1 تا 50

1.      حسابرسی چیست؟
عبارت است از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر موسسه یا یک واحد تجاری جهت تهیه گزارش که در آن حسابرس عقیده خود را درباره روش حسابداری جهت صورتهای مالی یک واحد تجاری اجرا می گردد بیان می کند، حسابرسی یکی از راههای بازرسی مالی است.
2.      هدف حسابرسی چیست؟
مهمترین هدف حسابرسی کشف اشتباهات و جلوگیری از تکرار اشتباهات که البته کشف اشتباهات نباید یک هدف اصلی باشد همچنین حسابرسی می تواند جلوگیری از تقلب و رشوه و غیره باشد.
3.       تفاوت حسابرسی و حسابداری چیست؟
- اصولا موضوع حسابداری تهیه و تنظیم سند و ثبت در دفاتر مربوطه و بالاخره تهیه صورتهای مالی است در حالیکه در موضوع حسابرسی کنترل اسناد می باشد.
- معمولا حسابدار معاملات و رویدادهای مالی را به طور روزانه در دفاتر ثبت می کند. حسابرس به صورت مقطع زمانی سه، شش، نه ماه و ... حسابها را مورد رسیدگی قرار می دهد.
- متداول است که حسابرس نسبت به حسابها و صورتهای مالی که رسیدگی می کند گزارش تهیه کند ولی حسابدار به طور معمول گزارش را ضمیمه اسناد می کند.
4.       ویژگیهای حسابرس چیست؟
- عدم استحکاک منابع شخصی و نداشتن منافع شخصی
- نداشتن معاملات مالی با مسئولین مربوطه
- نداشتن روابط معاملات مالی با مدیران موسسه
- عدم تمکین نسبت به هرگونه فشار یا محدودیت دراز مدت از ناحیه ارجاع کننده کار با صاحب کار و یا کارفرما
- دخالت ندادن عقاید و سلایق و نظرات شخصی در وظیفه حرفه ای و خودداری از اظهار نظر در مواردی که مستنداً قابل ثبت باشد.
5.       چرا ممکن است حسابرسان در مقابل دو طبقه از اشخاص جامعه مسئول باشند؟
- مسئولیت در مقابل کارفرما (صاحب کار)
معمولاً کسی که رسیدگی به دفاتر اسناد و صورتهای مالی واحدهای اقتصادی را به حسابرسان ارجاع می دهد و با وی قرارداد امضاء می نماید را صاحب کار یا کارفرما می گویند که اصولاً کارفرما از گزارش حسابرس برای ارائه در مجمع عمومی شرکت یا موسسه به منظور رفع شبهات استفاده می کند.
- مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث
معمولاً اشخاص ثالث اشخاص یا موسساتی هستند که نسبت به صورتهای مالی رسیدگی شده به وسیله حسابرس مستقل در خصوص گزارش حسابرس تصمیم گیری می کنند و یا سرمایه گذاری می کنند.
6.        شرایط حسابدار رسمی چیست؟
- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی
- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای غیرسهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
7.       مراحل حسابرسی چیست؟
- بررسی سیستم کنترل داخلی
- تنظیم فرم مربوطه توسط مدیر یا کارفرمای شرکت به نحوی که سیستم کنترل داخلی توضیح داده شده باشد
- ارزیابی کاریابی سیستم کنترل داخلی در جلوگیری از اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی
- آزمون های لازم به منظور وصول اطمینان از اجرای روشهای کنترل داخلی
- تکمیل رسیدگی با اجرای برنامه رسیدگی به منظور اثبات مانده حسابها
- تهیه گزارش حسابرسی همراه با گزارش حسابرس
8.       اهداف اصلی کنترل داخلی چیست؟
- حفاظت اموال
- قابل اعتماد بودن اطلاعات و گزارشات مالی
- بالا بودن سطح کارآیی شرکت
- برقراری ارتباطات و ترویج سیاستهای مدیریت به سطوح پایین تر کارکنان
- اطمینان مدیران از اینکه معاملات واحد اقتصادی به طور صحیح در دفاتر و سوابق مربوطه منعکس می گردد.
