دستورالعمل هفته بهداشت روان

در راستای برنامه ها و فعالیتهای هفته بهداشت روان و ماموریت های وزارتی در این خصوص به پیوست شیوه نامه وزارتی برگزاری هفته بهداشت روان به شماره 133219-500  مورخه 28/6/91  ، به همراه فرم های ارزیابی از فعالیتها و گزارش گیری جهت اجرا در شهرستان و مدارس ارسال می گردد .شایسته است گزارش پایانی انجام فعالیتها بر اساس فرم ارزشیابی در قالب لوح فشرده(سی دی یا دی وی دی) حداکثر تا پایان آبان ماه با تاکید بر نکات زیر به گروه مشاوره تربیتی اداره کل ارسال گردد.

*  گزارش و مستندات مربوطه در قالب سی دی یا دی وی دی و پوشه بندی بر اساس ملاک های ارزیابی(19 بند) تنظیم و از ارسال موارد اضافی پرهیز گردد.

*فرم شماره 7 (نظرسنجی از دانش آموزان) به صورت تصادفی بین حدود 10 درصد از دانش آموزان شهرستان توزیع و پاسخ های آنان در قالب فرم شماره 8  جمع بندی و ارسال شود.

*فرم شماره 2 (گزارش گیری هفته بهداشت روان) با توجه به آمار و ارقام شهرستانی و فعالیتهای صورت گرفته ،تکمیل و به همراه گزارش پایانی ارسال گردد.

*تمامی فرم ها از طریق وبلاگ گروه مشاوره تربیتی اداره کل قابل دریافت می باشد .

*شاخص های ارزیابی عملکرد شهرستان مطابق فرم پیوست انجام می گیرد.لذا شایسته است گزارش پایانی دقیقا بر مبنای همین فرم جمع بندی و ارسال شود.


مطالب مشابه :


مراسمات هفته بهداشت روان

گزارش هفته بهداشت روان. الا بذکر الله تطمئن القلوب. شعار بهداشت روان : (پيش به سوي سرمايه
گزارش هفته بهداشت روان در آموزشگاه هفته بهداشت روان 93-92

گزارش هفته بهداشت روان در آموزشگاه هفته بهداشت روان الا بذکر الله تطمئن القلوب
گزارش عملکرد مدرسه راهنمایی علامه مجلسی در هفته بهداشت روانی

بسم الله الرحمن ارحیم. گزارش. هفته بهداشت روان مدرسه راهنمایی. علامه مجلسی. در سال تحصیلی 91-92
هفته بهداشت روان91

اول در هفته بهداشت روان گزارش نهایی و ارسال آن به کارشناسی مشاوره تا تاریخ 5/8/91
دستورالعمل هفته بهداشت روان

دستورالعمل هفته بهداشت روان 500 مورخه 28/6/91 ، به همراه (گزارش گیری هفته بهداشت
مسابقه نقاشي

پيرو دستورالعمل هفته بهداشت روان به شماره 38/39671/4600 مورخ 11/7/91 يا گزارش
هفته بهداشت روان

هفته بهداشت روان . سازی کلیه اقدامات فو ق و ارسال گزارش تا تاریخ 15/8/91 به این
برنامه های هفته سلامت روان در شهر تهران

مسابقه نقاشی به مناسبت هفته بهداشت روان گزارش فعالیت های هفته 24/7/91 در اتاق شوراي
علائم افسردگی در نوجوانان (شعار هفته بهداشت روان 91)

(شعار هفته بهداشت روان 91) افسردگي در گزارش جشنواره الگوهای برتر تدریس برنامه
گزارش بهداشت روان علی آباد کتول

مقوله بهداشت روان هفته اي رابه تاريخ 1/8/91 همراه گزارش هفته بهداشت روان
برچسب :