عادل آذر

 

 

 

SusaWebTools

مترجم وبلاگ و وبسايت به 36 زبان زنده دنيا

جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید
عادل آذر  تاريخ : ۹۰/۰۶/۲۲

 استاد دکتر عادل آذر در سال 1345 در شهر دهلران بدنيا آمد . وي پس از اتمام دوره تحصيلات دبيرستان، در سال 1363 وارد دانشگاه علامه طباطبائي شد و در سال 1367 با موفقيت دوره ليسانس مديريت صنعتي را به پايان برد. وي طي سالهاي 1367 تا 1370 دوره کارشناسي ارشد را از دانشگاه تربيت مدرس و دوره دکتري مديريت را با گرايش OR طي سالهاي 1370 تا 1374 از دانشگاه تهران اخذ کرد.

ايشان در دوره هفتم در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به فعاليت مي پرداختند. نامبرده هم اکنون عضو هيئت علمي و استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.
گروه : علوم انساني
رشته : مديريت صنعتي
والدين و انساب : عادل آذر فرزند حيدر مي باشد.
تحصيلات رسمي و حرفه اي : عادل آذر پس از اتمام دوره تحصيلات دبيرستان، در سال 1363 وارد دانشگاه علامه طباطبائي شد و در سال 1367 با موفقيت دوره ليسانس مديريت صنعتي را به پايان برد. وي طي سالهاي 1367 تا 1370 دوره کارشناسي ارشد را از دانشگاه تربيت مدرس و دوره دکتري مديريت را با گرايش OR طي سالهاي 1370 تا 1374 از دانشگاه تهران اخذ کرد. دکتر آذر در مقطع کارشناسي ارشد از پايان نامه خود با عنوان طراحي "مدل برنامه ريزي براي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري صنايع دارويي" و در مقطع دکتري با عنوان "طراحي مدل رياضي برنامه ريزي هزينه در سازمانهاي دولتي ايران - رويکرد قطعي و فازي" با درجه عالي دفاع کرد
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عادل آذر ضمن تدريس مشاغل و مسئوليتهاي متعددي را به عهده داشته است که مي توان به موارد زير اشاره کرد:
معاون اداري و مالي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس: 1374 تا 1377
مدير گروه مديريت، دانشگاه تربيت مدرس 1375 ادامه دارد.
عضو کميته مديريت شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1374 ادامه دارد.
4- عضو کميته تخصصي گروه مديريت، انتشارات سمت 1374 ادامه دارد.
5- کارشناس برنامه ريزي نيروي انساني - وزارت نيرو 70 - 1368
6- کارشناس برنامه ريزي توليد و مواد درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي 66- 1365
7- عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس 1375 ادامه دارد.
8- رئيس مرکز مطالعات مديريت و بهره وري ايرن - 1376 ادامه دارد.
9- عضو کميته بررسي مراکز پژوهشي در زمينه مديريت - وزارت فرهنگ و آموزش - 1376 ادامه دارد.
. 10- عضو شوراي اداري و مالي دانشگاه تربيت مدرس 1377- 1374.
11- عضو انجمن علوم مديريت ايران - 1376- ادامه دارد.
12-نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي
13- عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم
فعاليتهاي آموزشي : عادل آذر پس از اتمام تحصيلات مدت 15 سال در دانشگاه تربيت مدرس، 9 سال در دانشگاه تهران ، 6 سال در دانشگاه علامه طباطبائي، 2 سال در دانشگاه امام حسين(ع)، 4 سال در دانشگاه امام صادق (ع)، 1سال در دانشگاه شهيد بهشتي و 4 سال در مراکز آموزش مديريت دولتي تدريس داشته است. او طي سالهاي ياد شده دروس زير تدريس نموده است: 1- تئوريهاي کمي در مديريت - دوره هاي دکتراي مديريت 3 سال 2- تحقيق در عمليات پيشرفته - دوره هاي کارشناسي ارشد 9 سال 3- تحليل آماري - دوره هاي کارشناسي ارشد 7 سال 4- سمينار در مديريت صنعتي-دوره هاي کارشناسي ارشد 1 سال 5- آمار و کاربرد آن در مديريت- دوره هاي کارشناسي 9 سال 6- تحقيق در عمليات 1و2و3و - دوره هاي کارشناسي 9 سال 7- آمار براي مديران دوره هاي کارشناسي ارشد 7 سال 8- آمار استنباطي - دوره هايي کارشناسي ارشد 3 سال 9- روش تحقيق - دوره هاي کارشناسي ارشد 1 سال 10- کاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت - دوره هاي کارشناسي ارشد 5 سال 11- مدلسازي رياضي در مديريت - دوره دکتري 4 سال
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : عادل آذر با مجلات و نشريات تخصصي همکاري نزديک دارد؛ او عضو هيئت داوران مجله علمي ـ پژوهشي مدرس دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيات داوران مجله علمي ـ پژوهشي دانشور دانشگاه شاهد و عضو هيات داوران مجله دانش مديريت دانشگاه تهران مي باشد. علاوه بر آن وي زمينه تحقيقاتي بسيار مناسبي را با مراکز پژوهشي داشته که عبارتند از: 1- طراحي سيستم اطلاعاتي نيروي انساني ذوب آهن: فاز I، II، III سرپرست تيم تحقيقاتي سوم 73- 1372 2- طراحي سيستم اطلاعاتي نيروي انساني ذوب آهن: فاز VI و V- سرپرست تيم تحقيقاتي سوم 74- 1373 3- بررسي و طراحي ساختار سازماني دانشگاه تهران - سرپرست تيم هدفگذاري 1375 4- طراحي طرح طبقه بندي مشاغل بنياد شهيد - کارشناس - 73- 1371 5- طرح مقدماتي طبقه بندي مشاغل سپاه پاسداران - کارشناس - 71- 1370 و ..........
