بودجه بندی درس طراحی فرش

بارم بندی  درس طراحی فرش     ( رشته نقاشی فرش )

ردیف

توانایی ها

تعدادسؤالات نظری

نمره کتبی

ملاحظـــــــــــات

1

توانایی رعایت  نکات ایمنی  و بهداشت در مراحل انجام کار

2

4

 

2

توانایی معالبه و رجشماری انواع کاغذ نقشه

3

6

 

3

توانایی آماده سازی کاغذ نقشه و انتقال طرح برروی آن

1

2

 

4

توانایی نقطه شمار کردن  گلهای موسوم به نقطه شمار

1

2

 

5

توانایی شناخت طرح های قالی ایران

21

42

 

6

توانایی طرحی نقشه سراسری (کامل )

2

4

 

7

توانایی طراحی نقشه یک چهارم ( ربعی )

3

6

 

8

توانایی اجرای مصالبات برای ارزش گذاری نقشه فرش طراحی شده ( محاسبه ورق در طراحی فرش )

3

6

 

9

توانایی طراحی  نقشه واگیره ای

1

2

 

10

توانایی طراحی نقشه یک دوم (نیم )  

3

6

 

 


مطالب مشابه :


بودجه بندی درس طراحی فرش

گروه فرش شهر تهران - بودجه بندی درس طراحی فرش - توانایی معالبه و رجشماری انواع کاغذ نقشه. 3
طراحی فرش به کجا میرود؟

فرش - طراحی فرش را جلوی آن شماره در کاغذ نوار مانندی کردن نقشه میگردد که در این مرحله طرح
روش استفاده از اسکنر جیبی

شما میتوانید تصاویر قاب شده. پارچه ، فرش، کاغذ، نقشه های بزرگ و . را اسکن
کلیاتی در خصوص طراحی فرش - جهت مطالعه دانش آموزان سال دوم طراحی فرش

سروستان (sarvestan) - کلیاتی در خصوص طراحی فرش - جهت مطالعه دانش آموزان سال دوم طراحی فرش - دوصد
50 نمونه سوال رشته طراحی و نقاشی فرش کاردانش

50 نمونه سوال کلیدی استاندارد طراحی و نقاشی نقشه فرش فرش با رجشمار 35 بر روی کاغذ چند
معرفی دو شاهکار : قالیهای شکارچرخ و بشریت

از فرش تا نقاشی هنری؛ فصل جان گرفتن کاغذ شطرنجی نقشه و کاغذ را رها کردم اندکی در
طرح فرش رو از جيبم بيرون می‌يارم!

نقشه بزرگی بود و برای همين کاغذ را روی از توی کتاب‌ها، نقشه‌ها، فرش‌ها و طرح‌ها وسينه
برچسب :