برنامه درسی رشته مدیریت امور فرهنگی ترم دوم دوره کارشناسی ورودی 1389

برنامه درسی رشته مدیریت امور فرهنگی ترم دوم دوره کارشناسی ورودی 1389

ساعت

روز

کد درسی

نام استاد

نام درس

ردیف

10-8

پنج شنبه

102

شریفی

روش تحقیق

1

16-14

چهار شنبه

103

وحدانی وحش

تغییرات اجتماعی

2

20-18

چهار شنبه

104

صفایی

تکنولوژی و فرهنگ

3

18-16

چهار شنبه

105

مهدی عرب عامری

نظریه های ارتباط جمعی

4

12-10

پنج شنبه

106

یوسفیان

نظریه های فرهنگی

5

16-14

پنج شنبه

107

عمویی

متون زبان تخصصی

6

  نكات قابل توجه در خصوص انتخاب واحد
1- در صورت داشتن نواقصي پرونده دانشجو مجاز به انتخاب واحد نمي باشد
2- دانشجو نبايد دروس داراي تداخل را اخذ كند و مسئوليت هرگونه تداخل دروس و رعايت پيش نياز برعهده دانشجو مي باشد
 3- حداكثر دريافت واحد در هر ترم براي هر دانشجو 20 واحد درسي و براي دانشجويان مشروط 14 واحد مي باشد و چنانچه معدل دانشجو در ترم گذشته بالاي هفده باشد مجاز به انتخاب 24 واحد مي باشد
 4- تاريخ حذف و اضافه 14 و 16 مهر ماه مي باشد (مديران گروه رشته حقوق و كامپيوتر در روز مهر14 حضور دارند)
5- در روزهاي انتخاب واحد حذف و اضافه انجام نخواهد شد و دانشجو تنها يکبار  و حداکثر براي تغيير دو درس در حذف و اضافه مي‌تواند به آموزش مراجعه نمايند. 

 اداره آموزش

****************************************

مراحل انتخاب واحد :

1.    اخذ کارنامه نیمسال قبلی و همراه داشتن آن (خانم نصيرنيا)
2.    اخذ برگه انتخاب واحد(اتاق مديران گروه)
3.    انتخاب واحد از برنامه های اعلام شده (برنامه کلاسي در برد سالن موجود است)
4.    تائید انتخاب واحد توسط مدیر گروه مربوطه
5.    ثبت نام موقت و تعیین میزان شهریه واریزی توسط اداره آموزش (طبقه بالا)
6.    مراجعه به امور مالي (آقاي صفاخواه)
7.    ارائه فیش واریزی به امور مالی ( امضاء مسئول مالی)
8.    ارائه برگه انتخاب واحد به آموزش جهت درج در کامپیوتر
9.    دریافت برگه انتخاب واحد کامپیوتری و  تطبیق با واحد های اخذ شده


اداره آموزش

********************

برنامه درسی رشته مدیریت امور فرهنگی ترم چهارم دوره کارشناسی ورودی 1388

ساعت

روز

کد درسی

نام استاد

نام درس

ردیف

12-10

چهار شنبه

108

عمویی

اصول و فنون تهیه بودجه

1

18-16

چهار شنبه

109

جعفر صفایی

صنایع فرهنگی

2

18-16

پنج شنبه

110

عمویی

مدیریت بازاریابی فرهنگی

3

12-10

پنج شنبه

111

دکتر دانایی

توسعه فرهنگی

4

20-18

پنج شنبه

112

عمویی

تشکیلات و سازماندهی

5

16-14

چهار شنبه

113

عمویی

برنامه ریزی امور فرهنگی

6

10-8

پنج شنبه

114

دکتر دانایی

روابط فرهنگی بین الملل

7

21-18

چهار شنبه

115

مهدی عرب عامری

ارتباط بین فرهنگها

8مطالب مشابه :


سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهادکشاورزی سمنان; علمی کاربردی جهاد کشاورزی
تحلیل و بررسی نمرات اولیه اعلام شده ترم اول پس از اعلام نمرات استاد عمویی

وبلاگ گروهی امورفرهنگی سمنان سال تحصیلی 90-89 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد
نمرات درس تطبیق ادیان

وبلاگ گروهی امورفرهنگی سمنان سال تحصیلی 90-89 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد
برنامه درسی رشته مدیریت امور فرهنگی ترم دوم دوره کارشناسی ورودی 1389

وبلاگ گروهی امورفرهنگی سمنان سال تحصیلی 90-89 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد
سرفصل محتوایی دروس کارشناسی ارشد رشته مديريت امور فرهنگي

وبلاگ گروهی امورفرهنگی سمنان سال تحصیلی 90-89 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

دانشگاه جامع علمی- کاربردی اسفندماه 1386 سمنان. مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی
آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

سازمان جهادکشاورزی استان سمنان; سیستم مرکزی دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسات و دانشکده
اولین دیدارتون با دوستاتون یادتون هست؟

این وبلاگ در اختیار دانشجویان مهندسی نرم افزار ورودی 86 دانشگاه جامع علمی کاربردی سمنان می
درباره رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی

وبلاگ گروهی امورفرهنگی سمنان سال تحصیلی 90-89 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد
راه حل چیست؟

مهندسی نرم افزار ورودی 86 سمنان - راه حل چیست؟ - دانشجویان مهندسی نرم افزار دانشگاه جامع علمی
برچسب :