شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف منشی بخش

1)          کسب دستور و برنامه کار روزانه ازمسئول مربوطه

2)          دریافت پرونده بیماران پذیرش شده از واحد پذیرش

3)          انجام اموراداری و دفتری مربوط پذیرش، بستری، ترخیص بیماران

4)          آماده نمودن پرونده بیماران پذیرش شده در بدو ورود بیمار(اضافه نمودن اوراق لازم، قرار دادن پرونده در پوشه مخصوص بخش و درج کامل و دقیق اطلاعات هویتی بیمار در روی تمامی اوراق پرونده وی)

5)          مرتب نمودن تابلو اعلانات بخش و کارت مشخصات و نوع بیمه و رژیم بیماران.

6)          آماده نمودن پرونده های بیماران برای ویزیت پزشکان.

7)          کمک به سرپرستار درمرتب نگه داشتن ایستگاه پرستاری.

8)          تکمیل مرتب و منظم دفاتر خاص پذیرش و ترخیص بیماران در بخش

9)          آشنا نمودن بیماران تازه وارد با وضعیت بخش و راهنمایی بیماران به اتاق و تخت مربوطه در بدو ورود بیما به پذیرش

10)      بررسی روزانه اسم، شماره تخت کارت مشخصات و نوع رژیم غذایی و نوع بیمه بیماران

11)      راهنمایی و کمک برای تعویض لباس و تحویل البسه و اشیاء قیمتی بیمار به همراهان وی(طیق ضوابط) در صورت نداشتن همراه تحویل اشیای قیمتی و وسایل بیماران به واحد ذیربط با تهیه صورتجلسه و امضای سرپرستار.

12)       تکمیل و اضافه نمودن روزانه کلیه فرم ها و اوراق مورد نیاز بیمار تا زمان ترخیص.

13)      کنترل روزانه پرونده بیمار و الصاق برگ های رسیده از واحدهای آزمایشگاه، رادیولوژی، پاتولوژی و ... در پرونده بیمار.

14)      تهیه روزانه آمار بیماران و ارائه آن برای امور تغذیه، البسه و ... به واحدهای مربوطه و نظارت بر نحوه توزیع غذا، البسه و ... در بخش

15)      انجام هماهنگی و گرفتن نوبت برای بیماران بستری جهت آزمایشگاه، رادیوگرافی ها، مشاوره و ... در داخل مراکز درمانی.

16)      جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیص شده

17)      مرتب نمودن اوراق پرونده، ثبت در دفتر ترخیص و تحویل دقیق، کامل و روزانه آنها به واحد حسابرسی یا حسابداری.

18)       همکاری با سرپرستار بخش برای تنظیم درخواست ها و تحویل ملزومات مصرفی بخش و بررسی کامل پرونده و تنظیم صورت ریز لوازم مصرفی، داروها، آزمایشات انجام شده و یا رادیولوژی تهیه شده در طول مدت درمان.

19)      پیگیری پرونده بیماران تا پایان کامل مراحل ترخیص و تسویه حساب پرونده.

20)      کنترل و دریافت برگ خروج از بخش (نسخه دوم برگ ترخیص) و سپس خروج بیمار از بخش

21)      تحویل کلیشه های رادیولوژی و کپی برگ خلاصه پرونده در صورت درخواست به بیمار در زمان ترخیص

22)      کنترل منظم اوراق و دفاتر مصرفی بخش و درخواست به موقع آنها از انبار مرکز.

23)      پاسخگویی به تلفن های بخش و انجام راهنمایی های لازم.

24)      انجام همکاری و راهنمایی بیماران و همراهان آنها در خصوص مسایل پذیرش، ترخیص، ملاقات و ...

25)      آشنایی با سیستم مکانیزه و دادن اطلاعات مورد نیاز بیماران به کامپیوتر

26)      تعیین نوبت مراجعت مجدد بیمار(طبق پرونده) و آگاهی دادن به وی

27)      راهنمایی نمودن برای خروج از بیمارستان(به منزل یا شهرستان دیگر) از طریق هماهنگی با تاکسی سرویس، آمبولانس و ...

28)      تهیه و تنظیم و ارائه آمار روزانه بیماران شامل تعداد بیمار بستری، پذیرش شده، ترخیص شده، فوتی، اعزامی یا انتقالی (به بخش های دیگر یا بیمارستان دیگر) و ارائه آنها در ابتدای شیفت همه روزه.

29)      شرکت در دوره های باز آموزی شغلی

30)      نظارت بر امور نظافت، شستشو، گندزدایی بخش، تخت ها و کلیه وسایل مورد استفاده بیماران

31)      انجام سایر امور محوله از طرف مسئول مستقیم مافوق


مطالب مشابه :


شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف منشی بخش. 1) کسب دستور و برنامه کار روزانه ازمسئول مربوطه . 2)
منشی صحنه

منشی صحنه (Script راکورد و حفظ تداوم در صحنه جزء وظایف اصلی منشی صحنه محسوب می شود.
وظایف رئیس شورا و وظایف منشی یا منشیان شورا

یرک - وظایف رئیس شورا و وظایف منشی یا منشیان شورا - روستاي يرك، روستايي بكر و دست‌نخورده با
منشی صحنه(Script Gril/Continutiy Person ) ـ تعریف

نمای آخر - منشی صحنه(Script Gril/Continutiy Person ) ـ تعریف - تولید برنامه در تلویزیون - نمای آخر
یک منشی خوب می بایستی بداند.

مشاور بازاریابی و فروش - یک منشی خوب می بایستی بداند. - توضیحاتی در خصوص بازاریابی و فروش
شرح وظایف منشی رادیولوژی یا متصدی امور دفتری پذیرش

تصویربرداری پزشکی - شرح وظایف منشی رادیولوژی یا متصدی امور دفتری پذیرش - Medical Imaging
نمونه سوال منشی گری

امور اداری - نمونه سوال منشی گری 29-ارسال دعوت نامه به افراد از کدام وظایف منشی
دستور العمل شرح وظایف مدیران و منشی های حوزه های اجرایی امتحانات نهایی

سنجش آموزش و پرورش شهرستان گیلانغرب - دستور العمل شرح وظایف مدیران و منشی های حوزه های
نمونه سوال مسئول دفتری منشی

رشته اموراداری - نمونه سوال مسئول دفتری منشی - کاردانی اموراداری - کارشناسی مدیریت بازرگانی
وظایف شورای شهر

شرح وظایف شورای شهر و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی
برچسب :