نحوه تکمیل فرم ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت

ز ـ نحوه تکمیل فرم ثبت نام

تذکر مهم : داوطلبان جهت ثبت نام در آزمون استخدامی الزاماً می بایست یکی از شرکت‌های ملی نفت و یا پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را انتخاب نمایند.

آدرس پایگاه اینترنتی جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با شرکت ملی نفت: www.nioc.ir
آدرس پایگاه اینترنتی جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌های نفتی ایران: www.niordc.ir

تذکر مهم در مورد شرکت ملی نفت : با توجه به اینکه نیازمندیهای نیروی انسانی جهت خدمت در مناطق عملیاتی شرکت ملی نفت مطابق جدول شماره ۱ می باشد لذا هر داوطلب که شرکت مذکور را برای اشتغال انتخاب نماید می بایست علاقه مندی خود را به اشتغال در یکی از استانهای مربوطه اعلام نماید.

نکته ۱: انتخاب اولویت هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد ننموده و در صورتی که نیاز برخی استانها مرتفع نگردد شرکت مجاز به معرفی افراد پس از کسر امتیازات استانهای بومی (و در صورت قبولی) می باشد و نهایتاً در هر صورت انتخاب محل اشتغال نهایی افراد به عهده شرکت خواهد بود و این امر حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند.
نکته ۲: امتیاز بومی صرفاً به داوطلبانی اختصاص می یابد که استان محل تولد یا اخذ دیپلم آنها با استان دارای رشته و گرایش مورد نیاز که داوطلب برای آن پذیرفته شده است یکسان باشد.

تذکر مهم در مورد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران : با توجه به اینکه نیازمندیهای نیروی انسانی جهت خدمت در مناطق عملیاتی شرکت ملی پالایش و پخش مطابق جدول شماره ۲ می باشد لذا هر داوطلب که شرکت مذکور را برای اشتغال انتخاب نماید صرفاً ملزم به انتخاب یکی از محل‌های خدمت مربوطه می باشد. داوطلب گرامی پیش از تکمیل فرم ثبت نام، تذکرات ذیل را به دقت مطالعه نمایید.

تذکرات:
۱- قبولی در آزمون کتبی علمی منوط به صحت مندرجات فرم ثبت نام وکسب نمره لازم می‌باشد.
۲- چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیرواقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در آزمون نماید با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) موضوع استخدام وی منتفی خواهد شد.
۳- کلیه داوطلبانی که قبلاً در شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل بوده و به موجب آراء صادره از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شرکتهای مربوطه اخراج شده اند، حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.
۴- مبلغ فیش پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
۵- در مواردی که قسمتی از سابقه کار به یک ماه کامل نمی رسد در صورت دارا بودن بیش از ۱۵ روز سابقه کار ، بعنوان یک ماه منظور ‌گردد.


مطالب مشابه :


نحوه ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی شرکت نفت

نحوه ثبت نام برای شرکت در آزمون ج ـ نحوه ثبت نام برای شرکت در در شرکت ملی نفت
استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان

آزمون استخدامی شرکت نفت بابت ثبت نام و شركت در آزمون كتبي از طريق سامانه ثبت نام.
سوالات متداول آزمون استخدام شركت نفت

مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی به هیچ محل خدمت توسط شرکت ملی نفت در صورت عدم
آغاز ثبت نام جدید شرکت نفت اسفند 92

اطلاعیه جدید شرکت ملی نفت ایران قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی. سوالات استخدامی
نحوه تکمیل فرم ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت

داوطلبان جهت ثبت نام در آزمون استخدامی الزاماً می تذکر مهم در مورد شرکت ملی نفت :
آغاز ثبت نام اینترنتی برای آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران

محترم استان مذکور مجاز به ثبت نام و شرکت در تمامی گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت
آغاز ثبت ‌نام آزمون استخدامی شرکت نفت

آغاز ثبتنام آزمون استخدامی شرکت نفت هزار سایت در یک شرکت آب وفاضلاب آ.
نحوه ثبت نام امریه سربازی در صنعت نفت:

نحوه ثبت نام امریه سربازی در صنعت نفت: سوالات سال های گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت
آغاز ثبت ‌نام آزمون استخدامی شرکت نفت

آغاز ثبتنام آزمون شرکت در این آزمون در مقطع شرکت ملی نفت ایران که
چه خبر از نتایج آزمون استخدامی شرکت نفت!؟

استخدامی شرکت نفت در تماس با اقدام به ثبت نام جهت انجام آزمون استخدامی
برچسب :