9.      کنترل های داخلی مطلوب در مورد پرداخت از طریق صندوق چیست؟
- روش نگهداری صندوق دستی که به صورت تنخواه گردان می باشد.
- پرداخت فقط در مقابل اسناد هزینه با دستور پرداخت معتبر و مناسب انجام می شود.
- کلیه اسناد قبل از پرداخت باید به امضاء مسئول شرکت برسد.
- حداکثر هر فقره پرداخت شود همچنین هر سند پس از پرداخت و دریافت می بایست  به مهر و امضای صندوق دار برسد.
10.   خلاصه قواعد نمونه گیری شامل چه نکاتی می شود؟
- حسابرس می تواند با انتخاب معاملاتی با مبالغ بسیار بالا به عنوان نمونه در مدت نسبتاً کوتاهی مبلغ قابل توجهی از اقلام مندرج در صورتحسابها رسیدگی کند.
- در مواردی که صورتحسابها به طور آزمایشی رسیدگی شده باشد کشف یا شناسایی تخلفاتی که به ندرت یا کمتر استفاده شده کشف نمی­شود ولی تخلفاتی که مرتب تکرار شده است کشف می شود.
- اتخاذ تصمیم بر اساس نمونه ها تا حدی خطرناک است زیرا اگر نمونه ای انتخاب نماینده صحیحی از جامعه آماری نباشد یا افراد جامعه ای که نمونه ها از آن انتخاب شده است کاملاً مشابه نباشد نتیجه حاصله اشتباه خواهد بود پس باید حتماً نمونه های انتخابی با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
- حدود رسیدگی آزمایشی و تعداد نمونه های انتخابی بستگی به چگونگی سیستم داخلی دارد هنگامی که کنترل داخلی ضعیف است حسابرس باید تعداد بیشتری نمونه انتخاب کند و در صورت وجود کنترل داخلی قوی تعداد نمونه های کمتری انتخاب کند.
- مهمترین حسن روش این نمونه گیری در حسابرسی صرفه جویی هایی است که از لحاظ هزینه در حسابرسی وجود دارد البته چنین روشی در موسسات بزرگ تنها راه عملی می باشد.
11.   فایده کاربرگ چیست؟
اصولاً کاربرگهای حسابرسی به چند طریق حسابرس را یاری می کنند.
-         تامین پشتوانه ای برای تهیه گزارش نهایی حسابرسی
-         تامین برای تسهیم کار بین کارکنان حسابرسی و هماهنگ کردن کار حسابرسان
-         کمک به سرپرستان یا مدیران یا شرکا در نظارت کار حسابرسی
-         مستند کردن رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی مربوط به اجرای عملیات
12.   طبقه بندی کاربرگهای حسابرس چگونه است؟
-         کاربرگهای عمومی
-         کاربرگهای نهایی و اصلی
-         کاربرگهای تعدیلات و اصلاحات پیشنهادی و اصلاحات طبقه بندی
-          کاربرگهای مالی (مانند تجزیه و تحلیل ها) محاسباتی و صورت مغایرت حسابها
-         کاربرگهای تعدیل کننده ( کاهش دهنده)
13.   پرونده های حسابرسی چیست؟
حسابرسان معمولاً پرونده هایی برای کاربرگهای حسابرسی هر مدیری یا مسئول شرکت یا صاحب شرکت یا کارفرما تهیه و نگهداری می کنند.
