شرح وظایف بهداشتیاران مدارس

الف- بهداشتیار کلاس :زیر نظر مربی بهداشت وظایف زیر رابه عهده می گیرد.

فعالیت 1 - کنترل بهداشت محیط کلاس وکنترل بهداشت فردی دانش آموزان

فعالیت 2 - کمک به مربی بهداشت جهت بیماریابی

فعالیت 3 - گزارش علل ومدت غیبت دانش آموزان

فعالیت 4 - کمک به مربی بهداشت در انجام کمک های اولیه در هنگام بروز حوادث

فعالیت 5 –آموزش بهداشت به دانش آموزان

فعالیت 6 – آموزش عملی روش مسواک زدن برای هر 5 پایه تحصیلی وروش نخ زدن برای پایه چهارم وپنجم ابتدایی

فعالیت 7 – بررسی وتحقیق در خصوص بهداشت فردی دانش آموزان کلاس بادرگیر کردن سایر دانش آموزان

فعالیت 8 – تهیه وسایل کمک آموزشی درقالب روزنامه دیواری ، برشور ، پمفلت ، جزوه ، مقاله ونقاشی درمورد بهداشت فردی باکمک سایر دانش آموزان کلاس

ب بهداشتیار محیط : زیر نظر مربی بهداشت وظایف زیر را برعهده می گیرد.

فعالیت 1 – نظارت بر پاکیزگی عمومی کلاس ها ، راهروها ، سالن ، نمازخانه ، کتابخانه ، آبخوری وحیاط مدرسه

- جمع آوری ودفع صحیح زباله

- نگهداری فضای سبز وگل وگیاه

- درطول هفته هرروز 2 نفر به ترتیبی که سرگروه مشخص می کند مسئولیت نظارت بربهداشت محیط مدرسه را به عهده دارد.

تذکر : لازم است سرگروه افراد گروه را درپایان هر هفته به صورت چرخشی جابجا نماید.

فعالیت 2- تحقیق وبررسی پیرامون بهداشت محیط مدرسه ومحل سکونت خود به منظور یافتن مشکلات موجود وارایه راه حل برای رفع آن به مربی بهداشت

فعالیت 3 – کاشت نهال باهمکاری مربی بهداشت درفضای آموزشگاه به ویژه درمناسبت های مختلف ( روز درختکاری هفته فضای سبز روز هوای پاک

فعالیت 4- تهیه وسایل کمک آموزشی درقالب روزنامه دیواری ، برشور، پمفلت وجزوه در خصوص بهداشت محیط

فعالیت 5 – تهیه مقاله درزمینه چگونگی انتقال بیماری ها از طریق مصرف آب آلوده استنشاق هوای آلوده وتماس با خاک آلوده

فعالیت 6- بررسی وضعیت سرویس های بهداشتی وفهرست نمودن مشکلات موجود وارایه گزارش آن به دانش آموزان ومسئولان در فرصت های مناسب

ج بهداشتیار مواد غذایی : زیر نظر مربی بهداشت وظایف زیر رابه عهده می گیرد.

فعالیت 1- کنترل ونظارت وبرنحوه تهیه ، توزیع وفروش مواد غذایی درمدرسه

فعالیت 2- معرفی فروشندگان دوره گرد ومغازه های اطراف مدرسه که مواد غذایی غیربهداشتی ارایه می دهند .

فعالیت 3- کمک به مربی بهداشت درانجام معاینات مقدماتی اندازه گیری قد ووزن دانش آموزان

فعالیت 4- آموزش به دانش آموزان درزمینه های

- روش ضدعونی کردن سبزی ومیوه به طور عملی

- مضرات مصرف مواد غذایی غیربهداشتی درمدرسه وخانه

- روش شناختن مواد غذایی سالم از فاسد به عنوان مثال : شناسایی قوطی ها وبسته های مواد غذایی باتوجه به تاریخ تولید ، انقضا ، پروانه ساخت ووضعیت ظاهری آن ها به صورت عملی

- شناسایی تخم مرغ ، گوشت وماهی سالم از ناسالم به طور عملی

فعالیت 6- بررسی وتحقیق درمورد روش های شناسایی دانش آموزان مشکوک به کمبودهای تغذیه ای وگواتر وگزارش به مربی بهداشت (کم خونی و گواتر)

د- آموزشیار بهداشت : زیر نظر نظر مربی بهداشت وظایف زیر رابه عهده می گیرد .

