مسئله حقوقی درس حقوق تجارت 1


                    «استفاده از قانون تجارت بدون حاشيه نويسي بلا مانع است»


الف-رضا که کارمند اداره گمرک است با همکاري دوست خود بهنام کارخانه توليد مواد لبني تاسيس و راه اندازي مي نمايد رضا طي يک معامله اي سه تن شير جهت مصارف صنعتي خود خريداري و جهت پرداخت بهاي آن دو فقره چک در وجه فروشنده صادر مي کند وي همچنين جهت توسعه فضاي کارخانه مذکور يک قطعه زمين خريداري ، بخشي از قيمت آن را نقداٌ پرداخت مي کند و براي  مابقي يک فقره برات در وجه مسعود صادر مي کند.با توجه به مساله به سوالات زير مستدلاٌ مستنداٌ پاسخ دهيد


1- کدام يک از اشخاص مذکور تاجر محسوب مي شوند؟چرا


2- در فرض مساله صدور چک و برات چه نوع عملي محسوب مي شوند؟چرا


3-  آيا ساير اقدامات انجام شده،عمليات تجاري محسوب مي شوند؟چرا 


4-چنانچه رضا بجاي برات، سفته صادر مي کرد،آياصدور سفته عمل تجاري محسوب مي شود؟   


 


ب-شرايط استناد به دفاترتجاري تاجر را توضيح دهيد.


ج-ماده 1 قانون تجارت، تاجر را تعريف کرده آنرا بررسي کنيد؟


موفق باشيد


موسوي


مطالب مشابه :


مسئله حقوقی مدنی 3 (دکتر موسوی هاشمی)دانشگاه آزاد اهواز

دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد اهواز - مسئله حقوقی مدنی 3 (دکتر موسوی هاشمی)دانشگاه آزاد اهواز
عکسهای هوایی

ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اهواز - عکسهای هوایی - تقدیم به همه هم ترمی های عزیزم
صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی

دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد اهواز - صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی - مطالب حقوقی
معرفی اساتید دانشگاه آزاد اهواز

دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد اهواز - معرفی اساتید دانشگاه آزاد اهواز - مطالب حقوقی
طول و عرض جغرافیای شهرهای مهم در ایران

ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اهواز - طول و عرض جغرافیای شهرهای مهم در ایران - تقدیم به همه
نمونه سوالات حقوق مدنی 2 به درخواست شما

دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد اهواز - نمونه سوالات حقوق مدنی 2 به درخواست شما - مطالب حقوقی
ژئومورفولوژی (جغرافیای طبیعی) دانشگاه ازاد اهواز

اساتيد جغرافياي طبیعي (ژئومورفولوژي) دانشگاه ازاد اهواز. روز معلم 1391/2/12. دانشگاه ازاد اهواز
تغییرات قانون مجازات اسلامی در قانون جدید سال 92

دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد اهواز - تغییرات قانون مجازات اسلامی در قانون جدید سال 92 - مطالب
مسئله حقوقی درس حقوق تجارت 1

دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد اهواز - مسئله حقوقی درس حقوق تجارت 1 - مطالب حقوقی
برچسب :