دو نوع پرونده داریم: پرونده های دائمی و پرونده های جاری
14.   صورت خلاصه موجودی های نقدی چگونه است؟
اینگونه صورت خلاصه وضعیت مثل حسابهای بانکی مانند صورت مبادلات حساب بانکها یا صندوق، تاییدیه های رسیده از بانکها یا حساب تنخواه گردان،
15.   صورت خلاصه حسابهای اسناد دریافتنی مانند تاییدیه های رسیده از بدهکاران یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
16.   خلاصه حسابهای دارایی های ثابت چگونه است؟
مانند حساب زمین، حساب ساختمان و استهلاک انباشته آن، حساب ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک انباشته آن، حساب اثاثیه اداری و استهلاک انباشته، حساب وسیله نقلیه و استهلاک انباشته، حساب لوازم آزمایشگاهی، پیش پرداخت دارایی های ثابت و حساب دارایی های در جریان ساخت
17.   سرقفلی و سایر دارایی های غیر مشهود چیست؟
اسناد پرداختنی مالیات- سود سهام پرداختنی اقساط جاری بدهی های بلند مدت – بدهی های بلند مدت رهنی و همچنین سایر بدهی های بلند مدت
18.   اطلاعاتی که حسابرس قبل از شروع به رسیدگی به حسابرسی باید کسب کند چگونه است؟
معمولا حسابرسی هایی که انجام می شود دارای هدف یا مقاصد خاصی می باشد مانند کشف تخلفات و یا کشف تقلب و سوء استفاده - فروش یا انتقال تمام یا قسمتی از مالکیت موسسه مورد رسیدگی – تهیه و تسلیم گزارش حسابرسی به ضمیمه صورتهای مالی برای ادارات دارایی( مالیاتی) یا انجام اصلاحات در سیستم حسابداری موسسه مورد رسیدگی- همچنین بررسی نحوه فعالیت کارکنان از جهت ساعت کار و میزان آشنایی قوانین
19.   اعم اطلاعاتی که در بررسی های اولیه به وسیله حسابرس جمع آوری گردد با توجه به ماهیت اطلاعات مزبور کدام است؟
اطلاعات کمی در واحد اقتصادی نظیر نام تجاری اقتصادی همچنین بررسی سوابق گذشته حسابرسان- هدف واحد اقتصادی از انجام حسابرسی بدست آوردن اطلاعات در مورد نحوه اداره سازماندهی مانند اساسنامه، تعداد سهامداران (جزئی یا کلی) و مشخص شدن تعداد اعضاء هیأت مدیره، اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی نظیر انواع محصولات بازارهای مواد اولیه، محدودیت های موجود در رابطه با تهیه مواد اولیه مورد نیاز مراحل مختلف تولید و نحوه فروش محصولات در بازار، رسیدگی سوابق مالی نظیر گزارش های حسابرسی سالهای قبل، بررسی اظهار نامه های مالیاتی و نحوه بکارگیری معافیتهای قانونی
20.   نحوه بررسی پرونده های جاری حسابرسی چگونه است؟
-         کلیه مکاتبات انجام شده با واحدهای اقتصادی و اشخاص ثالث
-         رسیدگی و اطلاعات مرتبط با دارایی های ثابت و استهلاک دارایی های نامشهود و دارایی های عمومی
-         رسیدگی اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری ها
-         رسیدگی صورتهای ریز و مدارک مرتبط با حسابها و اسناد پرداختی و پیش پرداختها همچنین بررسی حسابهای جاری شرکتهای مادر (شرکتهای بزرگ) و شرکتهای تابعه رسیدگی ها در ارتباط با اطلاعات موجودی نقدی ها و حسابهای بانکی و بررسی وضعیت مالیاتی شرکت و ذخیره مالیات بر درآمد شرکت
-         بررسی اطلاعات و رسیدگی های مرتبط با حسابها و اسناد پرداختنی
-         بررسی وضعیت حقوق صاحبان سهام و رسیدگی های مرتبط
-         مدارک و کاربرگهای مرتبط با حسابرسی که با نقاط ضعف و کنترل های داخلی در آنها ذکر شده است را بررسی نماید اصولاً حسابرسی در خصوص رسیدگی به اسناد  و مدارک و در حد وظایف محوله می بایست انجام وظیفه نماید مهم ترین اقدامات امروزه در هر حسابرسی مرحله اول جمع آوری اطلاعات و اسناد و توضیحات کافی در مورد هر قلم مورد رسیدگی و در مرحله دوم ربط و ضبط این اطلاعات و توضیحات دیگر مرتبط می باشند.
