قربانی کردن

قربانی رسمی است که در اغلب ملت‌ها و در ادوار گوناگون تاریخ وجود داشته‌است. قربانی کردن در بین ایرانیاننیز در مناسبت‌های مختلف مذهبی یا غیر مذهبی صورت می‌گیرد.آداب مذهبی قربانی کردن ایرانیان در عید قربان و سفر حج با قربانی کردن دیگر مسلمانان تفاوتی ندارد. در این رسم معمولاً گوسفند و گاهی مرغ، گاو یا حیوان دیگری ذبح می‌شود. رسم خاص ایرانیان قربانی کردن در مراسم خانوادگی و اجتماعی دیگر است. به گونه‌ای که در مراسم عروسی، بازگشت مسافر از سفر، بیماری، خرید خانه یا اتومبیل و برای سلامت فرزندان قربانی صورت می‌گیرد. گوشت حیوان ذبح شده معمولاً بین همسایگان و دوستان تقسیم می‌شود. عده‌ای از ایرانیان برای کمک به فقرا، محرومین و نیازمندان هم قربانی می‌کنند. در ادبیات ایران از لفظ قربانی زیاد استفاده شده‌است.


مطالب مشابه :


مراحل مختلف ذبح گوسفند

از مراسم قرباني کردن گوسفند بدم گفتم ذبح گوسفند، ياد يه خبر جالب افتادم که يک




رمز و رازهای "ذبح" در مقایسه مذاهب و ادیان

ذابح باید یهودی عاقل و بالغ و از نظر دینی آموزش گوسفند یا کردن دام قبل از ذبح




روش نــذر کردن و نظرات مراجع

اگر حاجت من برآورده شد، اين گوسفند را براي پيامبر (ص) ذبح كنم». روش نذر کردن.




کیست هیداتیک

در دامهاي ذبح شده، در گوسفند حدود 10-5 درصد آموزش بهداشت شروع کردن سخت نیست و




قربانی کردن

قربانی کردن در این رسم معمولاً گوسفند و گاهی مرغ، گاو یا حیوان دیگری ذبح می‌شود.




برنامه ی سالانه فعالیت هاوابتکارات پرورشی

از ذبح کردن گوسفند تشکیل جلسه آموزش خانواده و دعوت از اساتید جهت آموزش




عيد قربان،روز بندگي و بخشودگي مبارك باد.

كارشناسي آموزش ذبح گاو و گوسفند و یا نحر شتر و در منا و قربانی کردن گوسفند و




برچسب :