آموزش گام به گام خیاطی

h3982__.bmp

 

 

برای شروع پارچه ی ریون یا پارچه ای که حالت کشی داشته باشه

 به اندازه ی ۱قد و نیم

یعنی قد لباس رو اندازه میگیریم هر اندازه که بود نصف اون مقدار و

 هم بهش اضافه میکنیم

توجه کنید اگه پارچه راه داشته باشه نمیتونیم اینطوری سر و ته برش بزنیم

این میشه مقدر پارچه ی مورد استفاده

اندازه هایی که گفتم   تقریبا به سیاز های ۳۸ تا ۴۸ میخوره

 

 پشت لباس

پارچه را به پشت تا بزنید  ترکی ها روی ترکی یک   سمت هم که دولای

 بسته است

از سمت دولای باز پارچه شروع به رسم میکنیم

از گوشه ی دولای باز ۳ سانتی متر پایین آمده و علامت میزنیم

از همان گوشه نیز ۱۰ انت به سمت راست رفته و علامت میزنیم

هلال یقه ی پشت را طراحی میکنیم

بعد از ۱۰ سانت ۵۰ سانت دیگه به سمت راست میریم  برای آستین

این ۵۰ سانت رو میتونیم به اندازه ای که پارچه جا داره ادامه بدیم

۵۰ سانت پایین تر از آرنج و بالا تر از مچ قرار میگیره

حالا برای شیب سرشانه بعد از قد آستین (۵۰ سانتیمتر) ۱۶ سانتیمتر

 پایین می آییم

بعد از آن ۱۶ سانت ۱۴ سانت دیگه پایین می آییم (با توجه به قد آستین

 که گرفتین توجه کنید

مچ استین کجا قرار میگیره همون جا رو اندازه بگیرید و به جای ۱۴

 سانت پایین بیایید)

خط را مستقیم به سمت چپ ادامه بدین

از گوشه ی خط یقه در سرشانه ۶۲ سانتی متر برای قد لباس

پایین بیاید (قد لباس هم متغییر هستش با توجه به مقدار پارچه) 

وقتی قد مشخص شد ۲۶ سانتی متر از سمت دولای باز به سمت

 راست بیایید

(این قسمت رو کنترل کنید که دور باسنتون کم نیاد و تنگ نشه )

حالا این خط و به بالا امتداد بدید تا به خط آستین برسه

روی زاویه ی ۹۰ درجه حلقه استین ۵ سانتی متر  نیمساز رسم کرده

 و هلال زیر حلقه رو رسم میکنیم

 

جلوی لباس

جلوی لباس روی دولای بسته رسم میشه پس برید سمت دولای بسته

از گوشه ی دولای بسته ۹ سانت پایین میاییم ۱۰ سانت به سمت چپ

هلال یقه رسم میشه

(میتونید یقه رو به صورت یقه هفت طراحی کنید )

مراحل بعدی را مانند پشت لباس انجام بدین یعنی اگه ۵۰ سانت قد آستین

روگرفتین اینجا هم ۵۰ سانت بگیرین

حالا برای شیب سرشانه بعد از قد آستین (۵۰ سانتیمتر) ۱۶ سانتیمتر

 پایین می آییم

بعد از آن ۱۶ سانت ۱۴ سانت دیگه پایین می آییم (با توجه به قد آستین

 که گرفتین توجه کنید

خط را مستقیم به سمت چپ ادامه بدین

از گوشه ی خط یقه در سرشانه ۶۲ سانتی متر برای قد لباس

پایین بیاید (قد لباس هم متغییر هستش با توجه به مقدار پارچه) 

وقتی قد مشخص شد ۲۶ سانتی متر از سمت دولای باز به سمت

 راست بیایید

(این قسمت رو کنترل کنید که دور باسنتون کم نیاد و تنگ نشه )

حالا این خط و به بالا امتداد بدید تا به خط آستین برسه

روی زاویه ی ۹۰ درجه حلقه استین ۵ سانتی متر  نیمساز رسم کرده

 و هلال زیر حلقه رو رسم میکنیم

حالا الگو را با اضافه درز ۱ سانتیمتر برش بزنید

خط وسط پشت رو بدوزید

و اطو بزنید

سر شانه ها و پهلو ها رو هم به همین صورت چرخ کنید

برای بهتر ایستادن هلال زیر حلقه درز ها رو کم کنید و روی هلال را چرت بزنید

 قد لباس با اندازه هایی که داده ام تا روی باسن کوچک هستش

میتونی قد را بنا به سلیقه بلند تر کنید

آستین رگلان به روش متریک و گرلاوین

 

آپلود عکس

 

 

