دانلود پلان ساختمان

بنا به دلایلی که دقیقا نمی دونم چیه . بچه های محترم دنبال پلان خونه میگردن. من 80 90 تا پلان گیر آوردم. میزارم واسه دانلود. فقط تو قسمت نظرات هرکی بگه پلان شماره چند رو برداشته تا سه نشه.

http://isfahanportal.ir/Files/mazaheri/picture/p_t16.jpg

دانلود پلان 1 تا 10

دانلود پلان 11 تا 20

دانلود پلان 21 تا 30

دانلود پلان 31 تا 40

دانلود پلان 41 تا 50

دانلود پلان 51 تا 60

دانلود پلان 61 تا 70

بعضی از لینک های زیر خراب هستند به بزرگی خودتون ببخشید.

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۱۶۷ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۶۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۶۵ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای۲۷۷متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۸۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان۴طبقه با زیر بنای ۱۰۳۲ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۲۹ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۳۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۳۹ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۶۹ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۷۹ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۹۱ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۹۵ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۹۸ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۳۰۷ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۳۲۵متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۳۳۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۳۳۲ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۳۳۳ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۳۹۳ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۴۱۱ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۴۲۵متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۴۶۶متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۵۵۰ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۶۱۴ متر مربع دانلود

نقشه معماری از ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۶۶۸ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای ۳۹۰ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای۳۹۱ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای ۴۲۰ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای ۴۵۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۲ طبقه با زیر بنای ۷۰۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۱۸۶ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۲۵ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۳۰ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۳ طبقه با زیر بنای ۲۷۱ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۱۳ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای ۲۸۹ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۳۰۰ متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۳۲۵متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری بتنی ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۳۳۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۳۳۲متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۴۳۱متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۶۳۶متر مربع دانلود

نقشه سازه ومعماری ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۶۶۰متر مربع دانلود

نقشه سازه ، معماری،تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی یک ساختمان ۴طبقه با زیر بنای ۱۱۰۰متر مربع دانلود

نقشه سازه یک ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای حدود ۶۰۰ متر مربع دانلود

سایت http://www.houseplans.com/ یک موتور جستجوگر پلان ساختمان هست که با دادن اطلاعاتی مثل ابعاد ساختمان و تعداد اتاق خواب و ابعاد حمام نقشه مورد نظر خود راپیدا کنیدمطالب مشابه :


دانلود پلان ساختمان

دانلود پلان 61 تا 70 . نقشه سازه یک ساختمان ۴ طبقه با زیر بنای حدود ۶۰۰ متر مربع
دانلود رایگان نقشه های ساختمانهای آجری با زیربناهای مختلف

چند نمونه دیگر نقشه ساختمان یک طبقه مصالح استاندارد ملي ايران 1-70 بلوك سيماني توخالي
خانة 70 متری به سبکِ ژاپنی+تصاویر

خانة 70 متری به سبکِ ژاپنی ساختمان با سیستم کنترل Real نقش پل ورسک در تغییر نقشه
دانلود نقشه های ساختمان یک طبقه بنایی

نقشه های ساختمان یک طبقه استاندارد ملي ايران 2-70 بلوك سيماني توخالي- روش
برچسب :