دست نوشته ۸(میدان آزادی)

دست نوشته ۸

میدان آزادی
ای میدان چه خاطراتی از تو دارم؟
جوانی خود را سالیانی صرف نامی کردم که بر تو نهاده شد. در تو برای تجمع های پی در پی  گردهم می آمدیم.سال 1357 سال عجیبی بود. سقوط شاه و اوج خمینی انقلابگر بی تا.
چه نام قشنگی داری آزادی!
همه برای آزادی یقه چاک می کنند! ولی چه کسی آن را پاس می دارد؟
انگار هرکس آزادی را برای خود می حواهد. بقیه غلط می کنند آن را داشته باشند.
نمی دانم چرا هرکس بر تکیه گاه فرمانروایی تکیه می کند دیگر همان را که برایش  فریاد می زد برای دیگران نمی خواهد؟ و اگر دیگران بخواهند، تکه پاره می شوند؟
امان از این آزادی که چه بلایی برای بشریت است.
هرکس از آزادی منظوری برای خود دارد.
- گرسنگان، داد آزادی می زنند،  می خواهند بگویند: چرا از بیت المال به ما نمی رسد؟ که ما هم از آن بیت الحال شویم فقط دیگران حال نکنند.
- احزاب و سیاستمداران که داد آزادی می زنند می خواهند  حرف خود را بر کرسی بنشانند و به دیگران آزادی ندهند!
- دم کلفتان پولی خواهان آزادی اند تا در امور ویژه ی خود آزاد باشند!
- گردن کلفتان اراذل و اوباش که عربده ی آزادی سر می دهند، می خواهند به خواسته های نفسانی خود برسند.
- دینداران فریادگر آزادی برای اجرای احکام خدا زمین و زمان را به هم می دوزند.
خلاصه هر کسی از ظن خود، خواهان آزادی ست ولی خدا نکند بر ضد همین آزادی خواهان حرفی بزند که  نه تنها نانش آجر می شود بلکه قبرش هم آجر پوش می شود.
فقط کسی که آزادی را مردانه پاس داشت و باید گفت بزرگترین پاسدار آزادی بود، "علی" بود. او قانون "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام " پیامبر را در همه جا جاری و ساری کرد.
 نمی دانم  چرا آزادی خواهان به رقیبان خود آزادی نمی دهند؟
 به یقین هرکس از این طایفه بر کرسی آزادی می نشیند، می خواهد به دیگران آزادی بدهد ولی عده ای ترسو دور این ها را می گیرند و می گویند اینها می خواهند شما نباشید والاّ آزادی نمی خواهند! اینها بر انداز و ور اندازند.
نمی دانم تلقین اینها چقدر کار ساز است که حرف شان بر رهبرانی که یک حزب بزرگ یا کشوری را اداره می کنند اثر گذار است؟
فقط خدا داند و بس

راستی نکته ای را اکنون به یادم آمد: ارتباط "میدان"(فلکه) و "می دان" (همیشه بدان)با آزادی چیست؟ آزادی با میدان ارتباطی ندارد فقط یادآور تلاش بر رهایی از استبداد شاهی بود و بس بقیه اش دیگر بی ارتباط است. ولی "می دان" امر استمراری "دان" با آزادی پیوند دارد که تا آزاد نباشی و آزادی نداشته باشی نمی توانی همیشه و به طور مستمر برآگاهی خویش بیفزایی.      
نصرت الله جمالی ۶/۹/۱۳۸۴


مطالب مشابه :


شمال نيوز/پلیس در جست‌وجوی عامل تیراندازی مقابل زندان آمل‌

شمال نيوز / مقالات و
ماشاءالله چقدر اراذل و اوباش داريم در اين مملكت !!!

"عصر امروز تعدادي از اراذل و اوباش به بهانه حمايت از يك كانديداي ناكام انتخاباتي به تخريب
فرد معترض به رييس جمهور از اراذل و اوباش بود

فرد متعرض به رئيس جمهور داراي سابقه اراذل و اوباش در نيروي قضایی در ساری در
ابراز وجودی دیگر از سوی اراذل و اوباش/تیراندازی شرور معروف مقابل زندان آمل

ابراز وجودی دیگر از سوی اراذل و اوباش عَلَیْهِ وَ عَلى بپرید ساری
اشعار اربعین

طعنه‌های اراذل و اوباش ** سومین دوره انتخابات کانون مداحان و شاعران آیینی ساری برگزار
102 تن ازاراذل واوباش در تهران دستگير شدند

به عمليات شامگاه دوشنبه پليس پايتخت که براساس آن قرار بود 86 تن از اراذل و اوباش ساری ۱۶۰
جای خالی محسوس سازمان عمران سواحل شمال:

ارتباطات است که بارزترین قابلیتش، عروج به اوج برترین قله های نوین و مدرن عصر ســاری
دست نوشته ۸(میدان آزادی)

- گردن کلفتان اراذل و اوباش که عربده ی آزادی سر می دهند پیامبر را در همه جا جاری و ساری
برچسب :