21.   نحوه بررسی پرونده های دائمی چگونه است؟
اصولاً تکمیل این پرونده ها باید هر سال با توجه به اطلاعات جدید و تغییرات داده شده تکمیل و اصلاح گردد و سپس در مدارک مربوطه در پرونده دائمی بایگانی شود
-         مشخصات تاریخچه تشکیل شرکت شامل مدارک مربوط به ثبت شرکت
-         روزنامه منتشر شده رسمی در خصوص تاسیس شرکت
-         شرح محدودیت های و تسهیلات شرکت
-         شرح و ضمیمه های اصلی فعالیت های شرکت
-         نحوه عرضه محصولات مشابه شرکت و شرکتهای تابعه
-         مدارک و اصلاحات مرتبط که معمولا یک نسخه کپی اساسنامه و یک نسخه کپی شرکتنامه موجود می باشد.
-         سوابق لیست سهامداران مانند مبلغ سهام – تعداد سهام- همچنین تغییرات سهام در طی سالهای مختلف
قرادادهای بلند مدت و اسناد مالکیت دارایی ها:
صورت خلاصه اسناد مالکیت اموال غیر منقول- قرار داد سهم شرکت در مشارکتهای شرکت – قراردادهای اعتبارات بانکی – قراردادهای عمده پیمانکاری و خرید و فروش
22.   وظایف و اختیارات چگونه است؟
-         معمولاً وظایف و اختیارات امضاء در سوابق نمودار سازمانی ذکر می شود.
-         امضاهای مجازی که در شرکتها، اسناد و یا قرارداد را بتوانند امضاء کنند نیز مشخص باید شده باشند.
-         اسامی اعضاء هیأت مدیره
-         مدیران وظایف بازرسان شرکت
-         سوابق وام طبقه بندی موجود در پرونده
23.   مهمترین روشهای حسابداری در امور حسابرسی چیست؟
-         شامل نرخهای مصوب و روشهای استهلاک
-         نحوه قیمت گذاری موجودی کالا
-         نحوه عمده در مورد محاسبه ذخیره مزایای پایان خدمت
-         نحوه عملیات محاسبه درمورد نرخهای ارزهای موجود
24.   نحوه محاسبه سیستم های مالی چگونه است؟
-         معمولاً نمودار گردش عملیات شرح سیستم را بررسی می کنند.
-         کاربرگهای مربوط به کنترل صحت ثبت سیستم را حسابرسی می نمایند
-         لیست دفاتر موجود در حسابداری به همراه سرفصل های حساب با کدهای مربوط را بررسی می نمایند.
-         دستورالعمل های روشها یا عملیات حسابداری را به منظور بدست آوردن اطلاعات دقیق بررسی می نمایند.
25.   برنامه حسابرسی (هدف حسابرس) چیست؟
عبارت است از تهیه برنامه به منظور امور حسابرسی جهت ایجاد هماهنگی در انجام حسابرسی و همچنین اطمینان از انجام کلیه عملیات حسابرسی می باشد برنامه حسابرسی می تواند در هر موردی مانند رسیدگی به بدهکاران دارایی های ثابت و نظایر آن به صورت استاندارد برای موسسات مشابه تنظیم شود
26.   محاسن حسابرس چیست؟
-          سهولت در تقسیم کار بین کارمندان حسابرسی
-         امکالن ادامه کار در صورت وقفه در یک مورد توسط یک حسابرس دیگر
-         امکان انجام کار توسط کامندان با حداقل نظارت کارمند ارشد چون انجام دادن هر بخش از برنامه کامپیوتر سیستم حسابرسی موظف به امضاء قسمت رسیدگی شده توسط خودش می باشد. مشخص است که هر قسمت از کار توسط کدامیک از کارمندان حسابرسی انجام داده شده است.
27.   معایب حسابرس چیست؟
-         ابتکار در کارمندان حسابرسی را از بین می برد.
-         کارمندان ممکن است به طور خودکار فقط مفاد برنامه را اجرا کنند.
-         مسئولان شرکت مورد رسیدگی ممکن است با اطلاع از مواردی که برنامه حسابرسی ایجاد نموده اطلاعات لازم را جمع آوری کنند از جمله: الف- رسیدگی و بررسی عمومی دفاتر و مدارک حسابرسی / ب – رسیدگی به مسائل و امور مالیاتها / ج – رسیدگی حسابها ( رسیدگی به امور حسابها)
28.   هدف بررسی از دارائیهای ثابت چیست؟
معمولاً کلیه داراییهای ثابت که در ترازنامه منعکس است و متعلق به شرکت است مورد بررسی قرار می دهد – کلیه داراییهای ثابت مورد استفاده کارفرما که دارای ارزش برای شرکت می باشد بررسی می نمایند – ذخیره استهلاک دارایی های ثابت به میزان کافی و قابل قبول را بررسی و محاسبه می نمایند.
