ذکر نام خدا یا سرصفحه

در اول اطلاعیه‌های فوت، معمولاً ذکری از خداوند می‌شود، مانند عبارات ذیل:

لدوا للموت و ابنوا للخراب (بزایید برای مردن و بسازید برای خراب کردن)
بار خدایا تو مهربانی که کریمانه می بخشی و حکیمانه می ستانی
قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین
به نام خالق مهربانی که زنده می‌کند و می‌میراند
از خداوند شروع و به خداوند ختم می شود
و نترسیم از مرگ، مرگ پایان کبوتر نیست
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک
ما همه جلوه حقیم و به او باز می گردیم
همه از اوییم و به سوی او باز می‌گردیم
قرب حق از جنس هستی رستن است
رفت از بر من آن که مرا مونس جان بود
کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون
به نام او که همیشه جاوید است
آن که نمردست و نمیرد خداست
ما عندکم ینفد و ما عند الله باق
هر چه محبوب پسندد زیباست
که یکی هست و نیست جز او
بازگشت همه به سوی اوست
بقاء مختص ذات اقدس اوست
به نام آفریدگار مرگ و زندگی
بقاء مختص ذات یگانه اوست

جاودانگی فقط از آن اوست
به نام هستی بخش لایزال
تنها اوست که پایدار است
ببه نام یگانه نگارنده عشق
ما ز بالاییم و بالا می‌رویم
به نام یکتا لایق ستایش
همه فانی‌اند و او باقی
بقا مختص ذات اوست
انا لله و انا الیه راجعون
هوالحی الذی لایموت
به نام دانای راز دلها
به نام او که از اوییم
باقی و برقرار اوست
به نام دلدار دلآرام
به نام ایزد یکتا
او باقی است
اوست پایدار
هوالمحبوب
هوالرحمن
هوالفتاح
هوالباقی
هوالقهار
هوالحی
یا حق

غیر ذکر خدا

دست اجل گلی دیگر چید
رفتی تو و رفت زندگانی، افسوس


مطالب مشابه :


نمونه اطلاعیه سالگرد

وفاتیه - نمونه اطلاعیه سالگرد - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر
اظهار همدردی فوت جوان

وفاتیه - اظهار همدردی فوت جوان - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر
ذکر نام خدا یا سرصفحه

وفاتیه - ذکر نام خدا یا سرصفحه - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر
نمونه اطلاعیه چهلم1

وفاتیه - نمونه اطلاعیه چهلم1 - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر
اطلاعیه آموزش و پرورش در خصوص فوت یک معلم

اخبار بروز آموزش وپرورش - اطلاعیه آموزش و پرورش در خصوص فوت یک معلم - ♥با سلام ورود شما را به
اطلاعیه

زواره نيوز - اطلاعیه - زواره شهری تاریخی درحاشیه کویرمرکزی که در 130 كيلومتري
نمونه اطلاعیه چهلم یک کربلایی

وفاتیه - نمونه اطلاعیه چهلم یک کربلایی فرم اعلامیه فوت سوگ
برچسب :