از الگوی بالا تنه مورد نظر و استین ساده استفاده کنید

۱ سانتیمتر خط شانه جلو را کم کرده و ۱ سانتیمتر به خط شانه پشت

 اضافه کنید

نقاط ۱و ۲ را ۳ سانتیمتر داخل حلقه ی یقه از شانه های جدید مشخص

کنید

نقطه ی موازنه ی بالا تنه  جلو را ۳ سانتیمتر بالا ببرید

نقاط ۳ و ۴ را روی موازنه ی بالا تنه پشت و جلو علامت بزنید

نقاط ۱ و ۳ را با خطی منحنی به هم وصل کنید

نقاط ۲ و ۴ را با خطی منحنی به هم وصل کنید

الگو را از خط ۱-۳ و ۲-۴  قیچی کنید

آپلود عکس

 

خط وسط آستین را ۱ سانتیمتر به سمت جلو آستین رسم کنید

نقطه ی موازنه ی جلوی استین را ۳ سانتیمتر بالا ببرید

تکه های  بالا تنه را در کنار منحنی  آستین قرار دهید   بطوریکه در

 نقاط موازنه ومنحنی بالای آستین با هم مماس باشند 

از منحنی بالا ی آستین ۲ سانتیمتر روی خط وسط پایین امده و نقطه ی

۵ را مشخص کنید

خط منحنی از نقطه ی ۵ تا خط سر شانه جلو و پشت را رسم کنید

 آستین را از خط وسط قیچی کنید 

۱ سانتیمتر به خط وسط در قسمت جلو و پشت آستین اوزمان دهید که

 در نقطه ی ۵به صفر برسد

*نکته: اگر بخواهیم آستین از وسط درز نداشته باشد میتوان بعد از

اوزمان دادن دوباره آستین را به هم وصل کنیم و فقط قسمت سرشانه

درز میخورد.

آپلود عکس

 

آستین رگلان به روش گرلاوین

 

ابتدا الگوی بالا تنه پشت و جلو را اماده میکنیم

در الگوی جلو ی بالا تنه پنس سرشانه را بسته و از نقطه ی (الف)  به

اندازه ی ۲/۱ هلال یقه را جدا کرده  نقطه ی (س) را میگذاریم .

از نقطه ی (ب) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه ی آستین پایین امده و نقطه ی

(د) به دست می آید.

نقاط (س) و (د) را به صورت هلال به یکدیگر وصل میکنیم

رگلان قسمت جلو به دست می آید

در قسمت پشت بالا تنه از نقطه ی (ز) به اندازه ی ۳/۱ هلال یقه جدا کرده

 و نقطه ی (ش) و  از نقطه ی (ر) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه آستین

جدا کرده نقطه ی (ت) به دست می آید نقاط (ت) و (ش) را هلالی به هم

 وصل میکنیم

رگلان قسمت پشت به دست می آید

الگو های قسمت پشت و جلو را شماره گذاری کنید (۱-۲)  و (۳-۴ )

 آپلود عکس

 

خطوط (د - س) را از بالا تنه جلو و (ت-ش) را از بال تنه پشت جدا کنید

از الگوی اولیه آستین  استفاده کنید

از خط وسط آستین ۳ - ۵ سانتیمتر پایین رفته و نقطه ی (م) را میگذاریم

خط وسط آستین را به اندازه ی سرشانه بالا میرویم

 از نقطه ی (ص) در حلقه ی جلوی آستین به اندازه ی فاصله ی (ج - د)

 بالا رفته و نقطه ی (ف)را میگذاریم

سپس قطعه ی ۱ بالا تنه را طوری از خط (ب -د) روی آستین قرار میدهیم

که نقطه ی (د) روی نقطه ی (ف) قرار گیرد و بقیه آن روی حلقه ی بالای

 قسمت جلوی استین مماس شود

از نقطه ی (ض) به اندازه ی فاصله ی (چ - ت) جدا کرده نقطه ی (ق)

 را میگذاریم

قطعه ی شماره ۳ از بالا تنه پشت را طوری از خط (ت - ر) روی حلقه

 بالا تنه ی قسمت پشت آستین قرار میدهیم  که نقطه ی (ت) روی

 نقطه ی (ق) و بقیه ان مماس باشد

بین خطوط سر شانه و نقطه ی (م) تشکیل یک پنس میدهد

خطوط (الف - م) و (ز - م) با هم مساوی میباشند

به نقاط (ص -ض )  ۱ سانتیمتر اضافه و به خط لبه ی مچ اضافه میکنیم

فاصله ی هلال  (س - ف - ص ) و (ش - ق - ض ) ۱ انتیمتر از خطوط  

 (س - د -ج ) و (ش - ت - چ) بیشتر میباشد . در موقع دوخت استین

کمی خورد داده میشود

 

*نکته : رسم آستین رگلان روی بالا تنه بستگی به طرح مورد نظر دارد

معمولا نقاط (د) و (ت) مجاور خط کارور قرار میگیرد. 