فعالیت 1- جلب همکاری دانش آموزان درانجام فعالیت های هنری وبهداشتی درایام ومناسبت های خاص

فعالیت 2- تهیه وسایل کمک آموزشی درقالب نقاشی ، روزنامه دیواری ، پوستر ، تراکت ، اجرای نمایش ، تئاتر ، سرود

فعالیت 3- کمک به مربی بهداشت دربرپایی نمایشگاه وبرگزاری مسابقات علمی – بهداشتی

فعالیت 4- قرائت پیام های بهداشتی درمراسم صبحگاهی

تذکر : سرگروه برای انجام فعالیت های مذکور باهماهنگی مربی بهداشت به تناسب توانایی وعلاقه دانش آموزان کارها رابین اعضا تقسیم می نماید.

و- بهداشتیار خانه وجامعه : زیر نظر مربی بهداشت وظایف زیر رابرعهده می گیرد.

فعالیت 1- انتقال پیام ها از مدرسه به خانه پیام هایی را در زمینه بهداشت محیط ، بهداشت مواد غذایی ، بهداشت فردی و... به خانواده ودوستان وآشنایان منتقل می کند.

فعالیت 2- شناسایی محل های پر خطر درخانه ومحیط اطراف

- شناسایی محل هایی که خطر افتادن وپرت شدن درآن ها وجود دارد. مانند راه پله ، بالکن منزل ، پل عابر پیاده و...ارایه توصیه های لازم درمورد آن

فعالیت 3- بررسی کارت واکسیناسیون خواهر یا برادر کوچکتراز خود.

فعالیت 4- انجام کمک های اولیه درهنگام بروز حادثه

فعالیت 5- کمک به والدین خود درپاکسازی وزیباسازی محیط خانه واطراف آن

- کمک به جداسازی زباله ها از یکدیگر

- ایجاد فضای سبز درباغچه خانه وبیرون از خانه

- کاشت سبزیجات درباغچه

- پرهیز از ریختن آشغال وزباله درمحیط زندگی

فعالیت 6- انجام تحقیقات درمورد موضوعات مرتبط با بهداشت وسلامت خود وجامعه

ز- بهداشتیار تربیت بدنی : زیر نظر مربی بهداشت وظایف زیر رابه عهده می گیرد.

فعالیت 1- آموزش موارد زیر به دانش آموزان

- رعایت نکات بهداشتی درزمان پرداختن به فعالیت های جسمی وورزشی وبعداز آن

- رعایت نکات ایمنی به منظور پیشگیری از آسیب های احتمالی ناشی از فعالیت های جسمی ودراستفاده از وسایل ورزشی

- استفاده از لباس ، کفش وجوراب مناسب درهنگام فعالیت های ورزش

- اثرات فعالیت های ورزشی وجسمانی درزندگی روز مره به منظور پیشگیری از بیماری ها

فعالیت 2- انجام حرکات ورزشی بادانش آموزان ، معلم ورزش درمراسم صبحگاهی

فعالیت 3- کمک به مربی بهداشت ومعلم ورزش درانجام مسابقات ورزشی درمدرسه

فعالیت 4- تشویق دانش آموزان وانجام ورزش به عنوان یک عادت

فعالیت 5- انجام تحقیق وتهیه مقاله درمورد انواع ورزش ها وفواید ورزش کردن

تذکر : هرسرگروه لازم است درپایان هر هفته گزارشی از فعالتی های انجام شده توسط افراد گروه را به مربی بهداشت ارایه دهد.

تعريف سلامتي:حالتی را گویند که فرد از نظر جسمی ، روانی و اجتماعی توانایی و قدرت انجام کار و فعالیت را داشته باشد و برای خود و دیگران مفید باشد .

تعریف بهداشت: بطور کلی هدف از بهداشت ، داشتن جامعه ای سالم و سلامتی افراد جامه می باشد بدین معنی که هر فرد دارای جسمی سالم و روحیه خوشحال و راضی و توانایی روبرو شدن با مشکلات را داشته باشد .

سلامتی دارای 3 اصل زیر می باشد .

1- تغذیه سالم و مناسب

2رعایت بهداشت در تمام زمینه ها
3- ورزش کردن مرتب
شیر و فرآورده های آن
شیر با ارزش ترین ماده غذایی است که تقریباً تمام مواد لازم مانند مواد قندی- چربی – پروتئین و انواع ویتامین های مختلف جهت رشد و ادامه زندگی را دارا می باشد.

مصرف روزانه حداقل 4

لیوان ما را از بسیاری از بیماریها دور می کند.

شیر خوب و سالم باید دارای طعمی مطبوع ، خوشمزه و کمی شیرین بوده و رنگ آن سفید مایل به زرد باشد.

