هدیه آموزش و پرورش برای فرهنگیان زن به پاس روز زن ومعلم!!!

 هدیه آموزش و پرورش برای فرهنگیان زن به پاس روز زن ومعلم!!!

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول در اقدامی سوال برانگیزبرگزاری یک دوره کلاس آموزشی را به عنوان هدیه روز زن و روز معلم به فرهنگیان آن شهرستان تقدیم کرد. 

در این دوره از آموزش کلاس گل آرایی و آموزش پخت غذا را به عنوان هدیه یاد نمودند!!!

 

1452

شنیده بودیم به مناسبت های مختلف در بعضی از ارگان های دولتی به کارکنان آن مجموعه هدایایی نظیر سکه،کارت هدیه و ... ، اهدا می شود اما برگزاری یک دوره آموزشی برای فرهنگیان یک شهرستان و از آن به عنوان هدیه روز معلم یاد کردن نوبره!!!

امید است مسئولین در نگارش این نوع بخشنامه ها تجدید نظر نمایند.  

برای دیدن این هدیه نوبرانه اینجا کلیک کنید. 

منبع : http://adabiyat92.blogfa.com/


مطالب مشابه :


برنامه جدید استخدامی آموزش و پرورش

است که با بخشنامههای تکراری هر سال آموزش و پرورش واحد دزفول دانشگاه
هدیه آموزش و پرورش برای فرهنگیان زن به پاس روز زن ومعلم!!!

هدیه آموزش و پرورش برای کشور و آموزه‌های و پرورش شهرستان دزفول در
روز شمار هفته اول جنگ در سال 1359

سرگروه پرورشی اداره آموزش و پرورش اندیمشك و دزفول، از سوی بخشنامه های ضروری و
دستور العمل متعهدین خدمت در آموزش و پرورش

» چک لیست رشته های تربیت بدنی و خدمت در آموزش و پرورش برای دیدن بخشنامه اینجا
اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سال 91-1390

اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش شماره بخشنامه : های مشاوره آموزش و پرورش.
خدمت غير رسمي شاغلين

آموزش و پرورش آموزش و پرورش دزفول . بخشنامه انتقال کسور و فرم های مورد نیاز انتقال
برچسب :