آپلود عکس

 

سنجاق سرنگینی

 

مواد لازم :

دستگاه چسب حرارتی

چسب حرارتی

چسب نواری پهن

پنس (اگه نداشتین اشکالی نداره )

نگین کله قندی در هر سایز و رنگی که به لباستون بیاد

ترجیحا شماره ۱۴

 

h3478_1.jpg

برای شروع کار طرح مورد نظرتون رو روی چسب با ماژیک میکشین

من از طرح ساده استفاده کردم برای همین طرحش رو نکشیدم

طرح میتونه هر چیزی باشه

چسبی که طرح رو روش کشیدین روی میز طوری میچسبونیم که سمت

 چسبناکش  به روی ما باشه

 

بعد با پنس اگه نداشتین با دست (البته با پنس راحت تره ) نگین ها رو

میچینیم روی طرح

همه ی طرح رو با نگین پر میکنیم

o874_2.jpg

بعد با چسب داغ روی تمام نگین ها رو چسب میزنیم

خوب چسب بزنید که بعد نگین ها جدا نشه

8631_3.jpg

بعد از سرد شدن چسب اروم از روی چسب جداشون میکنیم

f691_11.jpg

من این طرح رو تبدیلش کردم به سنجاق سر

p3673_5.jpg

سنجاق رو به پشت کار میچسبونیم و برای محکم شدن کار پشتش ربان

میچسبونیم

h28_4.jpg

اینم یه طرح دیگه

l4896_6.jpg

 

a914_7.jpg

 

b431_8.jpg

 

f2895_9.jpg

q1233_10.jpg

 

Sewing آموزش خیاطی ( آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار و دامن های ترک  )

دامن انواع گشاد

دامن ترک (۴ ترک، ۶ ترک، ۸ ترک) دامن کلوش (کلوش ، نیم کلوش، چهارکلوش) و دور پیلی، دامن ترک یعنی تکه، خود ما در الگو ۳ تکه است اگر چهار تکه یا بالاتر شده می شود ترک برای هر نوع ترک دور کمر و باسن را تقسیم می کنیم بر ترکهایی که می خواهیم.
یک ترک از چهار ترک – کمر و باسن را تقسیم بر چهار کرده چون کاغذ را دولا می کنیم نصف آنرا اندازه می زنیم قد دامن نرما ۷۰ سانت می باشد که پهنای آن هم سه برابر کمر حساب می شود. یک سانت به کمر دامن اضافه می کنیم و این یک سانت اضافه را مستقیم وصل می کنیم به باسن بزرگ، سپس یک سانت اضافه را تا محل باسن کوچک با منحنی به طرف بیرون خط کش می گیریم. باسن را توخالی وصل می کنیم به پایین دامن طوری که وسط این خط با خط مستقیم ۵/۱ سانت فاصله داشته باشد (چون دامن لول بایستد) از بغل پایین ۵/۲ سانت بالا می آییم و منحنی به ۵ سانت مانده به وسط ترک ختم می کنیم برای اصلاح الگو منحنی جلوی ترک را در قسمت کمر نیم سانت خالی می کنیم، از این الگو چهار عدد می بریم.
یک ترک از شش ترک – کمر و باسن را تقسیم بر شش کرده چون کاغذ را دو لا می کنیم نصف آنرا اندازه می زنیم قد دامن ۷۰ سانت می باشد . که پهنای آن سه برابر کمر می باشد. کمر را ۵/۷ میلی متر اضافه می کنیم و مستقیم به باسن بزرگ وصل می کنیم سپس با منحنی توپر ۵/۷ میلی متر اضافه را تا باسن کوچک می گیریم خط منحنی درز پایین با خط مستقیم فرضی یک سانت فاصله و بغل پایین ۸۰/۱ بالا آمده و با منحنی توپر به ۵/۳ سانت مانده به پایین ترک وصل می گردد ۵/۳ میلی متر هم در کمر از وسط تا درز بغل خالی می شود( که باعث لول شدن دامن می شود) یک ترک از هشت ترک ، کمر و باسن را تقسیم برهشت کرده و چون کاغذ را دولا می کنیم نصف آن را اندازه می زنیم قد دامن ۷۰ سانت و عرض آن هم سه برابر کمر می باشد. نیم سانت به کمر اضافه نموده و آن را مستقیم به باسن بزرگ و سپس نیم سانت اضافه را با منحنی توپر تا باسن کوچک می گیریم اختلاف وسط خط منحنی با خط مستقیم فرضی پهلو نیم سانت و بالا آمدن بغل دامن ۲۵/۱ سانت و وصل آن با منحنی توپر به ۲ سانت مانده به وسط ترک در پایین می باشد. از وسط کمر هم ۵/۲ میلی متر خالی می کنیم

