچسب :