پاشش سوخت

انواع پاشش سوخت در سیستم های انژکتوری:

1:SPFI (پاشش یک نقطه ای)

2:MPFI (پاشش چند نقطه ای)

غیر ترتیبی-پاشش همزمان (پرشیاوسمند قدیمی)

نیمه ترتیبی- دو به دو پاشش (پیکان، RD،405)

ترتیبی- تک به تک پاشش – ریزش به پشت سوپاپهای گاز(پیکان ،RD،سمند،405،پارس،206)

3:GDI (در موتورهای دیزلی)

MPFI:( MULTY POINT FUEL INGETION)

SPFI:( SINGLE POINT FUEL INGETION)

انواع ECU:

· MM8P[1] (magnety marelly) غیرترتیبی – ساخت ایتالیا – سوکت یک تکه- 35پایه – در خودرو های سمند قدیمی ، پژو پرشیا،و تنظیم به وسیله دستگاه دیاگ انجام می­گیرد. (F1،F2)(کاهنده، افزاینده)

·         ساژم SL96((sagem : نیمه ترتیبی – ساخت فرانسه – یک تکه- 55پایه – در خودروهای سمند،405،پارس،RD،پیکان(با برچسب ابی)_ تنظیم سوخت به وسیله د ستگا ه دیاگ انجام می­گیرد.

نکته: در پیکان رنگ سبز و در RD رنگ صورتی است .

صورتی و سبز :تنظیم سوخت به وسیله ی پتانسیومتر انجام می گیرد. ( در خلاف عقربه های ساعت کاهش ودر موافق عقربه های ساعت افزایش می یابد.)

·         ساژم)S2000 sagem): ترتیبی – ساخت فرانسه – سوکت سه تکه – 112پایه – در خودروهای 206،پیکان ، سمند ، پارس، RD

S2000-11 :پیکان، RD

S2000-10: پارس، سمند

S2000-3F : 206

S2000-3i :206 مولتی پلکس

S2000-3E : 206 مولتی پلکس

·         bosch ME7.4.4: 112پایه ، ساخت المان ، در خودروهای 206 cc1600

·         bosch MP7.3: 112پایه ، ساخت المان ، در خودروهای پژو پارس ELX

سنسور چیست: سنسور شرایط موتور و محیط را به ECU اطلاع می دهد سنسورها عبارت­اند از: باتری- سنسور دمای هوای ورودی- سنسور دمای اب- پتانسیومتر دریچه گاز- سنسور سرعت خودرو- سنسور اکسیژن(لاندا)- سنسوردور موتور- سنسور موقعیت میل سوپاپ- سنسورMAP (فشار هوای مانیفولد)- سنسور ضربه (ناک)

عملگر چیست : قطعاتی هستند که جهت ایجاد جرقه و پاشش سوخت از ECU دستور می­گیرد عملگرها عبارت­اند از :

سوکت عیب­یاب- لامپ اخطار یا لامپ عیب­یاب – صفحه دور موتور- پمپ بنزین- انژکتورها استپر موتور( موتور مرحله ای)- کوئل دوبل

وظایف اصلی ECU: کنترل زمان پاشش سوخت – کنترل مقدار پاشش سوخت – کنترل مقدار اوانس جرقه

وظا یف فرعی ECU: ضبط عیب ها و یا خطا های به وجود امده در سیستم و نشان دادن انها به وسیله ی دستگاه عیب یاب وکنترل کلیه ی عملگر ها

انواع حافظه در ECU : موقت و دائم

موقت: 14خطا در حافظه ی موقت می تواند ثبت شود.نکته: اگر کابل باتری را به مدت15دقیقه در بیا وریم حافظه ی ECU از بین می رود.

عوامل خرابی ECU: جدا کردن کانکتور ECU درحین سویچ باز – دست زدن به پین های ECU- امتحان جرقه از روی وایر شمع صحیح نیست- جدا کردن کابل های باتری هنگامی که موتور روشن است درست نیست- نفوذ اب بهECU

به چه دلیل حافظه ی ECU تجدید می شود : سنسور اکسیزن – سنسور ضربه – سنسور پتانسیومتر دریچه گاز – استپر مو تور را باز کرده ایم یا خراب است.

مراحل روش تجدید حافظه: پاک کردن کد های خطا(ریتایم) – بستن سویچ به مدت 10ثانیه – باز کردن سویچ به مدت 10 ثانیه-

بدون اینکه گاز بدهیم موتور را به مدت 10 ثانیه روشن می کنیم

مراحل انجام تست موتور : باز دید شمع ، صافی هوا ، استپر موتور ( تمیز کردن) ، بستن دستگاه به ECU

عواملی که باعث از بین رفتن حا فظه ی ECU می شود: جدا کردن کابل های باتری بیش از 15 دقیقه- جدا کردن کانکتور ECU بیش از 15دقیقه- جدا کردن سوکت رله دوبل بیش از 15دقیقه

عوامل تشخیص خراب بودن ECU چیست: روشن نشدن موتور – روشن نشدن موتور و روشن شدن چراغ عیب­یاب

انواع موتور:

Xy5 : GLX قدیمی cc1600

Xy7: سمند ،پرشیا cc1800

Xy9: GLX cc2000

Tu3: 206 cc1400 وcc1600

Tu5:206 cc1400 وcc1600

پتانسیومتر دریچه­ گاز: این سنسور که در انتهای دریچه­ گا ز بر روی هوزینگ دریچه­ گاز نصب شده است . این سنسور شامل یک پتانسومتر ساده بوده که سر آن با حرکت دریچه گاز می­لغزد و بر روی یک پایه سنسور برق وارد و با حرکت پتانسیومتر ولتاژهای مختلفی را بر روی نیروی وسط آن دریافت می­کند همین تشخیص مبنای موقعیت دریچه­ گاز توسط ECU است.ECU با استفاده از ا اطلاعات تشخیص دور آرام تشخیص، حالت تمام گاز و کاهش سرعت استفاده می­کند.

نکته­ عیب­یابی1: بالا نرفتن دور مو تور از حد خاص پایین که با به هم ریختن کامل کار کرد مو تور همرا ه است.

نکته­ عیب­یابی2: دود کردن موتور که گاهی اوقات به شدت زیاد است و در هنگام گاز دادن کم و زیاد می­شود.

سنسور دمای مایع خنک کننده[2]: وظیفه این سنسور میزان حرارت دمای آب موتور را به ECU اطلاع می­دهد. این سنسور از نوعNTC است .این سنسور در خودروهای پژو 405،پارس، سمند پشت سرسیلندر و در پیکان و RD در روی موتور قرار دا رد و با اب در حال گردش سیستم مو تور در تما س مستقیم است هم زمان با گرم شدن اب مقدار مقا ومت دیده شده بر روی پایه ی این سنسور و مطابق ان بر روی پایه ی ECU کاهش می­یابد سپس مقا ومت دا خلی این سنسور به نوعی می­تواند بیان کننده دمای آب موتور باشد.

علت خرابی : دود کردن خودرو به طور محسوس در زمان سرد بودن خودرو (احتراق ناقص و تولید CO بیشتر)، حالت ساسات نکردن خودرو و یا بد روشن­شدن آن در روزهای سرد.

انوع سنسور دمای مایع خنک کننده:

قهوه­ای دو پایه = یونیت فن = پارس، سمند، 405

سبز دوپایه = ECU = پارس، سمند، 405

آبی تک پایه = پشت آمپر

آبی سه پایه = پیکان، RD

سبز دو پایه =ECU = 206

سنسور اکسیژن[3]: محل نصب این سنسور بر روی ما نیفولد دود بین موتور و مبدل کاتالیزوری نصب می­باشد. این سنسور نقش مهمی را در سیستم انژکتوری بازی می­کند با دود خروجی از اگزوز در تماس مستقیم است و در اصطلاح (FID BACK) نام دارد این سنسور نقش فید بک منفی را در سیتم انژکتوری دارد و نسبت به جریان اکسیژن موجود در دود حساس است کم و یا زیاد بودن اکسیژن در دود نشانه­ای از عدم عملکرد صحیح ECU و یا عدم مطابقت موتور با ECU ی نصب شده بر روی ان است.

ECU با استفاده از این اطلاعات می­تواند یک محاسبه­ی نسبت مخلوط سوخت و هوا و تعد­یل غنی­بودن سوخت و هوا در داخل این سنسور یک المنت گرم­کننده (گرمکن) به کار رفته است که اجازه می دهد دمای کار کرد سنسور اکسیژن سریعا به 300 درجه سانتیگراد برسد.


میزان خروج CO در خودروهای مختلف

پیکان کاربراتوری

------------------------

4 تا 3 %

پراید کاربراتوری

------------------------

2 تا 5/1%

پژو کاربراتوری

------------------------

5/1 تا 1%

پیکان و RD انژکتوری

S2000 خود تنظیم

8/0 تا 5/0%

پیکان و RD انژکتوری

SL96 با پتانسیومتر C O

2 تا 5/1%

پژو ، سمند، پارس

SL96 با دستگاه

5/1 تا 1%

پژو ، سمند، پارس

S2000 خود تنظیم

8/0 تا 5/0 %

پژو 206

S2000 با دستگاه

5/0 تا 0 %

سمند و پرشیا

MM8P خود تنظیم

2 تا 5/1 %

و اثرات خرابی این سنسور بالا رفتن مصرف سوخت و الوده شدن محیط زیست.

کوئل دوبل[4]: وظیفه کو ئل دوبل همان وظیفه همیشگی در کوئل­های معمولی است یعنی افزایش ولتاژ برای انجام جرقه در حالت انفجار است تنها تفاوت کوئل دوبل در خودروهای انژکتوری با کاربراتوری در دوبل بودن است بدین معنا که از دو کوئل مجزا در کنار هم تشکیل شده است. نحوه برق­رسانی به شمع­های مو­تور هم طبق شکلهای پایین است. محل نصب کوئل دوبل در خودروهای 405، پارس و سمند دقیقا در روی سر سیلندر و در جای دلکو نصب شده است و در پیکان و RD در جای دلکو نصب می­شود.

اثرات خرابی : بالا رفتن میزان مصرف بنزین به طور محسوس در زمان نیم­ سوز شدن کو­ئل – در حالت سوختن کوئل موتور روشن نمی­شود .

رله دوبل[5]: رله دوبل وظیفه برق رسانی به قسمتهای مختلف موتور را بر عهده دارد و از ECU دستور می­گیرد. این رله از دو رله مجزا تشکیل شده است. محل قرارگیری این رله در خودروهای 405و پارس زیر سینی فن و درخودروهای سمند و پیکان وRD در کنار ECU قرار دارد. این رله برق­رسانی برای ECU را در حالتهای سویچ بسته، سویچ باز و موتور روشن بر عهده دارد.

برق رسانی به قطعات زیر از وظایف رله دوبل است : پمپ بنزین – انژکتورها – ECU – کوئل دوبل – شیر برقی کنستر – گرمکن دریچه ی گاز – المنت – سنسور اکسیژن

علت خرابی : روشن نشدن موتور – پاک شدن مکرر حافظه­ی موقت ECU

استپر موتور[6]: محل نصب استپر موتور در روی بدنه­ی دریچه­ی گاز است (هوزینگ دریچه گاز )

وظایف استپر موتور : ایجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن خو درو – تنظیم دور آرام موتور در زمان گرفتن بار اضافی از موتور مثل کولر – تنظیم مخلوط سوخت و هوا در زمان دور آرام

استپر موتور یک موتور مرحله­ای DC است و بر اثر ولتاژ مثبت و منفی که با یک منطق خاص از طرف ECU به پایه­های این قطعه اعمال شود. شفت این موتور یک پله به راست یا یک پله به چپ می چرخد که از طرفی شفت این موتور به یک میلهمارپیچ متصل است که با چرخش هر پله به عقب یا جلو (کورس ) میله ی مارپیچ نیز می­چرخد. استپر موتور دارای 200 پله است و میزان کورس عقب یا جلوی استپر موتور برای 200مرحله 8 میلیمتر است بنابراین کورس حرکتی هر مرحله 04/0 میلیمتر است در صورت باز کردن استپر موتوربرای تجد ید حافظه (ریتایم) را انجام می دهیم که مراحل ان عبارت اند از : به مدت 10ثانیه سویچ بسته- به مدت 10ثانیه سویچ باز بدون اینکه گاز بدهیم استارت زده و موتور را روشن می کنیم .

اثرات خرابی: دور بالای موتور پس از روشن کردن آن - خاموش­شدن خودرو در هنگام رها کردن گاز – کاهش قدرت موتور در هنگام کولر گرفتن- عدم پایداری خودرو در دور آرام (افزایش و کاهش بی دلیل دور موتور) .

سنسور سرعت خو درو[7]: این سنسور وظیفه دارد سرعت خودرو را اندازه گیری کرده و بهECU اطلاع می­دهد. محل نصب این سنسور در شفت خروجی گیربکس قرار دارد. ECU با استفاده ازاین اطلاعاتی که از این سنسوردریافت می کند برای پارامترهای زیر استفاده می کند.

1: فهمیدن و درک سرعت خودرو و نمایش آن

2: فهمیدن دنده ی درگیر خودرو

3:تصحیح دور آرام در هنگامی که در حال حرکت است

4:بهتر کردن شتاب گیری خودرو

اثرات خرابی: خاموش شدن خودرو در هنگام رها کردن گاز (حالت ترمز گیری)- ایجاد احساس بد کار کردن برای راننده در سرعت ها ی بالا – اطلا عات سرعت را به پشت امپر نمی دهد.

انژکتور[8]: این قطعه وظیفه پاشش سوخت را بر عهده دارد در اکثر خودروها تعداد انژکتورها با تعداد سیلندرها موتور برابر است این یک قطعه الکترومکانیکی است که از ECU دستور می­گیرد و سوراخهای ریزی که جهت پاشش سوخت دارد به طور یکنواخت یا مخروطی شکل و با زاویه حدود 30و20درجه پاشش می­کند.

انواع انژکتورها: مخروطی با زاویه پاشش حدود 30درجه – استوانه­ای با زاویه پاشش حدود20درجه

·         مخروطی در اتومبیل­های :پارس، سمند و405

·         استوانه­ای در اتو مبیل­های : RD ،206 ، پراید

اثرات خرابی: در صورت خرابی انژکتورها با توجه به نقش انها در موتور، موتور سه کار خواهد کرد و یا اینکه به دلیل پاشش به موتور دود خواهد کرد .

 

 

-1 پوسته انژکتور

-2 سوزن انژکتور

3- فنر

4-قطعه محدود کننده

-5سولونویید بوبین

-6 سوکت اتصال به دسته سیم

7-صافی بنزین

پمپ بنزین و رگلاتور فشار بنزین[9]: وظیفه پمپ بنزین ارسال بنزین از باک به ریل سوخت است. فشار تولیدی توسط پمپ بنزین 6 بار است که این فشار توسط رگلاتور فشار بنزین کاهش می­یابد.

وظیفه رگلاتور: این وسیله بر روی ریل سوخت نصب می­باشد در خودروها پیکان، سمند ،پرشیا در انتهای ریل سوخت می­باشد و در 206 بر روی پمپ بنزین سوار شده است وظیفه این پمپ ثابت نگه داشتن فشار بنزین در داخل ریل سوخت است و همواره باید فشار پشت انژکتورها ثابت باشد.

فشار مدار سوخت در خودرها به شرح زیر است:

پیکان و آردی

5/3 بار

پژو ، سمند ، پارس

3/2 تا 7/2 بار

پراید

5/2 بار

پژو 206

3 بار

انواع پمپ بنزین:

1:در داخل باک که در خودرو ها ی 405 ، پراید، سمند، پیکان، RD ، 206 به کار رفته است .

2: خارج از باک که در خودرو های سمند و پرشیا به کار رفته است.

صافی بنزین: وظیفه صافی بنزین تصفیه بنزین و گرفتن ناخالصیهای آن است. صافی بنزین بین پمپ بنزین و رگلاتور قرار دارد صافی بنزین را بر اساس کارکرد (Km) تعویض می­کنند. (Km 20000) .

کنستر: کنستر یک قوطی معمولا مشکی رنگ است که در زیرگلگیر سمت راست نصب می­شود این قوطی که داخل آن پر از دانه­های فعال کربن است توسط دو شیلنگ از یک طرف به باک و از طرف دیگر به هواکش هوای ورودی موتور متصل می­باشد و وظیفه آن جذب بخارات بنزین است.

شیر برقی کنستر: این شیر برقی که توسط ECU کنترل می­شود وظیفه ی بازگرداندن بخارات بنزین که در کنستر جمع شده است را دارد.

چراغ اخطار یا لامپ عیب یاب[10]:در حالت سویچ باز این لامپ روشن و در حالت موتور روشن این لامپ باید خاموش شود در صورتی که روشن بماند بیانگر وجود عیب­های اساسی در سیستم انژکتور است. عیب­های دائم یا اساسی عبارت­اند از:

اشکال در عملکرد کوئل شماره (1)- اشکال در عملکرد کوئل شماره (2)- اشکال در عملکرد انژکتور ها – اشکال در عملکرد خود ECU .

عیب­هایی که دستگاه عیب­یاب انها را نشان می دهد:

1:permanent دائمی یا اساسی

2:Intermittent متناوب یا غیر اساسی

نکته: در سیستم ساژم S2000 که مجهز به سنسور اکسیژن است باشد در صورت خرابی سنسور اکسیژن این لامپ روشن میشود

نکات ایمنی بر روی خودرو های انژکتوری در هنگام کار : در هنگام روشن بودن موتور اتصال با تری را روشن نکنیم- در وضعیت سویچ باز هیچ وقت کانکتور ECU را متصل یا جدا نکنیم- در هنگام بررسی سیستم جرقه و فشار کمپرس سوکتهای انژکتور را جدا نکنیم- قبل از اتصال مجدد یک کانکتور موارد زیر را بررسی کنید:

1:وضعیت اتصال از نظر تغییر شکل

2: پیچیدگی

3:آبندی و احتمال نفوذ مایعات

4: وضعیت مکانیزم خارقفل کننده کانکتور

در هنگام آزمایشهای الکتریکی به موارد زیر توجه نمایید:

1: باتری کاملا شاژر شده باشد.

2: هر گز از منبع ولتاژ بیشتر از 16ولت استفاده نکنید.

3: هر گز از لامپ تست استفاده نکنید چون به ECU صدمه میزند.

4: در هنگام استارت­زدن یا روشن بودن موتور وایر شمع­ها را به بدنه متصل نکنید.

در خودرو های مجهز به سیستم مبدل کاتالیزوری از بنزین سرب دار استفاده نکنید- در هنگام روشن بودن موتور سوکت کوئل دوبل را جدا نکنید- در خودروهایی که کمپرس موتور انها بالا است از بنزین با اکتان 95استفاده کنید- موتور را بیش از15 دقیقه با دور بالا در حالت تو قف خودرو نگه ندارید.

رنگ سوکتها در استا ندارد پژو به صورت زیر است:

1:BE (ابی)

7:NR(مشکی)

2:VI (بنفش)

8:MR(قهوهای)

3:GR( خاکستری)

9:RG(قرمز)

4:BA( سفید)

10:OR(نارنجی)

5:RS(صورتی)

11:JN (زرد)

6:BG(نخودی- بژ)

12:VE(سبز)

کاتالیک ( کاتالیست ): یکی از ابزارهای ضد الاینده در خودروها محسوب می شود و شامل جعبه ای حاوی مواد شیمیایی گران قیمت است که به منظورکاهش سه نوع آلودگی در مسیر اگزوز قرار داده می شود آن سه نوع الاینده عبارت اند از : CO،HC ،NOX کاتا لسیت کا نورتور یک فرایندی را شکل می دهد که به واکنش شیمیایی عکس العمل نشان می دهد کاتالیک جعبه ای است فولادی و دارای عایق حرارتی و یک شبکه ی سرامیکی ،لانه زنبوری است که توسط فلزات گرانی مانند پلاتینیوم ، رادیوم ، پالادیوم اشباع شده است.

اثر خرابی: افزایش تولید گازهای الاینده که با استفاده از دستگاه چهار گاز یا سوخت سنج می توان گازهای تولیدی را از اگزوز مقایسه کرد.

پتانسیومتر CO: این پتانسیومتر در موتورهای پیکان وRD نصب شده است که ECUی انها از نوع ساژم SL96 است یک ولوم ساده که در کنار جعبه فیوز نصب شده است و با یک پیچ گوشتی تخت قابل تغییر است و می­تواند به صورت سخت افزاری دست در بر نامه ریزی نرم­افزاری داخل ECU برده و میزان الودگیCO را تغییر دهد ( موافق عقربه های ساعت افزایش و بر خلاف عقربه های ساعت کاهش می­یابد.)

اثرات خرابی : در اثر خرابی موتور دقیق تنظیم نمی شود و لرزش خفیفی در موتور به وجود می اید و مصرف سوخت بالا می­رود و شتا ب موتور نسبتا پایین خواهد بود و اختصاص پیکان و RD است .

سنسور موقعیت میل سوپاپ1: این سنسور در اتومبیل های پارس با ECU (MP8.3) و پراید نصب شده است. این سنسور در انتهای میل سوپاپ نصب می­شود این سنسور باعث می­شود که موقعیت سیلندر شماره یک مشخص شود ،ECU با استفاده از اطلاعات دریافتی توسط این سنسور می­تواند:

الف: کوئل و انژکتورها را کنترل کند تا سیلندر ها در هد ترتیبی خود عمل کنند

ب: مقدار اوانس جرقه ی سیلندر ها را برای از بین بردن ضربه کاهش می دهد

ج: سیلندر ها را برای جرقه زنی مناسب در مر حله احتراق شناسایی می کند

اثرات خرابی: با توجه به عملکرد تنظیم دقیق این سنسور خرابی ان اثر بر روی خودرو نخواهد داشت چون که سنسور دور موتور هم وجود دارد .

سنسور دور موتور2: این سنسور اطلاعات مربوط به دور موتور را به صورت امواج سینوسی به ECU ارسال می­کند. این سنسور بر روی گلدانی جلوی گیربکس و در بالای فلایول نصب می­شود. فلایول سیستم های انژکتوری از دو دنده -88888- و-ЛЛЛЛЛЛ- که دنده اولی مربوط به دنده استارت و دنده دومی مربوط به دنده سنسور دور موتور می­شود .

تعداد دندانه­ها این دنده 600 دندانه بوده که دو عدد آن را پاک کرده و آن را به عدد 58 رسانده­اند با احتساب این که هر دنده 6 درجه باشد زاویه دندانه­های پاک شده به 12 درجه می­رسد. این 12 در جه به این معنا است که ECU می تواند12درجه تا قبل از نقطه مرگ بالا آن را پیش پیش حدس بزند.

همانطور می­دانید اونس استاتیکی در اتومبیل­های سواری در حدود 8 تا 10 درجه است. وظایف این سنسور عبارت­اند از اعلام نقطه مرگ بالا به ECU جهت پاشش سوخت ایجاد جرقه – اعلام دور موتور به دور سنج از طریق ECU – ارائه اونس استاتیکی به ECU جهت تنظیم دور آرام .

اثرات خرابی : روشن نشدن موتور – بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص ( انجام عملیات CUT off )(Cut off پایین­تر از 6000دور)- نشان دادن ارقام نا مربوط در روی دور سنج خودرو

نکته: مقاومت اهمی این قطعه 400تا 550 اهم است.

.

سنسور فشار هوای مانیفولد: این سنسور در خودروهای 405 ، پارس ، سمند در زیر سینی Fan ودر پیکان،RD روی مانیفولد هوای ورودی قرار می گیرد این سنسور در واقع یک مقاومت متغییر با فشار است که بر اثر فشار مقاومت ان تغییر می­کند.

اثرات خرابی: از نشانه های خرابی این سنسور می توان به دود سیاه رقیق (کم رنگ) در هنگام کارکرد موتور در حالت دور ارام اشاره کرد.

نکته : این سنسور مقدار و میزان سوخت ورودی را می تواند معین کند که اگر خراب شود از دست خارج می شود و سوخت کم می شود و کشش کم خواهد شد.

انواع مقاومت های متغییر با دما :

1:NTC : این نوع مقاومت با افزایش دما کاهش می یابد مانند سنسورهای دمای مایع خنک کننده برای ECU ، پشت امپر ، سنسور دمای هوای ورودی

2:PTC :مقاومت ان با افزایش دما افزایش می یابد مانند سنسور گرمکن اکسیژن ، گرمکن دریچه ی گاز ،دمای مایع خنک کننده برای یونیت فن در خودروهای پارس ، سمند ، 405

عملیات Cut off : این عملیات یک عملیات خود کنترلی است که یکی از موارد ، کنترل دور موتور است . وقتی راننده به دلایلی با فشردن بیش از فشار گاز دور موتور تمایل به بالا رفتن از حد مجاز است ( 6400 تا6250 RPM ).

ECU به طور اتوماتیک برق انژکتور ها را موقتا قطع کرده و دور موتور را کاهش می دهد و خاموش می شود مجداد ECU با در یافت کاهش دور موتور فرمان پاشش راصادر می کند و موتور روشن می شود

سویچ اینرسی: این سویچ به عنوان یک کلید ایمنی جهت جلوگیری از اتش سوزی های احتمالی در اثر واژگونی خودرو یا تصادف استفاده می شود .

1:در اتوبیل های پیکان ،RD، پرشیا،405 انژکتوری ،سمند، پارس در اثر عملکرد این سویچ برقECU قطع می شود و موتور خودرو بلا فاصله خاموش می شود .

2:در خودرو ی پژو405 کاربراتوری در اثر عملکرد این سویچ برق پمپ کمکی قطع می شود و ظاهرا اتفاق خاصی رخ نمیدهد.

3: در 206 تیپ 1و2 در اثر عملکرد این سویچ برق پمپ بنزین قطع و موتور پس از چند ثانیه خاموش میشود.

سنسور دمای هوای ورودی : این سنسور به غیر از خودروهای پراید، پیکان ،RD در همه ی خودروها وجود دارد.این سنسوربر روی هوزینگ دریچه ی گاز نصب می شود و میزان دمای هوای ورودی را اندازه گرفته و ان را به ECU اطلاع می دهد. این سنسور از مقاومت NTC است .این سنسور در خودروهای405، پارس و سمند بر روی دریچه ی گاز و در مسیر هوای ورودی قرار دارد .و این سنسور نه تنها دما را اندازه می گیرد بلکه میزان هوا را اندازه می­گیرد. در هوای سرد این سنسور به ECU اطلاع میدهد که هوا سرد است و به انژکتورها و کوئل اطلاع می دهد تا انژکتورها سوخت را افزایش دهند. ( انجام ساسات)

اثرات خرابی: ایجاد احتراق ناقص و افزایش گاز CO – تشخیص ندادن میزان هوای ورودی


مطالب مشابه :


لیست قیمت تمامی خودرو های سایپا،ایران خودرو،پارس خودرو و...

قیمت انواع خودرو سواری در بازار سواری پژو پارس بنزینی تنوع رنگ.
جدیدترین قيمت انواع خودرو سواري در بازار ( فروردین 1389 )

جدیدترین قيمت انواع خودرو سواري در بازار سواری پژو پارس دوگانه‌سوز+ abs. بهترین رنگ.
پاشش سوخت

انواع پاشش سوخت در پیکان رنگ سبز و در rd 112پایه ، ساخت المان ، در خودروهای پژو پارس elx.
معرفی مدل ECU ها در خودروها

سمند، پژو پارس ، پژو 405 از روی برچسب نصب شده روی انواع ecu ها می ecu با برچسب آبی رنگ:
قیمت خودرو در بازار سه‌شنبه 14 بهمن

پژو پارس سال. یورو 4. 35 قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در se پایه گازسوز (تنوع رنگ) 21,700,000.
قیمت روز انواع خودرو در بازار

قیمت روز انواع خودرو در بازار (تنوع رنگ) پژو پارس lx
برچسب :