کتاب تحلیل شبکه اکتشافی با نرم افزار پاجک Exploratory Network Analysis with Pajek

اولین کتابی که قصد ارائه لینک دانلود آن در وبلاگ منابع تحلیل شبکه اجتماعی را داریم کتاب بسیار ارزنده و مفید «تحلیل شبکه اکتشافی با استفاده از نرم افزار پاجک» است؛ این کتاب را سازندگان نرم افزار برای آموزش چگونگی کار با آن نوشته اند که با استفاده از عکس ها و نمونه داده های بسیار مفید به آموزش چگونگی استفاده از این نرم افزار می پردازد.

Exploratory Network Analysis with Pajek

لینک دانلود کتاب آموزش پاجک


لطفا در حین مطالعه کتاب، تجارب خود در استفاده از این نرم افزار را در قالب کامنت های این مطلب به اطلاع دیگر علاقمندان نیز برسانی


مطالب مشابه :


سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی

سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی. سامانه
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه
کتاب تحلیل شبکه اکتشافی با نرم افزار پاجک Exploratory Network Analysis with Pajek

این وبلاگ متعلق است به دانشجویان روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 تهران ورودی بهمن
مقایسه شبکه های اجتماعی

این وبلاگ متعلق است به دانشجویان روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 تهران ورودی بهمن
برچسب :