منابع درسي براي كنكور كارشناسي ارشد حسابداري

منابع درسي براي كنكور كارشناسي ارشد حسابداري <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دفترچه اول

 

رياضيات و آمار ( ضريب 3 - 40سوال )

رياضيات  :

رياضيات و كاربرد آن در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (دكترجمشيد صالحي صدقياني )

رياضيات در مديريت, اقتصاد و حسابداري ( دكتر مسعود نيكوكار )

ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان )

تستهاي رياضي كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران)

آمار :

آمار و كاربرد ان در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر عادل آذر و مومني - انتشارات سمت )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر جمشيد صدقياني )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( انتشارات سنجش تكميلي )

زبان عمومي و تخصصي ( ضريب 2 -30 سوال ) :

زبان عمومي :

گرامر:  Grammar fortell- مسعود آريا نيا - عباس فرزام )

لغات : 504 Absolutely words for toefl -Essential words for tool )

زبان تخصصي :

حسابداري ميانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH )

حسابداري صنعتي  -   Cost Accounting ( HORNGREN & ALL… )

حسابداري پيشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN )

تستهاي كارشناسي ارشد زبان تخصصي حسابداري ( دكتر باقر زاده )

كتاب - Common mistakes in English

زبان تخصصی حسابداری (۱ و ۲) - ( عبدالرضا تالانه - انتشارات کیومرث )

زبان تخصصی حسابداری - ( داوود اقوامی - انتشارات سمت )

------------------

دفترچه دوم :

 

حسابداري مالي (ضريب 3 - 30 سوال  ) :

استانداردهاي حسابداري ايران (نشريه 160 )

صورتهاي مالي اساسي ( فصل اول نشريه 76 )

حسابداري موجودي كالا (نشريه 80 )

حسابداري دارائيهاي ثابت/ اموال, ماشين آلات و تجهيزات (نشريه 67 )

حسابداري استهلاك (نشريه 90 )

حسابداري سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار (نشريه 117 )

حسابداري شركتهاي سهامي (نشريه 94 )

حسابداري پيمانكاري (نشريه 51 )

شركتهاي تضامني ( پيشرفته 1 - حسن همتي)

مشاركت مخصوص /شركتهاي عملي (پيشرفته 1 -  حسن همتي )

كالاي اماني /حق العمل كاري (پيشرفته 1 - حسن همتي )

فروش اقساطي (پيشرفته 1- حسن همتي )

اجاره ها (مباحث جاري در حسابداري - حسن همتي )

حسابداري شعب (پيشرفته 1 - حسن همتي )

حسابداري تغيير قيمتها / تورمي (پيشرفته 1 - حسن همتي )

صورتهاي مالي تلفيقي (نشريه 120 - دكتر شباهنگ )

صورتهاي مالي تلفيقي از تئوري تا عمل ( دكتر محسن خوش طينت )

صورتهاي مالي تلفيقي كاربردي ( دكتر محسن خوش طينت)

گزارشگري بخشها(پيشرفته 1- حسن همتي )

حسابداری مالی - جلد اول ( یدالله تاری وردی )

حسابداری مالی جلد ۱ و ۲ (ایرج نوروش و کرمی و ... )

حسابداری میانه ۱ - ( چستین و فلاهرتی و ... * ترجمه : نوروش و کرمی  و ... )

حسابداری میانه جلد ۱ ( دکتر موسی بزرگ اصل - انتشارات سازمان حسابرسی )

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه CPA 2004 و استانداردهای حسابداری ایران ( دکتر مرادزاده فرد - ضیاءالدین مجدی - انتشارات کیومرث )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي استانداردهاي حسابداري ( دكتر عثماني و جمشيد اسكندري - انتشارات کیومرث )

 

حسابداري صنعتي ( ضريب 2 - 30 سوال ) :

حسابداري صنعتي 1 (دكتر عرب مازار - پيام نور )

حسابداري صنعتي 1و2 و3(دكتر اعتمادي - انتشارات سنجش تكميلي )

حسابداري صنعتي 1و2و3 ( مجموعه سوالات حسابداري صنعتي 2002CPA- علي مصدر )

حسابداري صنعتي ( رضا درگاهي )

حسابداری صنعتی جلد اول ( دکتر عثمانی و استاد قاسم زاده - انتشارات ترمه )

 

حسابرسي ( ضريب 2 - 30 سوال ) :

اصول حسابرسي  جلد 1و2 ( نشريه هاي سازمان حسابرسي 87 و 105 )

اصول حسابرسي  ( دكتر آقائي و نژاد فهيم - انتشارات سنجش تكميلي )

سوالات چهار گزينه اي حسابرسي   AICPA( گارو هوانسيان فر )

سوالات چهار گزينه اي CPA ( نشريه 154 سازمان حسابرسي )

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی ( کوروش امانی و فاضلی - کیومرث )

 

ساير منابع مورد نياز :

جزوه درسي حسابداري ميانه  ( دكتر مراد زاده - دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته 2 ( دكتر محسن خوش طينت - علامه طباطبائی)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته ( دكتر اسدي - علامه طباطبائی)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته 1و2 ( دكتر باغوميان - شهید بهشتی تهران)

جزوه درسي حسابداري صنعتي 1و2و3 ( دكتر عثماني - شهید بهشتی)

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي ارشد حسابداري ( پردازش )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي ارشد حسابداري ( دكتر نوروش و .. )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي ارشد حسابداري ( علی مصدر -مرادزاده و ... انتشارات کتابخانه فرهنگ )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامی ( اکبر کنعانی - احمد محمود زاده - انتشارات فروزش )

 

برگرفته از وبلاگ حسابداری مالی و تشکر فراوان از آقای مرتضی دلخوش که این اطلاعات با ارزش را در اختیار دانشجویان قرار داده است


مطالب مشابه :


منابع جدید و کامل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای سال 91

منابع جدید و کامل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای سال 91 منابع کنکور کاردانی به
منابع کنکور کارشناسی ارشد

حسابداری صنعتی: همانطور که می دونید درس صنعتی یکی از درسایی هست که تو چند سال اخیر نحوه
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 91

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 91. منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حسابداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92 _ بخش دوم _ منابع حسابداری مالی

کارشناسی ارشد حسابداری - منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92 _ بخش دوم _ منابع حسابداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری منابع کنکور ارشد مجموعه حسابداری -جزوه
منابع کامل دروس ازمون کارشناسی ارشد حسابداری_

منابع پیشنهادی درس حسابداری مالی ازمون کارشناسی ارشد حسابداری : حسابداری مالی از جمله
منابع کارشناسی ارشد حسابداری

منابع پیشنهادی جهت کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سراسری الف ) حسابداری مالی :
منابع درسي براي كنكور كارشناسي ارشد حسابداري

منابع درسي براي كنكور کنکور کارشناسی ارشد حسابداری , منابع و کنکور کاردانی به
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92- بخش سوم- حسابداری صنعتی

کارشناسی ارشد حسابداری - منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 92- بخش سوم- حسابداری صنعتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1394;
برچسب :