ادامه صد نامه عاشقانه (مائة رسالة حب)

kissadel017.jpg

40

نامه های من به تو

 
برتر از خود مایند


همچنانکه نور مهم تر از چراغ است


وشعر برتر ازکتاب و


بوسه ، برتر از لبها ست


مطالب مشابه :


اشعار عربيه

اشعار - اشعار عربيه - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه - اشعار
چون حب علی مرا بود در رگ و پوست

چون حب علی مرا بود در رگ و پوست رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست جز مدح علی لب به سخن وا
ادامه صد نامه عاشقانه / مائة رسالة حب

اشعار نزار قبانی - ادامه صد نامه عاشقانه / مائة رسالة حب - اشعار نزار قبانی nizar qabbani poet " شعر " و
ادامه صد نامه عاشقانه (مائة رسالة حب)

اشعار نزار قبانی - ادامه صد نامه عاشقانه (مائة رسالة حب) - اشعار نزار قبانی nizar qabbani poet " شعر " و
اشعـــار تــولّـــی وتبــــرّی

حسینیه اهل بیت - اشعـــار تــولّـــی وتبــــرّی - أشهد أن عــــلی ولي الله و أشهد أن عـــلی
مسجات ضحک

اشعار - مسجات ضحک - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه - اشعار
اشعار المرحوم ایوب امیر خنافره

اشعار - اشعار المرحوم ایوب امیر خنافره - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه
السلام علیک یااباعبدالله...

اشعار - السلام علیک یااباعبدالله - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه
برچسب :