________________________________________
آثار :
1 - AHP تکنيکي نوين در تصميم گيري گروهي - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران
2 - آمار و احتمالات
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني، سعيد جعفري ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگي هنري سنجش) - 1382
3 - آمار و احتمالات، ويژه داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد، رشته هاي علوم انساني
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگي هنري سنجش) - 1382
4 - آمار و کاربرد آن در مديريت
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 12 شهريور، 1387
5 - آمار و کاربرد آن در مديريت
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 26 شهريور، 1387
6 - آمار و کاربرد آن در مديريت، تحليل آماري
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 1383
7 - برنامه ريزي آرماني فازي تکنيکي نوين براي برنامه ريزي - فصلنامه - دانشگاه شاهد
8 - تبيين آماري فرضيات درعلوم رفتاري و مديريت - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران
9 - تجزيه و تحليل کيفيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت مديران - فصلنامه دانشگاه شاهد
10 - تحقيق در عمليات
ويژگي اثر : ديدآورنده: عادل آذر ناشر: علوم نوين - 1383
11 - تحقيق در عمليات (1) - دانشگاه پيام نور - زير چاپ
12 - تحقيق در عمليات (1) (رشته مديريت دولتي، بازرگاني، حسابداري)
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني () ناشر: دانشگاه پيام نور - 10 ارديبهشت، 1387
13 - تحقيق در عمليات (2) (رشته مديريت دولتي
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني () ناشر: دانشگاه پيام نور - 15 مهر، 1387
14 - تحقيق در عمليات: مفاهيم و کاربردهاي برنامه ريزي خطي
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر ناشر: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 15 تير، 1387
15 - تحليل مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، محمدحسن رسولزاده ناشر: فروزش - 1383
16 - تحليل مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني، محمدحسن رسولزاده (تدوين) ناشر: فروزش - 04 مهر، 1385
17 - تشريح مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: کوهسار - 28 بهمن، 1385
18 - تشريح مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني ناشر: بازتاب - 1381
19 - تصميم گيري کاربردي (رويکرد MADM)
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، علي رجب زاده ناشر: نگاه دانش - 05 مرداد، 1387
20 - حل مسايل آمار و کاربرد آن در مديريت (تحليل آماري)
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني، اسلام فاخر ناشر: بازتاب - 18 بهمن، 1384
21 - حل مسايل آمار و کاربرد آن در مديريت، تحليل آماري
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، منصور مومني، اسلام فاخر ناشر: کوهسار - 1383
22 - دامهاي آماري در علوم رفتاري - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران
23 -روش شناسي پژوهش کمي در مديريت: رويکردي جامع
ويژگي اثر : پديدآورنده: سيدمهدي الواني، عادل آذر، حسن دانايي فرد ناشر: اشراقي - 12 اسفند، 1386
24 - روش شناسي پژوهش کيفي در مديريت: رويکردي جامع
ويژگي اثر : پديدآورنده: سيدمهدي الواني، عادل آذر، حسن دانايي فرد ناشر: صفار - 14 فروردين، 1386
25 -رويکردي فازي براي طراحي مدل رياضي بودجه در سازمانهاي دولتي کشور - سمينار مديريت مالي - دانشگاه شهيد بهشتي
26 -سيستم هاي فازي مديريت - فصلنامه علمي - پژوهشي مدرس - دانشگاه تربيت مدرس
27 - طراحي مدل برنامه ريزي هزينه - رويکرد فازي - فصلنامه دانش مديريت دانشگاه تهران
28 - طراحي مدل بهره برداري از سد کرخه با افراز فازي، فصلنامه علمي - پژوهشي مدرس - دانشگاه تربيت مدرس
29 - طراحي مدل رياضي ارزيابي طرحهاي حمل و نقل - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران
30 - طراحي مدل رياضي بودجه در سازمانهاي دولتي - رويکردي آرماني - فصلنامه مدرس - دانشگاه تربيت مدرس
31 - علم مديريت فازي
ويژگي اثر : پديدآورنده: عادل آذر، حجت فرجي ناشر: کتاب مهربان نشر - 20 مرداد، 1387
32 - کاربرد شبيه سازي در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران
33 - مباني تئوريک طراحي آزمايشات در تحليل ريسک (مدلي چند معياره) - فصلنامه مديريت مالي - دانشگاه تهران
34 -مدلهاي رياضي بودجه - فصلنامه دانش مديريت - دانشگاه تهران

