لیست نرم افزارهای مهندسی صنایع

 

گروه شبيه سازی :
Arena
Taylor
SLAM
SOL
SIMULA
GPSS
DYNAMO
GASP
SIMSCRIPT
SIMUL8
I Think
AnyLogic
Flexim
Stellat

گروه تحقيق در عمليات و بهينه سازی :
QSB
DS
LINGO
LINDO
TORA
WINGAMS
GINO
STORM
QSom
MPL

گروه طرح ريزی و اقتصاد سنجی :
CRAFT
ALDEP
COMFAR
COFAD
CORELAP
Planet
COMLAND

گروه مديريت پايگاه داده ها :
MS ACCESS
ORACLE
SYBASE
SQL/DS
INGRES
DB2
INFORMIX

گروه کنترل توليد و موجودی :
OPT
MPPZI
MPCS
Production Manager
MRP

نرم افزار تصميم گيری :
Expert Choice

نرم افزار های مديريت مالی :
Money Maximizer
Winston
MYOB

ساير نرم افزارهای عمومی که هر مهندس بايد به اونا مسلط باشد :
MS EXCEL
MS WORD
MS VISIO
AUTOCAD

 


مطالب مشابه :


دانلود نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور

تازه ترين اخبار و نمونه سوالات رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور همدان سيستم جامع گلستان
معرفی رشته مهندسی مدیریت اجرایی

سيستم جامع گلستان. موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش(همدان) انجمن علمی مدیریت اجرایی پیام نور
دانلود نمونه سوال مقاومت مصالح همراه با پاسخ نامه تشريحي

سيستم جامع گلستان. حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به انجمن مهندسی مدیریت اجرایی همدان
لیست نرم افزارهای مهندسی صنایع

سيستم جامع گلستان. حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به انجمن مهندسی مدیریت اجرایی همدان
نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاهها در ایام انتخابات ابلاغ شد

تازه ترين اخبار و نمونه سوالات رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور همدان
زیباترین شعر در مورد پاییز...

سيستم جامع گلستان. موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش(همدان) انجمن علمی مدیریت اجرایی پیام نور
سيستم HACCP

دانشجويان مهندسی صنايع غذايی همدان. اخبار جامع دانشگاه و برخی سيستم گلستان;
برچسب :