29.  نحوه حسابرسی داریی های غیر مشهود چگونه است؟
این دسته از داراییهای نامشهود به دو دسته تقسیم می شوند دارایی های غیر عادی هزینه های استفاده نشده یا دارایی های واهی
طبقه اول- ارقامی از ترازنامه تشکیل می دهد که از نظر شرکت به عنوان یک دارایی دارای ارزش بوده ولی قابل لمس نیست.
طبقه دوم – ارقامی از ترازنامه تشکیل می دهد که از نظر شرکت به عنوان یک دارای دارای ارزش نبوده بلکه شرکت به عنوان یک هزینه کلی آنرا تحمل می کند تا در سنوات بعد از آن استفاده کنند مانند هزینه های قبل از بهره برداری یا هزینه اکتشاف جدید – هزینه های آگهی و هزینه های بازار یابی
30.   حسابرس باید داری چه خصوصیات و شرایط فنی و اخلاقی باشد؟
-         معمولاً حسابرس باید اطلاعات جامعی از اصول حسابداری داشته باشد و بتواند آن اصول را در موارد مختلف و شرایط متنوع که در عمل پیش می آید به نحوی به کار ببرد.
-         حسابرس اطلاعات جامع از روشها و استانداردهای قبول شده حسابداری و حسابرسی داشته باشد
-         حسابرس باید اطلاعات عمومی کافی و اطلاعات وسیعی در مورد قوانین و مقررات مالی خصوصاً قوانین تجارت و مالیات داشته باشد.
-         حسابرس درانجام وظایف خود با حوصله، دقت و تدبیر بوده و در کار عقل سلیم و حسن تدبیر را داشته باشد.
-         شهامت و صحت عمل داشته واز ابراز علاقه خود واهمه نداشته باشد
-         در پیش بینی های خود محافظه کار و در ابراز عقیده خود واقع بین باشد.
31.   سندرسی چیست؟
شیوه ای است که در سالهای گذشته در بین حسابرسان رواج داشته و امروزه به عنوان یک شیوه کامل منسوخ شده و بلا استفاده می باشد اصولاً سندرسی توسط حسابرسی یکی از روشهایی است که می توان اشتباهات احتمالی را کشف و یا اصلاح نمود معمولاً در چنین روشی حسابرس از مدارک اولیه حسابرسی را آغاز تا به صورتهای مالی ختم شود و به طور دقیق و تک به تک اسناد مربوطه را بررسی نماید تا بتواند در خصوص نقایص و کمبودهای مدارک سند اظهار نظر کند به طور کلی حسابرس در این روش با توجه به اطلاعات مالی بدست آمده و نتیجه بررسی های انجام شده می تواند در خصوص صورتهای مالی اظهار نظر نماید.
32.   گزارش حسابرسی در برگیرنده چه هدفهایی می باشد؟
-         تنظیم گزارش حسابرسی برای طرح و بررسی در مجامع عمومی شرکتها و موسسات یا هیاتهای مدیره
-         تنظیم گزارش بازرس قانونی
-         تنظیم گزارش حسابرس ویژه در زمانهای مورد درخواست صاحبان (مدیران شرکتها و موسسات) و نیز اشخاص ثالث و ذینفع و مراجع ذیصلاح
-         تنظیم گزارش حسابرسی در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص و استانداردهای حسابرسی و مقررات و الزامات قانونی مالیاتی
-         تنظیم گزارش حسابرسی حاوی نظر حسابرس در ارتباط با قضاوت در زمینه اختلاف بین دو یا چند نفر به عنوان کارشناس رسمی دادگستری به منظور استفاده در محاکم قضایی
33.   گزارش حسابرسان مستقل شامل چه قسمتهایی باید باشد؟
شامل سه قسمت که به شرح ذیل طبقه بندی می شود:
-         بند مقدماتی: در بند مقدماتی حسابرسان صورتهای مالی را برای مسئولین تهیه و ارائه می­دهند در واقع صورتهای مالی بیانگر عملکرد شرکت است و حسابرسان حق ندارند صورتحساب مالی صاحبکار یا مسئول آن شرکت را تغییر دهند. ولی اگر حسابرسان با نحوه ارائه مواردی در ترازنامه یا سود و زیان موافق نیستند باید ابتدا مورد اختلاف را با مدیر شرکت یا مدیر عامل مطرح کنند و دلایل خود را نیز ارائه دهند. در واقع از طریق مذاکره موارد حل اختلاف را برطرف کنند هدف اصلی از این حسابرسی اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از صورتهای مالی در مورد قابل انکار بودن آن صورتهاست.
-         بند میانی: حسابرسان بهتر است صورتهای مالی را نیز بررسی کنند در واقع در این قسمت گزارش نوع و ماهیت حسابرسی را بیان می­کنند در این بند اجرای رسیدگی ها براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ارزیابی اصل متداول حسابداری و ارزیابی از نحوه ارائه صورتهای مالی و نیز هرگونه محدودیت و ابهام و اثرات احتمالی و یا قطعی بر صورتهای مالی وارد و درجه اهمیت اثرات را بیان می­کند نیز مهم است چون حسابرسان مستلزم تبادل افکار و نظرات بین آنها در نتیجه باعث پیشرفت حرفه حسابرسی می­ شود.
-         بند نتیجه گیری: معمولاً در این قسمت حسابرس با توجه به مدارک و مستندات جمع آوری شده باید تصمیم گیری کند و نظر خود را به طور شفاف بیان کند ممکن است حسابرس نظر مشروط بدهد ممکن است حسابرس نظر ندهد به دلیل در اختیار نگذاشتن اطلاعات دقیق و اسناد.
34.   فرآیند یک برنامه ریزی نمونه شامل چه مواردی است؟
-         تشریح تشکیلات سازمانی(نوع سازمان یا موسسه موضوع فعالیت و غیره)
-         اهداف حسابرسی که معمولاً هدف حسابرس دادن اطلاعات دقیق و جمع آوری مدارک به کارفرما یا اعضاء هیأت مدیره جهت قرائت در مجمع عمومی سهامداران
-         تعیین و برآورد کارکنان مورد نیاز در سطوح مختلف برای انجام عملیات حسابرسی
-         تعیین کارها و وظایفی که بر عهده صاحبکار می­باشد.
35.   موسسات حسابرسی چه خدمات دیگری ارائه می­دهند؟
موسسات حسابرسی خدماتی مانند تهیه صورتهای مالی صنعتی و نظایر آن را بر عهده دارند و اینکه قرارداد کتبی برای انجام خدمات حسابرسی، حسابداری و سایر خدمات ضروری است در صورتی که قرارداد شفاهی برای این گونه خدمات کافی نیست. در این قرارداد خدماتی که به صاحبکار ارائه می شود عنوان شود از سوی دیگر این دعوی سبب گسترش کیفی این حرفه می­گردد که مسئولیت حسابرسان را افزایش می­دهد.
36.   مسئولیت حسابرس در مقابل اشخاص ثالث چگونه است؟
اصولاً خسارت ناشی از سهل­انگاری حسابرسان توسط صاحبکار از رویه­های موجود بر قراردادها نشأت می­گیرد اشخاص ثالث ذینفع دارای حقوقی در قراردادهایی بین حسابرسان و صاحبکاران هستند که می­توانند خسارت ناشی از سهل­انگاری حسابرسان بازیافت کنند همچنین می­توانند با توجه به مدارک جمع­آوری شده نظر حسابرسی بدهند. موارد مهمی که اشخاص ثالث ذینفع نیز دارای حقوقی در قراردادها بین حسابرسان و صاحبکاران هستند و می­توانند خسارت ناشی از سهل­انگاری حسابرسان بازیافت کنند تا اجرای قوانین مالی صورت گیرد.
37.   موارد مهمی که اشخاص ثالث ذینفع زیان دیده برای تأمین زیان خود از حسابرسان باید اقدام کنند کدام است؟
-         تقصیر حسابرسان در اثر سهل­انگاری که به وجود آمده
-         زیان آنها که در اثر اتکا به اظهار نظر به حسابرسان بوده که اثبات این دو نکته اشخاص ثالث ذینفع را مستحق تأمین خسارت وارده از حسابرسان می کند.
38.    اقدامات مثبتی که حسابرسان در مقابله با جلوگیری از اشتباهات انجام می دهند چیست؟
-         استفاده از مشاوران حقوقی که به مسئولیتهای قانونی حسابرسان آشنا باشند
-         تاکید بیشتر بر رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و آیین رفتار حرفه ای
-         بدست آوردن آگاهی و شناخت کامل از صاحبکار و یا کارفرما
-         بهره گیری از موافقت نامه حسابرسی در کلیه موارد ارائه خدمات حرفه ای
39.   ماده 148 لایحه قانونی اصلاحی تجارت چیست؟
به موجب این ماده بازرس یا بازرسان طبق قانون گزارش جامعی را راجع به وضع مالی شرکت یا موسسه تسلیم می­کند معمولاً این نوع گزارشات باید ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد در صورتی که شرکت حسابرسان متعهدی داشته باشد هر یک از بازرسان می­توانند به تنهایی گزارش را تهیه و ارائه کنند ولی گزارشات باید به صورت واحد باشد (همه در زمینه یک شرکت باشند) و در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان با ذکر دلیل باید در گزارش خود ذکر نمایند.
40.   ماده 153 چیست؟
درصورتی که مجمع عمومی صاحبان سهام به دلایلی بازرس معین نکرده باشند و یا بازرس مشخص شده از ارائه گزارش خودداری کند رییس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع یا هر عضو می­توانند از یک یا دو نفر را به عنوان بازرس مشخص کنند تا وظایف مربوطه را دقیقاً اجرا کند تصمیم دادگاه غیر قابل شکایت است.
41.   ماده 154 چیست؟
بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در حین انجام وظیفه خود مرتکب تخلف می­شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت و باید پاسخگو باشند و جبران ضرر و زیان آنرا بنمایند.
42.   ماده 33 چیست؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگانی یا شرکت را بپذیرند در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود.
43.   چه مواردی را باید برای استفاده از خدمات تخصصی حرفه ای حسابداران ذینفع به عنوان حسابدار رسمی باید عمل کرد؟
-         حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
-         حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی
-         حسابرسی شرکتهای غیر انتفاعی چه غیر سهامی موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
-         حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
44.   کنترل داخلی چیست؟
کنترل داخلی اقداماتی است که به منظور دست یابی به اهداف زیر صورت می­گیرد:
-         حفظ منابع مالی در مقابل خطرات ضایعات سوء استفاده تقلب و عدم کارایی مدیران و کارمندان
-         افزایش دقت و قابلیت ، دقیق بودن اطلاعات مالی و آمار و ارقام صحیح
-         تشویق پرسنل و مسئولین  در اجرای مقررات و اصول سیاستهای کلی موسسه و تعیین اینکه مقررات و اصول مذکور تا چه حد به مرحله اجرا گذاشته شده است.
45.   مراحل ساختار کنترل داخلی را نام ببرید:
-         شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی برای برنامه ریزی حسابرسی کسب کنند
-         احتمال خطر کنترل را بر آورد نمایند و آزمونهای اضافی کنترل را طراحی کنند
-         آزمونهای اضافی کنترل ها را اجرا کنند
-         احتمال خطر کنترل را دوباره بر آورد و آزمونهای محتوا را طراحی کنند
46.  ارزیابی ساختار کنترل داخلی توسط حسابرسان چگونه است؟
صورتهای مالی چه توسط سیستم پردازش دستی و مکانیکی تهیه شود چه با وسایل الکترونیکی  حسابرسان باید بررسی مناسبی از کنترل های داخلی به عمل آورند این کار مبنایی جهت بر آورد احتمال خطر کنترل را برای حسابرسان فراهم می سازد تا بتوانند نوع، زمان بندی و میزان کار لازم برای تکمیل رسیدگی را تعیین کنند بعلاوه ارزیابی آنان از کنترل های داخلی مبنای پیشنهاداتشان به صاحبکار برای بهبود سیستم نیز قرار میگیرد.