منبع


مطالب مشابه :


عادل آذر

استاد دکتر عادل آذر در سال 1345 در شهر دهلران بدنيا آمد . 14 - تحقيق در عمليات:
مشاهیر لُر: دکتر عادل آذر

عضو انجمن ايراني تحقيق در عمليات . عادل آذر ١٣٨٠, تحقيق در عمليات , نشر علوم نوين,
مشاهیر لُرتبار ایلام:دکتر عادل آذر

عضو انجمن ايراني تحقيق در عمليات . عادل آذر ١٣٨٠, تحقيق در عمليات , نشر علوم نوين,
مجموعه جزوات و كتب كارشناسي ارشد مديريت

تحقيق در عمليات عادل آذر آمار و كاربرد آن در مديريت جلد اول عادل آذر .
سري مقالات آموزشي پژوهش عملياتي(1)

تحقيق در عمليات نويسنده: دكتر عادل آذر. 3. هفته اوّل آذر
مجموعه کتاب های مورد نیاز رشته مهندسی صنایع

مجموعه تست تحقيق در عمليات ۱: عادل آذر، علی رجب زاده، علی. تهران: نگاه دانش، چاپ سوم ;
منابع ارشد پیشنهادی

آمار و کاربرد آن در مدیریت: عادل آذر. تصمیم گیری و تعیین خط مشی گذاری: تحقيق در عمليات:
نمونه کتب چاپ شده دانشگاه پیام نور مدیریت روانشناسی علوم تربیتی

تحقيق در عمليات 1 عادل آذر . تحقيق در عمليات 2 عادل آذر
جزوه پژوهش عملیاتی(تحقیق درعملیات)1 دانشگاه پیام نور

1 نوشته دکتر عادل آذر در صورتی میتونید جزوه رو تو سایت یا وبلاگتون بگذارید که هیچ
برچسب :