شعار بهداشت روان سال 2012

شعار  هفته سلامت روان سال ۲۰۱۲

افسردگی : یک بحران جهانی

هفته آخر مهر (30 – 24  مهر)بعنوان هفته بهداشت روان معرفی گردیده است.

 

 ۲۴مهر ماه : سلامت روان و پزشک خانواده

25 مهر ماه : سلامت روان و باورهاي اجتماعي

26 مهر ماه : سلامت روان و جامعه سالم

27 مهر ماه : سلامت روان و رسانه

28 مهر ماه : سلامت روان و سلامت خانواده

29 مهر ماه : سلامت روان در محيط هاي آموزشي

30 مهر ماه : سلامت روان در گروههاي خاص

 

شعار سازمان جهانی بهداشت روان سال 2010 :

سلامت روان و بیماریهای مزمن نیاز به مراقبت های ادغام یافته و مستمر دارند.

 

شعار بهداشت روان سال 2006 :

ایجاد آگاهی ، راهی برای کاهش خطرات ناشی از خودکشی و بیماریهای روانی

شعار بهداشت روان سال 2007:

بهداشت روان در دنیای در حال تغییر:تاثیر فرهنگ و گوناگونی

 

شعار بهداشت روان سال 2008:

     بهداشت روان را به یک اولویت جهانی تبدیل کنید.

   با نگاهی تازه به مشکلات روانی،اجتماعی،خودکشی قابل پیشگیری است.                                              

 

شعار بهداشت روان سال 2009:

مراقبت های اولیه پشتوانه ارتقاء سلامت روان است.

 

 

شعار بهداشت روان سال ۲۰۰۴:

زندگی شکستنی است با احتیاط حمل شود.


behdashteravani-89.jpg
 


مطالب مشابه :


شعار جهانی هفته بهداشت روان سال 92

شعار جهانی هفته بهداشت شعار جهانی هفته بهداشت روان سال 92 . شعار امسال بهداشت روان. شعار
رهنمودهاي هفته بهداشت روان 92 +روزشمار هفته بهداشت روان

رهنمودهاي هفته بهداشت روان 92 +روزشمار هفته بهداشت روان هفته بهداشت روان 92 شعار جهاني
عناوین هفته بهداشت روان 92

شعار جهانی هفته بهداشت روان ۹۲. پیش به سوی آینده پرنشاط در سالمندی با سرمایه گذاری در سلامت
علائم افسردگی در نوجوانان (شعار هفته بهداشت روان 91)

علائم افسردگی در نوجوانان (شعار هفته بهداشت روان 91) افسردگي در
شعار بهداشت روان سال 2012

شعار هفته سلامت روان سال ۲۰۱۲ . افسردگی : یک شعار بهداشت روان
گزارش هفته بهداشت روان در آموزشگاه هفته بهداشت روان 93-92

گزارش هفته بهداشت روان در آموزشگاه هفته بهداشت روان 93-92 شعار بهداشت روان :
هفته بهداشت روان

هفته بهداشت روان شعار سال 2009 " سلامت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه، افزایش خدمات
هفته سلامت

زمان برگزاری هفته سلامت از 18 تا 24 فروردین است و شعار 92: «فشار خون هفته بهداشت روان
برچسب :