47.   نمود گر سیستم چیست؟
نمود گر سیستم رایج ترین روش تشریح سیستم کنترل داخلی در کاربرهای حسابرسی است یکی از مزایای استفاده از نمودگر در حسابرسی سیستم های کامپیوتری این است که مرکز کامپیوتری در اجرای بخشی از استانداردهای مستند سازی باید اطلاعات  دقیق و روز را داشته باشد تا بتواند در جهت کاهش نقاط ضعف کنترل عمل کند.
48.   کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی چگونه است ؟
موسسات حسابرسی و حسابرسان مستقل باید رویه ها و روشهای کنترل کیفیت مناسبی تدوین کنند تا از رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی در انجام شدن هر یک از کارهای حسابرسی اطمینان یابد کنترل کیفیت حسابرسی برای شرکتهای سهامی عام و شرکتهای در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند یا شرکتها یا موسسات کوچک تجاری باید اختلافهایی داشته باشند زیرروشها و رویدادهای مالی آنها با یکدیگر اختلاف دارد.
49.   تدوین و تنظیم برنامه حسابرسی مناسب چگونه است؟
حسابرس با توجه به نتایج حاصله از ارزیابی سیستم برنامه است جهت نحوه رسیدگی به اجرای مداوم کنترلهای موجود تدوین می نماید برنامه مذکور در برگیرنده تعدد اقلام انتخابی جهت رسیدگی نحوه انتخاب اقلام مذکور و همچنین نحوه رسیدگی و انجام مجددد و کنترلهای موجود جهت پی بردن بر میزان اجرا یا عدم اجرای کنترلهای موجود می باشد. اصولاً در این برنامه که به وسیله حسابرسان هر شهر و سرپرستان تهیه می گردد باید در مواردی که وجودکنترل ها به اثبات رسیده است تعداد عملیات ضمن دوره مورد نظر را انتخاب و از طریق درج و نحوه رسیدگی به آنها دربرنامه حسابرس خط ومشی رسیدگی کنندگان را نیز تعیین کنند.
50.    برنامه ریزی حسابرس یا جمع بندی برنامه ریزی برای حسابرس چه استفاده های دارد؟
دو استفاده متفاوت دارد :
اولاً: حسابرس از طریق بررسی، جمع بندی انجام شده در نکات قابل توجه ضمنی قادر خواهد بود تا برنامه ریزی حسابرسی نهایی را انجام دهد و بلافاصله پس از اتمام حسابرسی ضمنی میزان کیفیت و نوع رسیدگی های نهایی را تعیین کند.
ثانیاً: از طریق صورت خلاصه نکات ضعف و با توجه به جمع بندی های انجام شده در نکات قابل توجه ضمنی حسابرس میتواند گزارشی از نقاط ضعف مهم و عمده تهیه نماید و به مدیران واحد اقتصادی ارائه  نماید تا در صورت امکان قبل از شروع حسابرسی در رفع موارد مزبور کوشش نماید چنین گزارشی را به نامه مدیریت معروف است.


مطالب مشابه :


1 تا 50

جزوه حسابرسی - استاد صالحی صورتهای مالی چه توسط سیستم پردازش دستی و مکانیکی تهیه شود
جزوه حسابرسی عملیاتی

مقایسه حسابرسی مالی و عملیاتی و معیارها در حسابرسی عملیاتی دو مطلبی است که در این پست برای
51 تا 60

جزوه حسابرسی تاییدیه کسب نماید تا مبنای منطقی برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی
جزوه حسابرسی

جزوه حسابرسی. که در آن حسابرس عقیده خود را در مورد روش حسابداری، صحت صورت های مالی یک
دانلود جزوه ها و تست های حسابداری

دانلود جزوه ها و تست های حسابداری - جزوه اصول حسابرسی همراه جزوه مدیریت مالی 2: pdf: 767
برچسب :