نرم افزار TV win fast 2000 global (کارت تی وی کامپیوتر)

هر چی برام مهم باشه

top.jpg
هر چی برام مهم باشه
 
نرم افزار TV win fast 2000 global (کارت تی وی کامپیوتر)

نرم افزار TV win fast 2000 global  (کارت تی وی کامپیوتر)

 

 

کارت تی وی

 

نکته: اگر صدای کارت تی وی در نمی آمد باید نرم افزار درایور صدای مادر بورد نصب باشد. (= نرم افزار VIA HD Audio desk). اگر باز هم صدا نیامد باید به نرم افزار مراجعه کرد و در قسمت میکسر، رفته و کلیک مربعی که در کنار گزینه ی Analog To line out  را زد.

همچنین برای از بین بوردن صدای وز وزی که در اسپیکرها میباشد باید در همان قسمت mixer ، صدای لاین این (line in ) را قطع کرد.

 

نکته ی بسیار مهم: برای ضبط صدا باید تنظیمات برنامه کارت تی وی و برنامه کارت صدا هماهنگ باشد. باید در قسمت رکوردینگ (recording) هر دو برنامه، تیکcd audio  فعال باشد. پس در برنامه کارت صدا رفته و در قسمت mixer، به روی recording (که سمت چپ برنامه قرار دارد)  کلیک کنید. در این قسمت باید مربع زیرcd audio  یک تیک خورده باشد و خود آن نیز تا آخر باز باشد (برای بلند تر ضبط شدن صدا). همچنین در برنامه کارت تی وی نیز پس از باز کردن برنامه به قسمت تنظیمات برنامه (= configuration  = علامت آچار فرانسه) رفته و سر برگ دوم (که در سمت چپ برنامه قرار دارد) بر روی device setting  کلیک کنید. سپس در قسمت  mixer setting (recording) باید گزینه ی  HD audio rear input فعال باشد. و در قسمت Recoirding control Line ، باید CD audio  را انتخاب کنید.

 

 

 

 

نرم افزار TV win fast 2000 global  (کارت تی وی کامپیوتر)

کلیدهایی که روی نرم افزار موجود می باشد:

FM: به قسمت رادیو می رود.

عکس یک تلویزیون و حرف e انگلیسی در وسط آن: ؟؟؟

عکس باز کردن: باز کردن یک فیلم.

عکس دوربین عکاسی: عکس گرفتن.

عکس دایره که فلشی از آن به طرف مستطیل رفته است= (SWITCH TO):  عوض کردن قیافه ی برنامه. (اسکین ها ی متفاوت از برنامه)

دو لوزی در هم رفته:AUDIO)SWITCH TO):  عوض کردن صدا به استریو، دوئل، مین.

عکس آچار فرانسه: تنظیمات.

 

 

 

قسمت تنظیمات:

از چند قسمت اصلی تشکیل شده است.

قسمت اول:

در این قسمت نام کشور و... موجود می باشد.

چنانچه SCAN را بزنیم خود کامپیوتر به دنبال کانالهایی ایرانی که روی این کشور می توان دید را نشان می دهد.

 

 

 

 

اگر کشور سنگاپور باشد:        و تی وی سورس روی آنتنا باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (11- تقریبا خوب فقط سایه دارد) (30 افتضاح رد ردی قرمز) (82 تقریبا خوب فقط سایه دارد )

                        کانال 2: (9- خوب) (42 خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (7 - خوب) (21 - عالی)

                        کانال 4: (33 بد نقطه نقطه رنگی زیاد دارد) (36 افتضاح خیلی رد ردی رنگی دارد)

                        کانال مشهد: (5 – بد نقطه نقطه رنگی ) (27 عالی ) (97 بد رد ردی رنگی)

                        کانال خبر: (24 افتضاح خیلی رد ردی رنگی ) (45 افتضاح خیلی نقطه نقطه)

                        کانال قرآن: (54 خیلی افتضاح)

                        شبکه آموزش: (39 افتضاح اما قابل تحمل رد ردی)

 

 

 

اگر کشور سنگاپور باشد:        و تی وی سورس روی کابل باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (24 تقریبا خوب یک کم رد ردی) (90 بد نقطه نقطه رنگی توشه. ) (بد)

                        کانال 2: (22 رد ردی تقریبا بد) (102 خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (20 خوب) (75 عالی)

                        کانال 4: (93 تقریبا خوب فقط نقطه نقطه رنگی ) (96 بد ردردهای رنگی ) (افتضاح)

                        کانال مشهد: (18 تصویر خش خشی اما حتی جزئیات هم معلوم تقریبا خوب ) (86 خیلی عالی ) (87 خیلی عالی)

                        کانال خبر: (80 نویز رنگی دارد و خیلی کج و موج است ) (86 خوب) (87 خوب) (105 بد رد ردی اما قابل تحمل)

                        کانال قرآن: (114خیلی افتضاح) (141 خیلی افتضاح)

                        کانال آموزش: (99 بد نقطه نقطه رنگی )

 

 

 