Sewing 1 آموزش خیاطی ( آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار و دامن های ترک  )

Sewing 2 آموزش خیاطی ( آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار و دامن های ترک  )

( شرح جدول اختلاف اندازه های ترکهای مختلف )

مقداری که از بغل به کمر اضافه می شود فاصله خط منحنی پهلو و خط راست فرضی بالا آمدن درز پهلو در پایین وصل بغل پایین به مانده به وسط خالی کردن وسط جلوی کمر

۱٫ مقداری که از بغل به کمر اضافه می شود
۲٫ فاصله خط منحنی پهلو و خط راست فرضی
۳٫ بالاآمدن درز پهلو در پایین
۴٫ وصل بغل پایین به مانده به وسط
۵٫ خالی کردن وسط جلوی کمر

۴ ترک ۶ ترک ۸ ترک
یک سانتیک و نیم سانت

دو نیم سانت

پنج سانت

نیم سانت

هفت و نیم میلی متریک سانت

هجده میلی متر

سه و نیم سانتی متر

سه ونیم میلی متر

پنج میلی مترنیم سانت

دوازده و نیم میلی متر

دو سانت

دو و نیم میلی متر

 حذف ساسون دامن که الگوی آن به تنهایی یک مدل دامن و از آن می توان به عنوان الگوی آستر دامن ترک و کلوش استفاده کرد. به اضافه طریقه فون و راسته کردن آن، و تبدیل راسته به مدل ماهی و توضیح برش آن و آموزش برش دامن های مدل دار شامل تنگ پایین کلوش بصورت برش ساده و مدل دار – چند طبقه چین دار – اسکاتلندی و دامن دراپه را در این جلسه آموزش می دهیم.

Sewing 3 آموزش خیاطی ( آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار و دامن های ترک  )

برای حذف ساسون خط وسط آنرا تا پایین ادامه می دهیم و از پایین تا سه سانت مانده به ساسون قیچی می کنیم، ساسون را می بندیم با قد دامن ۷۰ پایین دامن ۸ تا ۹ سانت باز شود.برای آستر دامن فون یا کلوش از این الگو استفاده می شود. برای دامن فون بدون ساسون ۴ سانت از وسط جلو کم می کنیم. و آنرا تا محل بریدگی خط کشیده و می بریم. برای چرم، جیر، مخمل و دوشس که ساسن نمی توان داد از این الگو استفاده می شود.

Sewing 4 آموزش خیاطی ( آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار و دامن های ترک  )

Sewing 5 آموزش خیاطی ( آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار و دامن های ترک  )

 

امیدوارم خوشتون اومده باشه 04.gif


مطالب مشابه :


آموزش خياطی - دامن نيم کلوش

در این شماره، قصد داریم دامن نیم کلوش را آموزش دهیم. این مدل دامن بسیار زیبا است و برای همه ی اندام ها مناسب است. بهتر است پارچه ی این دامن نرم و لطیف باشد. قد دامن نیم
الگوی انوع دامن کلوش

4 ژوئن 2013 ... (اين مدل اريب بريده مي شود). دامن كلوش گاهي اوقات پليسه مي شود كه به آن شيلز مي گويند (نام فرانسوي) براي پليسه بالاي دامن را نمي بريم.
طرز دوخت دامن کلوش

13 مه 2009 ... همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - طرز دوخت دامن کلوش - طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان.
دامن هشت ترك

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - دامن هشت ترك - طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان.
طرح درس سالانه الگو ساز و برش

ترسیم الگوی دامن تمام کلوش روی اساس اولیه دامن کلوش با پیلی یا چین دامن خمره ای ... پنس سینه به زیر سینه و تبدیل آن برش مدلسازی انتقال پنس جهت ساخت مدل کلوش.
دامن فون 10 اوزمان

18 ژانويه 2009 ... همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - دامن فون 10 اوزمان - طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان.
آموزش گام به گام خیاطی

28 نوامبر 2012 ... Sewing آموزش خیاطی ( آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار و ... دامن ترک ( ۴ ترک، ۶ ترک، ۸ ترک) دامن کلوش (کلوش ، نیم کلوش، چهارکلوش)
124- فون کردن مانتو

اول: وقتی فقط میخوایم به مقدار کمی پایین دامن مانتو رو فون کنیم ... اما نهایتا بسته به سایز و سلیقه و مدل خودتون میتونید این مقدار رو قبل از برش محاسبه کنید روی
برچسب :