شخصیت شناسی زنان از روی مدل مو و فرق سر - مدل موی سر ایتالیایی

برگزیده ها: شخصیت شناسی زنان از روی مدل مو و فرق سر تا به حال درباره شخصیت شناسی افراد از روی مدل مو و فرق سر آن ها چیزی شنیده اید؟ در این مقاله قصد داریم ببینیم شخصیت افراد چه نقشی در انتخاب مدل فرق سر دارد. مدل موی سر ایتالیایی

مدل موی سر ایتالیایی

برگزیده ها: شخصیت شناسی زنان از روی مدل مو و فرق سر

شاید تا به حال درباره روانشناسی یا شخصیت شناسی از روی مدل کفش ، لباس، رنگ چشم و غیره شنیده باشید اما در مورد شخصیت شناسی از روی مدل مو یا مدل فرق سر افراد چطور؟ هر فرد بنا بر روحیات و سلیقه شخصی موهای خود را آرایش می کند. در این مقاله سعی داریم درباره شخصیت افراد بنا بر مدلی که برای فرق سر خود انتخاب می کنند صحبت کنیم. 


به گزارش برگزیده ها: مدل مو ی فرق وسط مستقیم

افرادی که موهای خود را به شکل فرق وسط مستقیم آرایش می کنند، ذهنی باز و روشن دارند و انسان های متعادلی هستند. اطرافیان به راحتی به آن ها اطمینان می کنند و وقتی به شانه ای برای گریستن و یا گوشی برای شنیدن احتیاج دارند سراغ آن ها می روند. هوشمندی، ادب و رو راست بودن از ویژگی های بارز این افراد است. به طوریکه خشونت و بی ادبی دیگران برای آنها قابل درک نیست.

,مدل مو،موی چتری،شخصیت شناسی،روانشناسی،فرق سر,[categoriy]


فرق سر به سمت راست

افرادی که موهای خود را به سمت راست می برند افراد بسیار احساساتی هستند و همیشه دوست دارند از دیگران مراقبت کنند. وقتی تصمیم می گیرند به کسی کمک کنند تمام توان خود را به کار می گیرند در نتیجه اگر موفق نشوند ضربه عاطفی بدی خواهند خورد.

,مدل مو،موی چتری،شخصیت شناسی،روانشناسی،فرق سر,[categoriy]


فرق وسط نامرتب

افرادی که فرق وسط نامربتی دارند، از خود گذشته و فداکار هستند. آن ها خود را کاملا وقف کار و خانواده خود می کنند .این افراد دارای شخصیتی بسیار انعطاف پذیر می باشند و می توانند به راحتی خود را با هر شرایطی وفق دهند و به خاطر شخصیت دوست داشتنی و آسان گیری که دارند دیگران را به سمت خود جذب می کنند. ممکن است در پارک کردن خودرو به صورت موازی مشکل داشته باشند اما در آواز خواندن دسته جمعی بسیار خوب عمل می کنند.

,مدل مو،موی چتری،شخصیت شناسی،روانشناسی،فرق سر,[categoriy]


فرق به سمت چپ

افرادی که موهای خود را به سمت چپ مرتب می کنند کسانی هستند که از صبح تا شب روی کار و وظایف خانوادگی خود تمرکز دارند. آن ها از تمام وقت خود استفاده می کنند و شاید به همین خاطر است که انسان های موفق تری هستند. این افراد عمیقا عاشق کودکان هستند اما اصلا طاقت انسان های دروغگو و بهانه گیر را ندارند. آنها همینطور علاقه زیادی به حیوانات دارند و برای حرف زدن و بازی کردن با آنها وقت زیادی صرف می کنند.

,مدل مو،موی چتری،شخصیت شناسی،روانشناسی،فرق سر,[categoriy]


مدل مو ی چتری

افرادی که به موی چتری علاقه دارند انسان هایی خوش خنده و شوخ هستند و دیگران را شیفته ی لبخند های زیبای خود می کنند. آنها همچنین انسان های جاه طلب و محکمی هستند و وقتی تصمیم به انجام کاری می گیرند تا رسیدن به مقصود دست از تلاش برنمی دارند.

,مدل مو،موی چتری،شخصیت شناسی،روانشناسی،فرق سر,[categoriy]


مدل مو ی بدون فرق سر

افرادی که موهای خود را به هیچ سمتی نمی برند معمولا تکلیف شان با خود شان مشخص است و کاملا می دانند چه می خواهند و چه باید بکنند. آنها درباره برنامه های شان با دیگران صحبت نمی کنند و ترجیح می دهند فاصله خود را با دیگران حفظ کنند. هرگز درگیر شایعات و خیال پردازی ها نمی شوند و همچنین این قابلیت را دارند که به یک باره از کار خود استعفا داده و به جزیره ای دور افتاده مهاجرت کنند.

,مدل مو،موی چتری،شخصیت شناسی،روانشناسی،فرق سر,[categoriy]


مجله اینترنتی ستاره
,