اگر کشور باشد:   و تی وی سورس روی باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (- بد) (افتضاح) (بد)

                        کانال 2: (بد) (خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (بد) (عالی)

                        کانال 4: (بد ) (افتضاح)

                        کانال مشهد: (افتضاح ) (تقریبا عالی ) (بد)

                        کانال خبر: (خراب ) (خیلی افتضاح)

                        کانال قرآن: (خیلی افتضاح)

                        کانال:

() رنگی رنگی

 

 

 

 

اگر کشور ایران باشد:    و تی وی سورس روی کابل باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (24 افتضاح) (90 افتضاح )

                        کانال 2: (بد) (22 خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (20 افتضاح) (75 بد) (عالی)

                        کانال 4: (93 افتضاح ) (96 افتضاح)

                        کانال مشهد: (18 افتضاح ) (86 افتضاح) (87 افتضاح) (تقریبا عالی ) (بد)

                        کانال خبر: (105 خیلی افتضاح ) (80 خیلی افتضاح)

                        کانال قرآن: (114  افتضاح) : (141 افتضاح)

                        کانال:

(99) رنگی رنگی

 

 

 

 

اگر کشور باشد:   و تی وی سورس روی باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (- بد) (افتضاح) (بد)

                        کانال 2: (بد) (خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (بد) (عالی)

                        کانال 4: (بد ) (افتضاح)

                        کانال مشهد: (افتضاح ) (تقریبا عالی ) (بد)

                        کانال خبر: (خراب ) (خیلی افتضاح)

                        کانال قرآن: (خیلی افتضاح)

                        کانال:

() رنگی رنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچه بخواهیم فقط یک فرکانس را انتخاب کنیم بهترین اینها هستند که اگر سورس روی آنتنا باشد در کل بهتر است.

اگر کشور سنگاپور باشد:        و تی وی سورس روی آنتنا باشد: کانالهایی که صاف می گیرد: (9- 11- 21 - 27 - 33 - 39 - 45 - 54 -

                        کانال 1: (11- تقریبا خوب فقط سایه دارد(

                        کانال 2: (9- خوب)

                        کانال 3: (21 - عالی)

                        کانال 4: (33 بد نقطه نقطه رنگی زیاد دارد)

                        کانال مشهد: (27 عالی )

                        کانال خبر: (45 افتضاح خیلی نقطه نقطه)

                        کانال قرآن: (54 خیلی افتضاح)

                        شبکه آموزش: (39 افتضاح اما قابل تحمل رد ردی)

 

 

 

اگر کشور سنگاپور باشد:        و تی وی سورس روی کابل باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (24 تقریبا خوب یک کم رد ردی) (90 بد نقطه نقطه رنگی توشه. )

                        کانال 2: (22 رد ردی تقریبا بد)

                        کانال 3: (75 عالی)

                        کانال 4: (93 تقریبا خوب فقط نقطه نقطه رنگی ) (96 بد ردردهای رنگی )

                        کانال مشهد: (86 خیلی عالی ) (87 خیلی عالی)

                        کانال خبر: (80 نویز رنگی دارد و خیلی کج و موج است ) (105 بد رد ردی اما قابل تحمل)

                        کانال قرآن: (114خیلی افتضاح)

                        کانال آموزش: (99 بد نقطه نقطه رنگی )

 

 

 


مطالب مشابه :


معرفی سریال Outlander

منبع: تی وی ورد
نرم افزار TV win fast 2000 global (کارت تی وی کامپیوتر)

نرم افزار TV win fast 2000 global (کارت تی وی کامپیوتر) آموزش راست چین کردن خط پاورقی در ورد 2010
نرم افزار کم حجم تلویزیون و رادیو آنلاین Online TV Player v4.9.5.0

دانلود نرم افزار آنلاین تی وی, دانلود نرم افزار ابزار اف تی
آی وی آر

دانلود رایگان پروژه های میکرو به زبان - آی وی آر - دانلود رایگان پروژه های میکرو به زبان سي
5 تغییر نرم افزاری مناسب برای اپل در سال 2013

صفحه خانگی اپل تی وی در حاضر چیزی نرم افزار Pages به تنهایی در پشت سر نسخه آخر ورد
آموزش تصویری تنظیم ویندوز ۷ برای دیدن تلویزیون

در تست ما این نصب به شکلی ساده صورت گرفت، اما اگر کارت تی وی شما فارسی سازی اعداد در ورد
دانلود هندبوک مواد پی وی سی PVC

دانلود هندبوک مواد پی وی میتوانند مطالب خود را با فرمت ورد Word مهندسی کامپیوتر و ای تی
اذان سوزناک

تبدیل پی دی اف به ورد ترجمه مقاله موعود پرس تی وی جنبش سایبری 313 خیزش
تکنیک های ورد

فناوری اطلاعات - it - تکنیک های ورد - - فناوری اطلاعات اخبار آی تی ایران و پرشین وی.
جام جم!!

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد» نوع ال سی دی سامسونگ تمنا می کرد داشتم گرچه یکی تی وی بیست
برچسب :