آزمون chi-square (خی دو)

 

x2 آزمون chi square (خی دو)

یکی از مشهورترین آزمون‌های آمار غیر پارامتریک، آزمون خی دو یا کای اسکوار می‌باشد که در تحلیل‌های آماری، بسیار از آن استفاده می‌شود. فرایند آزمون با دسته بندی یک متغیر در تعدادی طبقات،به محاسبه آماره کای اسکوار می‌پردازد.

کاربردها:

در نیکویی برازش(میزان انطباق) فراوانی‌های مشاهده شده با فراوانی‌های مورد انتظار

در آزمون استقلال متغیرها

در آزمون همگونی متغیرها

مفروضات خی دو

  1. متغیرهای اسمی مطلق منظم یا نا منظم بکار رود.
  2. مقیاس طبقه بندی داده‌ها باید اسمی یا ترتیبی باشد.
  3. انتخاب تصادفی نمونه‌ها با اندازه مناسب(فراوانی‌های مورد انتظار کمتر از ۵ تا در هر طبقه سبب کاهش پایایی آزمون می‌گردد) یکی از نکات ضروری است.
  4. برای انجام تحلیل پروژه اماری خود توسط نرم افزار spssدر کمتر از 3 روز و یا در صورت اضطراری کمتر،با شماره زیر تماس بگیرید.                            
  5.  09371559986
  6. [email protected]


مطالب مشابه :


سنجش حافظه ی دیداری به کمک ترسیم: آزمون آندره ری

پژوهش در علوم تربیتی - سنجش حافظه ی دیداری به کمک ترسیم: آزمون آندره ری - مجموعه ای از علایق و
آزمون شخصیت NEO PI-R

ترجمه انطباق فارسی این آزمون در سال 1376 آغاز شد و در شهر شیراز هنجار یابی گردید و نتایج
کارمند یابی و فرایند آن در سازمان های مختلف

تفاوت کارمند یابی و کامل فرد و انطباق دادن آن یک آزمون دارای روایی است که
هنجاریابی برخی آزمون ها در ایران

پرسشنامه، تست و آزمون‌های اعتبار یابی و انطباق و هنجاریابی نسخه
بر رسي رابطه عملكرد تحصيلي دانش آموزان با سبك هاي يادگيري

به منظور دست یابی به واگرا، جذب، انطباق، عاطفی و شامل : 1- آزمون
چیستی « مدل یابی معادلات ساختاری »

دانلود کتاب,مقاله,نرم افزار,گیم,فیلم - چیستی « مدل یابی معادلات ساختاری » - دانلود مقاله و
مدل یابی ساختاری

يک طرح طبقه بندي کننده معين براي گويه ها يا پاره تستها در انطباق آزمون هاي یابی
مدل سازی معادلات ساختاري

مدل يابي معادله ساختاري يک رويکرد جامع براي آزمون فرضيه‌هايي تستها در انطباق با
روش تحقیق

هدف زمینه یابی پرسشنامه ای تنش هاست ، انطباق آنها با خواسته آزمون فرضیه های جهت
مدل معادلات ساختاری

لیزرل یا مدل یابی معادلات ساختاری یک پاره تستها در انطباق با ویژگی آزمون های
برچسب :