فراورده های شیر مانند پنیر – خامه – ماست – کره – دوغ نیز دارای خواص شیر می باشند.

هدف از اندازه گیری قد و وزن

اندازه گیری قد- وزن برای ارزیابی و نشان دادن وضع رشد و تغذیه فرد است. رشد و تغذیه با یکدیگر رابطه مستقیم دارد. الگوی رشد و تکامل در همه یکسان نیست. بنابر این سنجش قد و وزن مشخص کننده و ضعیت رشد هر فرد است. با بررسی رشد و تکامل به وسیله تعیین قد و وزن در سنین مختلف مخصوصاً از زمان کودکی و دبستان پی به مواردی از اختلالات رشد برده می شود که اگر سریعاً در مان شود از بسیاری نارسایی های و بیماری ها جلوگیری خواهد شد.

بهداشت فردی

یکی از بزرگترین نعمتهای خداوندی داشتن جسم و روان سالم است که تنها با رعایت کردن اصول و موازین بهداشتی امکان پذیر است. بر همه لازم است که در زمان کودکی به پاکی و تمیزی عادت کنند تا این عادت به صورت یک رفتار ذاتی در آید. بهداشت شامل پاکیزگی تمام قسمتهای بدن – لباس – مسکن و محیط – اجتماع – وسایل شخصی – وسایل استراحت و غذا و روان و غیره می باشد.

در نتیجه میتوان گفت به کارهایی که یک فرد برای حفظ سلامتی خود انجام می دهد بهداشت فردی میگویند.

بهداشت فردی به سه گروه تقسیم می شوند.

1. تلقیح واکسن جهت پیشگیری از بیماریها

2. پرهیز از قرار گرفتن در معرض بیماریها

3. مواظبت کامل از اعضای بدن ، مثل دهان و دهان – گوش و چشم – پوست و مو – دست و پا

منظور از پاکیزگی تنها آراستگی و زیبایی ظاهر نیست بلکه منظور عمده و اصلی از آن حفظ سلامت بدن است.

بهداشت عمومی

یعنی هر یک از افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند از یک سلسله ( سری) دستورها و عادت های بهداشتی پیروی کنند و باین وسیله خود را از مبتلاششدن به بیماری حفظ کنند .

1-رعایت نظافت فردی 2- استفاده از رژ یم غذایی مناسب 3- ورزش روزانه

4-استراحت بموقع 5- پرهیز از پر خوری 6- پرهیز از خوردن میوه و سبزی نشسته می تواند سلامتی همه افراد را حفظ کند.

امروزه در دنیا به این نکته توجه کرده اند که سلامتی و جلو گیری از بیمار شدن راحتر و ساده تر و ارزانتر از در مان بیماری است

آنچه فردا درمان می شود امروز قابل پیشگیری می باشد

سالم زیستن و سالم ماندن نتیجه عادت خوب بهداشتی است.


مطالب مشابه :


نحوه تهبه پمفلت و پوستر

رویش - نحوه تهبه پمفلت و پوستر - باور های بهداشتی - رویش
تحقیق درباره ورزش تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

اگر چه علوم ورزشی و نقش اساسی آن در بین تمامی ملل هنوز به مراحل کمال نرسیده ولی بدین نتیجه
بیماران تعویض کامل مفصل زانو، می توانند به فعالیت های ورزشی بپردازند

دانشجویان پرستاری ساری - بیماران تعویض کامل مفصل زانو، می توانند به فعالیت های ورزشی
شرح وظایف بهداشتیاران مدارس

فعالیت 4- تهیه وسایل کمک آموزشی درقالب روزنامه دیواری ، برشور، پمفلت ورزشی وجسمانی
پرستاری از بیمار دیالیزی

جلسات ورزشی بهتر است در روزهایی که دیالیز انجام نمی شود صورت گیرد.
سلولیت

هرگونه فعالیت ورزشی را با مشورت پزشکتان انجام دهید و طی یک دوره زمانی بر شدت و مدت ورزش خود
پمفلت روز جهانی غذا

تغذیه برتر-آموزش و ترویج تغذیه سالم - پمفلت روز جهانی غذا - تغذیه برتر وبلاگ تخصصی کارشناسان
گزارش روز جهانی غذا

درمان کم خونی جهت دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه سماء و توزیع پمفلت های ورزشی
پاسخ به سوالات شما درباره عادت ماهیانه

سایت زنان و مامایی بابل - پاسخ به سوالات شما درباره عادت ماهیانه - بزرگترین مرجع آموزش و
برچسب :